In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

171 Name Index Achtemeier, Paul 84n3 Alexander, Philip S. 43, 43n9, 43n10, 43n13, 44, 44n15, 44n18, 46, 46n22, 48, 48n27 Allison, Dale 76, 76n13, 79, 79n21 Anderson, Janice Capel 87n13 Armstrong, A. MacC. 23, 23n15, 23n16, 125n4 Atkins, Margaret 57n68 Avalos, Hector 144n2 Bailey, Kenneth E. 103n11 Balentine, Samuel 41 Balentine, Samuel E. 41n3 Ballók, János 56n63 Baltzer, Klaus 63n81 Barrett, C. K. 118n36 Barton,Tamsyn S. 22n14, 26n24, 50n35, 93n28, 100n6 Bauckham, Richard 115n25 Bellinger, William 132n19 Best, Ernest 52n44, 76n13 Betcher, Sharon V. 25n23 Betz, H. D. 76, 76n13, 78n19 Blenkinsopp, Joseph 62, 62n80, 63n83 Bock, Darrell L. 91n23 Bonner, S. F. 126n7 Boorstin, Daniel J. 25n22 Bousset, W. 46n22 Bovon, François 91n21, 92n27, 93n29, 95, 95n35, 95n36 Bowersock, G. W. 26n25 Boys-Stones, George 19n5, 20n7 Braun, Willi 56n63, 126n6, 137n37 Brawley, Robert 81n24, 122n50 Bregman, Marc 115n25 Bremmer, Jan N. 56n63 Brown, Raymond E. 93n31 Brueggemann, Walter 62n79, 63n82 Bultmann, Rudolf 83, 84, 84n2 Buth, R. 71n6 Cadbury, Henry J. 111, 111n8, 111n9, 112, 112n11 Cancik, Hubert 43n9 Carlisle, Miriam 129n14 Castelli, Elizabeth A. 48n29 Charlesworth, James H. 45n20, 46n24, 47n25, 115n25 Clark, D. L. 126n7 Cohen, Kenneth 62n78 Collins, Adela Yarbro 27n31, 82n25 Conrad, Edgar W. 118n38 Conyers, A. J. 107n18 Cooper, Howard 62n78 Corley, Bruce 132n19 Coussin, J. 29n36 Creed, J. M. 84n3 Cribiore, Raffaella 124, 124n1, 128n9 Cross, Frank 61n76 Cummins, Stephen A. 87n12 Dahl, N. A. 81n24, 82n26 Danker, Frederick W. 91n22, 91n24 Darr, John 71, 71n6, 71n7 Dasen, Véronique 103n12 DeLacy, Philip 29n35, 128n11 Deroux, Carl 32n39 Parsons_LukeActs_JDE_djm.indd 171 9/15/06 1:27:45 PM 172 Name Index Derrett, J. D. M. 91n22 DeSilva, David A. 87n12 Desjardins, Michel 56n63 Donahue, John R. 105n14 Duval, Y.-M. 61n75 Eiesland, Nancy L. 143n1, 144nn2–3 Elliott, John 76, 76n13, 78, 78n18, 78n20 Ellis, E. E. 87n10 Ellul, Danielle 109n1 Eslinger, Lyle 61, 61n77 Evans, Elizabeth C. 17, 17n1, 18n2, 20, 20n7, 20n9, 20n10, 27, 27n30, 28, 29, 29n35, 29n36, 30, 30n37, 32n39, 35n46, 36, 36n49, 54n53, 128n11, 128n12, 141n44 Farmer, William 132n19 Fitzmyer, Joseph A. 98, 98n2, 106n17, 112n12 Foerster, Richard 22n12, 26, 26n24, 33, 50n35, 54n51, 72n8, 76n12, 77n14, 86, 112n14, 113n15, 114n21, 120n43, 136, 136n34, 148 Ford, J. Massyngbaerde 46n23 Ford, Jeffrey 11, 11n1 Friend, John 111n6 Funk, Robert W. 110n3, 113n18 García Martínez, Florentino 43n8, 44n17 Garland, Robert 25n23, 102, 102n8, 103n12, 114, 114n23, 114n24, 115, 116n29 Garnsey, Peter 64n84 Gaventa, Beverly 115, 115n28 Geffcken, J. 52n44 Gibson, Craig 138n40, 147 Gleason, Maud W. 26n25, 26n27, 26n29, 55n61, 57n65, 119, 119n42, 120, 120n43, 120n45, 136n33, 136n34 Gow, A. S.T. 19n6 Graham, John 13n8 Grant, Robert M. 52, 52n46, 53, 53n47, 53n48, 54, 56, 56n63, 57n66, 57n68, 58n70, 58n73, 69n2 Green, Joel B. 81n24, 85, 85n7, 105, 105n13 Grimm, W. 71n6 Gruenwald, I. 48n28 Grundman, W. 87n10 Gunn, David 62n78 Haenchen, Ernst 112n13 Hagner, Donald A. 52n44 Hamm, M. Dennis S. J. 83, 83n1, 84, 106n17, 109n1, 121n48, 121n49 Harnack, Adolf 111, 111n7 Harrill, J. Albert 27n31, 28n33, 36n48, 49, 49n33, 50, 50n34, 50n35, 50n36, 55n61, 64, 64n84, 64n87 Harris, J. Rendel 97n1 Harris, Murray J. 52n44 Hartley, Lucy 12n6, 13n7, 13n9 Hawk, Daniel 62n78 Hemer, Colin 110n2 Henten, Jan Willem van 87n13 Hobart, W. K. 110, 111, 111n6 Hock, Ronald F. 103n11, 128n9 Hoehner, Harold 70n3, 70n5 Hoffman, G. 26n24, 113n15 Holden, Lynn 47n26 Hooker, Morna 137n36 Howe, E. Margaret 52n44 Hughes, Joseph J. 27n31 Humphries, Michael L. 48n29 Hurtado, Larry W. 94, 94n32 Hvalvik, Reider 92n25 Jackson, J. J. 61n77 Jeffrey, David L. 75n11 Jeremias, Joachim 115, 115n27 Jervell, Jacob 87n11, 88n14 Johnson, Luke Timothy 106n16, 117n33, 118, 119n39, 139n41 Joosten, Jan 61n76 Kee, H. C. 45n20, 45n21 Kelber, Werner 90n18 Kessler, Martin 61n77, 62n78 Kiilerich, B. 18n1 Kouklanakis, Andrea 129n14 Kraus, F. R. 39n1 Krien, G. 17n1 Kühn, D. C. G. 18, 35n46 Lanza, D. 17n1 Lavater, Johann Caspar 12, 12n5, 12n6, 13, 13n7, 13n8, 13n10, 14, 19n4 Levaniouk, Olga 129n14 Levine, A.-J. 87n13 Lewis, C.T. 34n44 Lichtenberger, Hermann 43n9 Longo, O. 17n1 Luedemann, Gerd 110n2 MacDonald, Dennis R. 128n9 MacDowell, D. M. 27n31 Malherbe, Abraham J. 53, 53n49, 54, 54n53, 54n54, 56, 56n63 Parsons_LukeActs_JDE_djm.indd 172 9/15/06 1:27:45 PM 173 Name Index Malina, Bruce J. 23n18, 23n19, 52n45, 54, 54n55, 55, 56, 56n62, 56n63, 68n1, 77n14, 77n15, 130n17, 135n28 Marconi, Gilberto 109n1 Marrou, H. 126n7 Marrow, S. B. 117n33 Marshall, I. Howard 99n4 Martin, Clarice 132n22 Martin, Dale B. 48...

pdf

Additional Information

ISBN
9781602584433
Related ISBN
9781602583801
MARC Record
OCLC
769189752
Pages
192
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.