In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

 • Ka Puke Haumāna 'o 'Anatomia, Māhele 2 / Students' Materials, Anatomy, Part 2
 • Jerome Van Crowninshield Smith and Gerrit Parmele Judd
  Translated by Kaliko Trapp

E hō'ike ana kēia māhele o ka puke pai i kekahi mau kumuhana na nā haumāna. Aia ma lalo iho nei ka māhele 'elua o kekahi puke 'anatomia mua 'ia ma ke Kulanui o Hawai'i ma Lahaina Luna.

He puke ha'awina 'ōlelo Pelekānia nō paha ka puke 'o 'Anatomia i kākau 'ia e Jerome Smith a i pa'i 'ia ma Bosetona i ka makahiki 1834. He ho'okahi wale nō kope o kā Smith i koe ma Hawai'i nei, a 'o ia paha kā ke Kauka Gerrit Judd kope pono'ī iho nō. Na ke Kalinika a Haukapila 'o Straub ia kope i 'ae 'ia i ka Hale Waihona Puke Lapa'au o Hawai'i nāna i 'ae 'olu'olu mai e pa'i hou 'ia kekahi o nā 'ōlelo ma ke kolamu 'ehā o kēia puke pai. Ua mana'o 'ia he unuhi kā ke Kauka Judd puke i kā Smith, akā, ke ho'ohālikelike 'ia nā kolamu o lalo iho nei, e 'ike 'ia auane'i ka pili me ka pili 'ole o nā puke 'elua. ('Oko'a ka helu paukū 'ana o ke kolamu 'ekolu me ka 'ehā, 'oiai ua ho'opuka 'ole 'ia kekahi o kā Smith ma 'ane'i.) Me ia puke a Smith, ua 'ae 'olu'olu pū mai ke Kalinika a Haukapila 'o Straub a me ka Hale Waihona Puke Lapa'au o Hawai'i i ke kope o kā Judd puke a me nā ki'i kikoho'e o ia puke. Forbes 1088 (II: 174-175); Judd/Bell/Murdoch 166 (59-61).

Ho'omana'o a mahalo 'o Ka Ho'oilina i ke kauka Gerrit Ludwig, i hala iho nei, no kona kōkua me ke kālailai 'ana i kēia mau puke 'anatomia. [End Page 336]

[End Page 337]


Click for larger view
View full resolution

O KA HOOMAOPOPO ANA I NA KII

E nana oe i ka hua palapala a i ka hua helu paha ma keia palapala, a o ka hua like ma ke kii oia ka mea i hoakaka ia.

KII I.

Ua hooiliiliia'i na iwi a pau o ke kanaka a hookuiia'i a pili pono kekahi i kekahi. Eia na iwi i ikeia ma ke alo, o ka hua palapala he kuhi ia i ka hua e like pu ana ma ke kii.

O KA HOOMAOPOPO ANA I NA KII

E nana oe i ka hua palapala a i ka hua helu paha ma keia palapala, a o ka hua like ma ke kii oia ka mea i hoakaka ia.

KII I.

Ua hooiliiliia'i na iwi a pau o ke kanaka a hookuiia'i a pili pono kekahi i kekahi. Eia na iwi i ikeia ma ke alo, o ka hua palapala he kuhi ia i ka hua e like pu ana ma ke kii.

 • O Na Iwi O Ke Poo.

 • a,   Iwi lae.

 • e,   Iwi hua.

 • i,   Iwi maha.

 • o,   Iwi opeapea.

 • u,   Iwi ihu.

 • h, h, Iwi papalina.

 • k,   Iwi a luna.

 • l,   iwi a lalo.

 • m,   Iwi ai.

 • O Na Iwi O Ke Kino.

 • a,   Iwi kua he 12.

 • e,   Iwi puhaka he 5.

 • i, i, Iwi umauma.

 • o,   Iwi aoao oluna he 7.

 • u, u, u, Iwi aoao lalo he 5.

 • h,   Iwi ka.

 • k, k, Iwi papakole.

 • l,   iwi puukole.

 • m, m, Iwi lemu.

 • O Na Iwi O Ka Lala O Luna.

 • a, a, Iwi lei.

 • e, e, Iwi hoehoe.

 • i, i, Iwi uluna.

 • o, o, Iwi kano.

 • u, u, Iwi kubita.

 • h, h, Iwi pulima.

 • k, k, Iwi manamanalima.

 • O Na Iwi O Ka Lala Olalo.

 • a, a, Iwi hilo.

 • e, e, Huamoa.

 • i, i, Iwi kuapoi.

 • o, o, Iwi ku.

 • u, u, Iwi pili.

 • h, h, Iwi kuekue.

 • k, k, Iwi manamanawawae. [End Page 338]

[End Page 339]


Click for larger view
View full resolution

KII II.

Ma keia kii ua hoohuliia'i ke kanaka a ikea mai na iwi o ke kua.

O Na Iwi O...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 336-373
Launched on MUSE
2003-07-29
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.