publisher colophon
116

Supplementary Materials
Lessons 11–12

I.  
    #1.   Dialogue
    A: Asa ang imong lakaw karon?
    B: Dinha lang.
    A: Tinuod? Pustora ka man kaayo.
    B: Labot nimo.
    A: Bitaw. Mubisita ka ba kang Inday?
    B: Ambot lang, pero tingali.
    A: Hala sige, ayoha ha.
       
                                 Vocabulary:
    ayoha do it right
    dinha there
    labot nimo

none of your business, what is it to you?

    lakaw leave, depart, go
      Asa ang imong lakaw?

Where is your destination?,

     

Where to?, Where are you going?

    pustora

well-dressed, dressed to the hilt

    tinuod

truth, (Is that the truth?, idiomatically, Is that right?)

#2. Narrative
  Si Arturo adunay lakwan. Paingon siya sa balay ni Inday. Nangutana si Nonoy niya kung asa siya. Nitubag siya nga dinha lang ang iyang adtoan, pero dili kini tinuod. Ang tinuod mubisita siya kang Inday, ang iyang trato.
     
                                     Pangutana:
  1. Asa paingon si Arturo?
  2. Unsa ang pangutana ni Nonoy kang Arturo?
  3. Unsa ang tubag niya kang Nonoy?
  4. Tinuod ba ang tubag niya?
  5. Unsa ang tinuod?
  6. Kinsa si Inday?117
II.  
     #1. Dialogue
    A:   Oy, Sepa, duna akoy kinahanglan, ha? Mahimo ba?
    B: Unsa man diay, kung duna ko.
    A: Pahulama ko ug mga siya nimo.
    B: Sige, basta ikaw. Duna ka bay mga bisita?
    A: Oo. Ang bos ni Jose ug ang asawa niya, uban ang mga anak nila mukaon ug panihapon sa balay namo karong gabii.
       
                             Vocabulary:
      kinahanglan need
      hulam borrow
         pahulama ko    let me borrow
      mahimo is possible
       
  #2. Narrative  
    Ang bos sa bana ni Inday uban ang iyang asawa ug ang ilang mga anak mukaon ug panihapon sa balay nila karong gabii. Kay kinahanglan siya ug mga siya, niadto siya kang Sepa aron muhulam niya kay wala siyay nindot nga mga siya.
         
                             Pangutana:
    1. Kinsa ang bana ni Inday?
    2. Kinsa ang ilang mga bisita?
    3. Kanus-a sila muabot sa ilang balay?
    4. Nganong muadto sila sa balay nila?
    5. Unsa ang kinahanglan ni Inday?
    6. Ngano man?
    7. Kang kinsa siya nihulam?
    8. Nganong nihulam si Inday kang Sepa?

Previous Chapter

LESSON 12

Next Chapter

LESSON 13

Additional Information

ISBN
9780824879761
MARC Record
OCLC
1053885891
Launched on MUSE
2018-09-19
Language
English
Open Access
Yes
Creative Commons
CC-BY-NC-SA
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.