In this Book

 • Congoville: Contemporary Artists Tracing Colonial Tracks. Hedendaagse kunstenaars bewandelen koloniale sporen
 • Edited by Pieter Boons and guest editor Sandrine Colard
 • 2021
 • Book
 • Published by: Leuven University Press
  • View
  • View Citation
  contents
summary
One hundred years after the founding of the École Coloniale Supérieure in Antwerp, the adjacent Middelheim Museum invites Sandrine Colard, researcher and curator, to conceive an exhibition that probes silenced histories of colonialism in a site-specific way. For Colard, the term Congoville encompasses the tangible and intangible urban traces of the colony, not on the African continent but in 21st-century Belgium: a school building, a park, imperial myths, and citizens of African descent. In the exhibition and this adjoining publication, the concept Congoville is the starting point for 15 contemporary artists to address colonial history and ponder its aftereffects as black flâneurs walking through a postcolonial city. Due to the multitude of perspectives and voices, this book is both a catalogue and a reference work comprised of artistic and academic contributions. Together, the participating artists and invited authors unfold the blueprint of Congoville, an imaginary city that still subconsciously affects us, but also encourages us to envision a decolonial utopia. Een eeuw na de oprichting van de École Coloniale Supérieure in Antwerpen nodigt het naburige Middelheimmuseum onderzoeker en curator Sandrine Colard uit om een tentoonstelling te creëren die sitespecifiek peilt naar de stille geschiedenissen van het kolonialisme. Congoville duidt op de zichtbare en onzichtbare stedelijke sporen van de kolonie, niet op het Afrikaanse continent, maar pal in het België van vandaag: een schoolgebouw, een park, imperialistische mythes en burgers van Afrikaanse origine. Doorheen de tentoonstelling en deze bijhorende publicatie is Congoville de context waarbinnen 15 hedendaagse kunstenaars, als zwarte flâneurs op pad in een postkoloniale stad, het koloniale verleden en de impact ervan adresseren. Door de veelheid aan perspectieven en stemmen is dit boek tegelijk een catalogus en een naslagwerk met zowel academische als artistieke bijdragen. Samen ontvouwen de betrokken kunstenaars en auteurs de blauwdruk van Congoville, een imaginaire stad die ons nog steeds onbewust in haar greep houdt, maar ons ook aanspoort om na te denken over een de-koloniaal utopia. With contributions by/Met bijdragen van: Pieter Boons, Sandrine Colard, Filip De Boeck, Bas De Roo, Nadia Yala Kisukidi, Sorana Munsya & Léonard Pongo, Herman Van Goethem, Sara Weyns, Nabilla Ait Daoud Participating artists/Deelnemende kunstenaars: Sammy Baloji, Bodys Isek Kingelez, Maurice Mbikayi, Jean Katambayi, KinAct Collective, Simone Leigh, Hank Willis Thomas, Zahia Rahmani, Ibrahim Mahama, Ângela Ferreira, Kapwani Kiwanga, Sven Augustijnen, Pascale Marthine Tayou, Elisabetta Benassi, Pélagie Gbaguidi

Table of Contents

 1. Cover
 2. pp. 1-2
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Contents
 2. p. 3
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Foreword / Woord vooraf
 2. Nabilla Ait Daoud
 3. pp. 4-10
 4. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Introduction / Inleiding
 2. Pieter Boons
 3. pp. 11-26
 4. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. ESSAYS
 1. Congoville: A Black Flâneur’s Path through a Post-Colonial City / Congoville: een zwarte flâneur op pad door een postkoloniale stad
 2. Sandrine Colard
 3. pp. 28-63
 4. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Congoville-Putuville: Mirroring Models and Beyond in the (Post)Colonial World / Congoville–Putuville: voorbij de spiegelbeelden in de (post)koloniale wereld
 2. Filip De Boeck
 3. pp. 64-81
 4. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. In Congoville, the "Belgian-Negros"* Never Saw the Light of Day: Travelling (Back) in Time / In Congoville zagen de ‘Belgo-Negers’* nooit het daglicht: een (terug)reis in de tijd
 2. Nadia Yala Kisukidi
 3. pp. 82-112
 4. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Masters in Colonization? The Colonial College of Antwerp and Its Legacies (1920-1960)* / Congolese Resistance to Belgian Africa? The Colonial College of Antwerp (1920-1960)
 2. Bas De Roo; Sorana Munsya & Léonard Pongo
 3. pp. 113-160
 4. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. EXHIBITION / TENTOONSTELLING
 2. pp. 161-258
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Postface / Nabeschouwing
 2. pp. 259-264
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. About the Authors / Over de auteurs
 2. pp. 265-270
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Colophon / Colofon
 2. pp. 271-272
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents

Additional Information

ISBN
9789461663948
Related ISBN(s)
9789462702363
MARC Record
OCLC
1259586629
Pages
272
Launched on MUSE
2021-07-11
Open Access
Yes
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.