1. Ka Papa Kaha (Table of Marks)
 2. p. 171
 3. DOI: 10.1353/kah.2003.0020
 4. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Ke Kumukanawai o ka Makahiki 1852 = The 1852 Constitution
 2. Hawaii, Jason Kapena Achiu
 3. pp. 180-225
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0016
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Na Mea Ho'ololi Hou o ka MH 1856 i ke Kumukanawai o ka MH 1852 = 1856 Amendment to the Constitution of 1852
 2. Hawaii, Jason Kapena Achiu
 3. pp. 226-233
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0017
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Na Nupepa o ka Makahiki 1834, Mahele 2 = The 1834 Newspapers, Part 2
 2. Kapulani Antonio, Lokahi Antonio
 3. pp. 234-265
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0014
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Na Nupepa o ka Makahiki 1892, Mahele 2 = The 1892 Newspapers, Part 2
 2. Tuti Kanahele, Kaliko Trapp
 3. pp. 266-303
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0019
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Ka Mo'olelo o Kahahana, ka Hopena = The Story of Kahahana, Conclusion
 2. Samuel Manaiakalani Kamakau, Kekoa Harman, Pele Suganuma
 3. pp. 304-335
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0018
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Ka Puke Haumana 'o 'Anatomia, Mahele 2 = Students' Materials, Anatomy, Part 2
 2. Jerome Van Crowninshield Smith, Gerrit Parmele Judd, Kaliko Trapp
 3. pp. 336-373
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0023
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. He Ho'omana'o (Dedication)
 2. p. iii
 3. DOI: 10.1353/kah.2003.0015
 4. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Ka 'Olelo Mua Na Ka Luna Ho'oponopono (Editor's Introduction)
 2. Kalena Silva
 3. pp. iv-v
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0022
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Kuhia Puke Kumole (Bibliographic Sources)
 2. p. vi
 3. DOI: 10.1353/kah.2003.0024
 4. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. No ka Mahi'ai 'Ana, Mahele 2: 'Olelo Mua no ka 'Ohina HEN = Agricultural Lore, Part 2: Introduction to the HEN Collection
 2. Mary Kawena Pukui
 3. pp. 172-179
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0021
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Na 'Olelo Ho'omaika'i (Acknowledgments)
 2. pp. 375-378
 3. DOI: 10.1353/kah.2003.0013
 4. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents