1. Ka Papa Kaha (Table of Marks)
 2. p. 1
 3. DOI: 10.1353/kah.2003.0008
 4. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Ke Kumukanawai o ka Makahiki 1839 = The 1839 Constitution
 2. Hawaii, Jason Kapena Achiu
 3. pp. 30-33
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0002
 5. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Ke Kumukanawai o ka Makahiki 1840 = The 1840 Constitution
 2. Hawaii, Jason Kapena Achiu
 3. pp. 34-59
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0003
 5. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Na Nupepa o ka Makahiki 1834, Mahele 1 = The 1834 Newspapers, Part 1
 2. Kapulani Antonio, Lokahi Antonio
 3. pp. 60-89
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0005
 5. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Na Nupepa o ka Makahiki 1892, Mahele 1 = The 1892 Newspapers, Part 1
 2. Kaliko Trapp
 3. pp. 90-101
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0012
 5. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Ka Mo'olelo o Kahahana, Mahele 1 = The Story of Kahahana, Part 1
 2. Samuel Manaiakalani Kamakau, Hiapo Perreira
 3. pp. 102-121
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0007
 5. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Ka Puke Haumana 'o 'Anatomia, Mahele 1 = Students' Materials, Anatomy, Part 1
 2. Jerome Van Crowninshield Smith, Gerrit Parmele Judd, Kaliko Trapp
 3. pp. 122-137
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0010
 5. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. He Ho'omaika'i Kuikawa i na Kanaka Maka'ala i ka Palekana o ka Lehulehu = A Special Tribute to Public Safety Personnel
 2. Hawaii, Jason Kapena Achiu
 3. pp. 138-159
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0004
 5. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Ka 'Olelo Mua Na Ka Luna Ho'oponopono (Editor's Introduction)
 2. Kalena Silva
 3. pp. iii-v
 4. DOI: 10.1353/kah.2003.0009
 5. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Kuhia Puke Kumole (Bibliographic Sources)
 2. p. vi
 3. DOI: 10.1353/kah.2003.0011
 4. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Na 'Olelo Ho'omaika'i (Acknowledgments)
 2. pp. 161-164
 3. DOI: 10.1353/kah.2003.0001
 4. free access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents