+ MUSE Alert

In this Issue

Table of Contents

 1. Introduction
 2. Lian Ruan, Xingye Du
 3. pp. 1-6
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0030
 5. restricted access
 1. The Evolution of Digital Humanities in China
 2. Xiaoguang Wang, Xu Tan, Huinan Li
 3. pp. 7-29
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0029
 5. restricted access
 1. Research on the Evaluation of Digital Academic Competence of Chinese Humanists
 2. Zhangping Lu, Jianghao Tang, Siyuan Zhu, Wencheng Su, Hui Li
 3. pp. 30-56
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0028
 5. restricted access
 1. Building a Memory Map to Reconstruct an Urban Memory: The Case of the Beijing City Gates
 2. Li Niu, Lichao Liu, Chenxiang Gao, Xiaoshuang Jia
 3. pp. 76-100
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0026
 5. restricted access
 1. Construction of Smart Data toward Dunhuang Grottoes
 2. Xiaoguang Wang, Hongyu Wang, Wanli Chang, Chen Zhang, Lei Xu
 3. pp. 177-200
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0021
 5. restricted access
 1. The Evolution of Intangible CH Digital Resources: The Case of the Qingming Festival
 2. Xin Xu, Shiyao Wang
 3. pp. 201-222
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0020
 5. restricted access
 1. A Conceptual Model of Chinese Oral Memory Based on Digital Humanities
 2. Jun Deng, Ruan Wang, Xueyan Song, Zishu Zhang
 3. pp. 223-249
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0019
 5. restricted access
 1. Digital Humanities Scholarly Commons at Beijing Normal University Library
 2. Xing Zhao, Li Shu’ning, Xiao Ya’nan, Haiqing Huang
 3. pp. 250-268
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0031
 5. restricted access
 1. Distribution Maps of Chinese Poets in the Ming Dynasty (1368–1644): A Geographical Visualization Experiment
 2. Lixiang Qian
 3. pp. 289-307
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0033
 5. restricted access
 1. A Probe into Patentometrics in Digital Humanities
 2. Guirong Hao, Fred Y. Ye
 3. pp. 308-318
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0034
 5. restricted access
 1. Digital Humanities Cyberinfrastructure for Ancient China Studies: Past, Present, and Future
 2. Benjun Zhu, Jiuzhen Zhang
 3. pp. 319-333
 4. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2020.0035
 5. restricted access