Editor-In-Chief

Young-Jun Lee

Editoral Board

Choi Kyung-hee

Ted Hughes

Chris Hanscom

Ryu Young-ju

Sunyoung Park

Ji-Eun Lee

Grace Koh

Wayne de Fremery

Copy Editor

K. E. Duffin

Design

Ryu Byung-wook

Wayne de Fremery