In this Book

summary
In dit bekroonde boek ('Provinciale prijs historisch onderzoek 2006', van de provincie Vlaams-Brabant) worden de ontwikkelingen die volgden op de splitsing van de Leuvense tweetalige universiteit, op magistrale wijze in kaart gebracht. In 1968 werd een regime van autoritaire monseigneursen statusgevoelige professoren ten grave gedragen. In de euforie om de autonomie koos de nieuwe, Nederlandstalige universiteit voor de vlucht vooruit. Maar in het midden van de jaren 1970 maakte het revolutionaire elan plaats voor gevoelens van ontnuchtering. Daaraan kwam pas in het midden van de jaren 1980 een einde. De universiteit werd toen als het ware ‘heruitgevonden’. Het onderzoek werd geprofessionaliseerd, het onderwijs verruimd, de contacten met de maatschappij benadrukt. Sindsdien werd de horizon steeds weidser. De stad op de berg vertelt op meeslepende wijze het verhaal van de strijd om zelfstandigheid, van contestatie en verzakelijking, van wetenschap en engagement. Het boek is een absolute aanrader voor iedereen die de Leuvense universiteit en haar gemeenschap van professoren en studenten, maar ook van laboranten, bibliothecarissen en technici beter wil leren.

Table of Contents

 1. Cover
 2. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Title page, Copyright page
 2. pp. 1-4
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Inhoud
 2. pp. 5-10
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Voorwoord
 2. pp. 11-12
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Voorwoord Bij Deze Editie
 2. pp. 13-14
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. AGENDA. Uitdagingen voor een nieuwe universiteit
 2. pp. 15-34
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. HOMO NOVUS. Een portret van Pieter de Somer
 2. pp. 35-68
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. STRUCTUREN. De organisatie van de geleerde wereld
 2. pp. 69-88
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. STUDENTENPOLITIEK. Contestatie en participatie
 2. pp. 89-110
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. DE STAND DER PROFESSOREN. Leven in een andere tijd
 2. pp. 111-132
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. MODELLEN. De overdracht van kennis
 2. pp. 133-156
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. DE REDENAAR. Een portret van Roger Dillemans
 2. pp. 157-164
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. ROEPING EN BEROEP. Over engagement, ethos en zingeving
 2. pp. 165-186
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. WERELDSE ZAKEN. De dienst aan de maatschappij
 2. pp. 187-208
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. HET GESLACHT VAN DE UNIVERSITEIT. Vervrouwelijking als discussie
 2. pp. 209-230
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. DE STAND DER STUDENTEN. Van Leuven naar Barcelona
 2. pp. 231-252
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. GEOGRAFIE. De gebouwde universiteit
 2. pp. 253-272
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. DE RECTOR-ENTREPRENEUR. Een portret van André Oosterlinck
 2. pp. 273-282
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. RICHTEN. De bureaucratisering van onderzoek en onderwijs
 2. pp. 283-302
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. SPECIALISATIE. Disciplines zonder centrum
 2. pp. 303-324
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. DE ‘MIDDENSTAND’. Blauwe en witte jassen
 2. pp. 325-346
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. SLAGKRACHT. Inkomsten, uitgaven en verdeelsleutels
 2. pp. 347-370
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. MISE-EN-SCÈNE. Het zelfbeeld van een instelling
 2. pp. 371-392
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. BALANS. De togati van de toekomst
 2. pp. 393-414
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Bronnen en Literatuur
 2. pp. 415-418
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Herkomst van de Illustraties
 2. pp. 419-420
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Register van Persoonsnamen
 2. pp. 421-426
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Verantwoording
 2. pp. 427-428
 3. open access
  • Download PDF Download
  contents

Additional Information

ISBN
9789461664051
Related ISBN(s)
9789058677044
MARC Record
OCLC
1251514018
Pages
428
Launched on MUSE
2021-05-28
Language
Dutch
Open Access
Yes
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.