1. Introduction
 2. Lian Ruan, Xingye Du
 3. pp. 1-6
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0030
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. The Evolution of Digital Humanities in China
 2. Xiaoguang Wang, Xu Tan, Huinan Li
 3. pp. 7-29
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0029
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Research on the Evaluation of Digital Academic Competence of Chinese Humanists
 2. Zhangping Lu, Jianghao Tang, Siyuan Zhu, Wencheng Su, Hui Li
 3. pp. 30-56
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0028
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Research on the Digital Humanities Practices in Chinese Libraries: A Case Study of Shanghai Libraries
 2. Wang Shen, Jiuyu Chen, Jia Guo, Chuang Hong, Jun Deng
 3. pp. 57-75
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0027
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Building a Memory Map to Reconstruct an Urban Memory: The Case of the Beijing City Gates
 2. Li Niu, Lichao Liu, Chenxiang Gao, Xiaoshuang Jia
 3. pp. 76-100
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0026
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. KnowPoetry: A Knowledge Service Platform for Tang Poetry Research Based on Domain-Specific Knowledge Graph
 2. Liang Hong, Wenjun Hou, Lina Zhou
 3. pp. 101-124
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0025
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Research on Knowledge Organization and Visualization of Historical Events in the Republic of China Era
 2. He Li, Linlin Zhu, Wang Shen, Xingye Du, Shuhe Guan, Jun Deng
 3. pp. 138-163
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0023
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Digital Projects of Chinese Historical Local Private Documents: Database Development and Exploring of Text Mining
 2. Siyuan Zhao, Meng Tang, Yi Sun
 3. pp. 164-176
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0022
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Construction of Smart Data toward Dunhuang Grottoes
 2. Xiaoguang Wang, Hongyu Wang, Wanli Chang, Chen Zhang, Lei Xu
 3. pp. 177-200
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0021
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. The Evolution of Intangible CH Digital Resources: The Case of the Qingming Festival
 2. Xin Xu, Shiyao Wang
 3. pp. 201-222
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0020
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. A Conceptual Model of Chinese Oral Memory Based on Digital Humanities
 2. Jun Deng, Ruan Wang, Xueyan Song, Zishu Zhang
 3. pp. 223-249
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0019
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Digital Humanities Scholarly Commons at Beijing Normal University Library
 2. Xing Zhao, Li Shu’ning, Xiao Ya’nan, Haiqing Huang
 3. pp. 250-268
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0031
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Distribution Maps of Chinese Poets in the Ming Dynasty (1368–1644): A Geographical Visualization Experiment
 2. Lixiang Qian
 3. pp. 289-307
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0033
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. A Probe into Patentometrics in Digital Humanities
 2. Guirong Hao, Fred Y. Ye
 3. pp. 308-318
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0034
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Digital Humanities Cyberinfrastructure for Ancient China Studies: Past, Present, and Future
 2. Benjun Zhu, Jiuzhen Zhang
 3. pp. 319-333
 4. DOI: 10.1353/lib.2020.0035
 5. restricted access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents