+ MUSE Alert

In this Issue

Table of Contents

 1. Ke Kumukanawai o ka Makahiki 1864 = The 1864 Constitution
 2. Jason Kapena, tr Achiu, Jason Kapena Achiu
 3. pp. 16-51
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0005
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Na Mea Ho'ololi Hou o ka MH 1868 i ke Kumukanawai o ka MH 1864 = 1868 Amendment to the Constitution of 1864
 2. Jason Kapena, tr Achiu, Jason Kapena Achiu
 3. pp. 52-53
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0006
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Na Mea Ho'ololi Hou o ka MH 1874 i ke Kumukanawai o ka MH 1864 = 1874 Amendments to the Constitution of 1864
 2. Jason Kapena, tr Achiu
 3. pp. 54-57
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0008
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Na Mea Ho'ololi Hou o ka MH 1882 i ke Kumukanawai o ka MH 1864 = 1882 Amendment to the Constitution of 1864
 2. Jason Kapena, tr Achiu
 3. pp. 58-59
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0009
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Na Nupepa o ka Makahiki 1834, Mahele 3 = The 1834 Newspapers, Part 3
 2. Kapulani Antonio, Lokahi Antonio
 3. pp. 60-91
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0004
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Na Nupepa o ka Makahiki 1892, Mahele 3 = The 1892 Newspapers, Part 3
 2. Lalepa Koga
 3. pp. 92-121
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0010
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Ka Puke Haumana 'o ' Anatomia, Mahele 3 = Students' Materials, Anatomy, Part 3
 2. Jerome Van Crowninshield Smith, Gerrit Parmele Judd, Kaliko Trapp
 3. pp. 122-149
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0013
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. He Moena Pawehe Kuikawa = A Specially-Designed Mat
 2. Kiele Akana-Gooch, Mary Kawena Pukui
 3. pp. 150-173
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0003
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Ka 'Olelo Mua Na Ka Luna Ho'oponopono (Editor's Introduction)
 2. Kalena Silva
 3. pp. III-IV
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0012
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Kuhia Puke Kumole (Bibliographic Sources)
 2. p. V
 3. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0001
 4. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Ka Papa Kaha (Table of Marks)
 2. p. VI
 3. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0007
 4. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Na 'Olelo Ho'omaika'i (Acknowledgments)
 2. pp. 175-178
 3. DOI: https://doi.org/10.1353/kah.2004.0002
 4. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download