EDITORIAL BOARD • REDAKSIERAAD

Editor / Redakteur

Prof. J.L. Hilton, University of KwaZulu-Natal / Universiteit van KwaZulu-Natal
Chairperson of the Classical Association / Voorsitter van die Klassieke Vereniging

Prof. D. Wardle, University of Cape Town / Universiteit van Kaapstad

Editorial Secretary / Redaksionele Sekretaris

Prof. C. Chandler, University of Cape Town / Universiteit van Kaapstad

Treasurer / Tesourier

Dr. Annemarie de Villiers, University of Stellenbosch / Universiteit van Stellenbosch

Miscellanea and Supplementa Editor / Redakteur: Miscellanea en Supplementa

Prof. P.R. Bosman, University of Stellenbosch / Universiteit van Stellenbosch

Additional Member / Addisionele Lid

Prof. W.J. Henderson, University of Johannesburg / Universiteit van Johannesburg

Reviews Editor / Redakteur: Resensies

Dr Alan Ross, University of Southampton

EDITORIAL ADVISORY BOARD • REDAKSIONELE ADVIESRAAD

Prof. Louise Cilliers, University of the Free State, RSA

Prof. Lorna Hardwick, The Open University, UK

Prof. Stephen Harrison, University of Oxford, UK

Prof. William Henderson, University of Johannesburg, RSA

Prof. Manfred Horstmanshoff, University of Leiden, The Netherlands

Prof. David Konstan, Brown University, USA

Prof. Daniel Ogden, University of Exeter, UK

Prof. John Scarborough, University of Wisconsin, USA

Prof. Johan Thom, University of Stellenbosch, RSA

Prof. Betine van Zyl Smit, University of Nottingham, UK

Prof. David Wardle, University of Cape Town, RSA

PATRON • BESKERMHEER

Justice D.H. van Zyl

HONORARY PRESIDENTS • ERE-PRESIDENTE

Prof. J.E. Atkinson

Prof. L. Cilliers

Assoc. Prof. J.-M. Claassen

Prof. P.J. Conradie

Prof. W.J. Henderson

Prof. D.M. Kriel

HONORARY VICE-PRESIDENT • ERE-VISEPRESIDENT

Prof. F.P. Retief