In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

 155n29, 174, 174n62; Hanriot-Dupont HD.1, 144n7, 73n72, 76, 248; HanriotDupont HD.2, 72n68, 73n72, 74, 75, 76n80, 85n96, 127n48, 142, 144, 144n7; Hanriot-Dupont HD.3, 75, 73n72, 75n78, 205, 205n34; Hanriot-Dupont HD.4, 205n34; Hansa-Brandenburg KDW, 153n25; Hansa-Brandenburg W.12, 153n25; Junkers J1 “Möbelwagen,” 216; Macchi Flying Boat, 18; Maurice Farman “Shorthorn,” 93n12; MoraneSaulnier , 78n85; Nieuport, 68, 68n60, 69, 126, 191, 192, 192n10, 194, 197, 237n20; Porte “Super Baby,” 53n25; Rumpler, 75, 75n76, 153, 153n25, 243n30, 258, 260n42, 261, 325; Rumpler 6B-1, 153n25; Sopwith Camel, 18, 53n25, 174, 184, 199, 211; —, at Ayr, training with, 126–33 passim; —, Gosport, learning to pilot at, 89–133 passim; —, 213 Squadron, flying with, 151–61 passim, 215–77 passim; —, reunion comments about, 315–25 passim; Sopwith Dolphin, 174, 174n62, 255n39; Sopwith 1-1/2 Strutter, 75n79, 237n29; Sopwith Pup, 53, 53n25; Sopwith Snipe, 255n39; SopwithTriplane, 18, 237n20; SPAD, 75, 75n75, 76, 78, 122, 160, 170, 174, 286n2, 314, 352;Tellier, 77n83; Wright-Martin, 28, 28n11 aircraft engines: Bentley, 152, 152n23, 156, 158, 160, 161, 217; BMW, 223n11, 255n39; Clerget, 47n11, 61n49, 70n65, 75, 75n79, 152n23, 156, 159; GnomeLeRhone , 70n65, 144n7; HispanoSuiza , 28n11, 47n11, 144n7; Liberty, 83, 83n92, 152n23, 196, 196n19, 199, 289n7, 305; Mercedes, 75n76, 223n11; Rolls Royce, 53 Albert I, King of Belgium, 237n19, 263n45 Abbatiello, John (historian), 2, 2n3, 17n26 Abbott, Lyman, 13n20 Adams, Briggs, 23n4 Adams, Charles Francis III, 329 Adams, George, 14 Addams, Jane, 10, 12n17 Adelphia Hotel, Liverpool, 50, 51 Adelphi Theater, London, 96n18 aircraft:Albatross, 153n25, 131, 133, 160, 160n37, 164, 218;AlbatrossW.4, 153n25; Avro (trainer), 90, 90n7, 91, 99, 105, 108, 109, 110, 112, 114, 129, 130, 132, 133; Boeing F4B, 329; Breguet 14B.2, 184, 187, 187n4, 187n5; Bristol Fighter “Brisfit,” 129, 129n51, 130, 131, 132, 133; Burgess-Dunne, 23, 23n5; Caproni, 218, 218n5, 308n29; Curtiss F Boat, 21, 21n2, 26n7, 63; Curtiss Flying Boats, 16n25, 18; Curtiss F8C “Helldiver,” 329; Curtis H-12 “Large America,” 53n25; Curtiss JN-4 “Jenny,” 23n5, 173, 173n60; Curtiss N-9, 23, 23n5, 28, 28n11; Curtiss R-6, 23, 23n5; DH-2, 133; DH-4, 152, 152n23, 154, 155n27, 170, 174, 196, 196n19, 201n29, 205n33, 233, 239n24, 256, 289n7; DH-6, 300, 300n22; DH-9, 152n23, 199n23, 201, 201n29, 220, 221n9, 225, 232, 239n24, 304; DH-9a, 152n23, 205n33, 319, 321, 323, 324; Donnet-Denhaut, 47, 47n11, 63, 72n68, 144n7; Felixstowe F2A, 53n25; Franco-British Aviation FBA, 47, 47n11, 61n49, 52, 63; Fokker D.VII, 53n25, 202n30, 223, 223n11, 224, 225, 226n13, 228, 229, 232, 237, 249, 254, 255, 255n39, 256, 258, 260, 261, 265, 267, 321, 322, 323; Fokker E.V/D.VIII, 226n13; Freidrichshafen FF33, 153n25; Gotha, 154, 155n27, 224, 225; Handley Page, 18, Index  Index Bowler, Mrs., 79, 146, 185, 186 Boy,The (play), 96, 96n18 Boydler, Einar “Dep,” 298n19, 308, 308n29 Bragg, Caleb, 21, 21n1, 24 Bratenahl, Ohio, 8, 68n62 Brewer, Laydon, 87n1 Brewster’s Millions (play), 86, 86n102 Brittain, Sir Henry, 95n15 Britton,Victoria, 126 Brook Club, 30n15, 30n19, 313 Brown,Adele, 29n13 Brown, Capt. Colin Peter, 151n21, 152, 153n25, 159, 217, 218, 222, 224, 232, 233, 239, 241, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 324, 324n1 Browne, CMM Randall R., 184, 191, 191n9, 193, 193n12, 203, 302n23 Bruges, Belgium, 155n29, 170n57, 183, 220, 221n9, 236, 249, 249n36, 254, 256, 268, 268n49, 304, 321, 323, 324 Bubbly (play), 54, 255n28 Buckingham tracers, 250, 250n37, 252, 263 Bulkley, Robert, 331 Bulmer, Cdr. Bayard, 290n9, 302, 302n23, 305n24 Burke, Billie, 292, 292n13 Burnham, Hubert, 206, 206n35, 208 Burton, Mrs., 86, 99 Buswir, Mrs., 78, 79 Cabot, Lt. Norman Winslow, 65, 66, 66n55, 67, 69 Cadena Tea Room, England, 109 Café de la Paix, Paris, 56, 56n32 Café de Paris, Paris, 59, 59n44, 74, 75n77, 185, 196 Calais, France, 68n60, 143, 144, 169, 174, 176, 200, 200n25, 201, 203, 204n33, 212, 241, 261n43, 305 Callahan, Laurence, 86, 86n101, 123n42 Callan, Lt. John C., 60n45, 67, 67n58 camera gun, 87n1, 122, 130, 193, 194 camera obscura, 193, 193n11 Campagne, France, 205n33, 208, 208n38, 212 Campbell, Douglas, 292n14 Carlton Hotel, London, 54, 54n27, 85, 97, 287 Carr, Elmendorf, 73, 73n72, 74, 112 Carson Pirie Scott, 101, 101n21, 108, 125, 127, 306n25 Aldis gun sight, 122, 170, 170n55, 223, 349, 351, 361 Alembon, France, 205n33 Alhambra Theater, Paris, 84, 84n93 Ames,Allan “Alphie,” 125, 125n45, 288, 297, 307 Almonds Hotel, London, 96 American Field Service, 59, 84n95, 164n44, 146n11 American Red Cross, 14, 55, 96, 108, 184, 190, 11n14...

pdf

Additional Information

ISBN
9780821444382
Related ISBN
9780821420188
MARC Record
OCLC
826293796
Pages
350
Launched on MUSE
2013-02-13
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.