In this Book

summary
Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde de Duitse bezetter België intern te splijten. Dat gebeurde door het voeren van een Flamenpolitik, een beleid dat erop gericht was de Vlamingen of in elk geval de Vlaamse beweging in het harnas te jagen tegen België. Dat lukte, want een klein deel Vlaamsgezinden, de zogenaamde activisten, collaboreerde inderdaad. Vanaf de nazomer van 1914 zou Berlijn in het bezette land de Vlaamse beweging onophoudelijk bestoken met een grootscheepse mediacampagne. De Duitse diensten, gesteund door hun Oostenrijkse bondgenoten, maakten daarbij vooral gebruik van vlugschriften en de geschreven pers, niet alleen in België maar ook in het neutrale Nederland. In de zomer van 1915 was het activisme een feit: een anti-Belgisch Vlaams-nationalisme, waarvan de gevolgen tot op heden voelbaar zijn, had het daglicht gezien. De propaganda die eraan ten grondslag lag was zó vernuftig en ingenieus dat ze niet alleen tijdgenoten overtuigde, maar zelfs meer dan een eeuw later nog steeds historici misleidt. Het is een mooi staaltje van “fake news” avant la lettre.

Table of Contents

 1. Voorplat
 2. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Titelpagina
 2. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Copyright
 2. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Inhoudstafel
 2. pp. 5-7
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Vooraf
 2. p. 9
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Algemene inleiding
 2. pp. 11-23
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 1: Het vooroorlogse spanningsveld
 2. pp. 25-52
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 2: De Godsvrede tot de val van Antwerpen
 2. pp. 53-62
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 3: Perspolemieken in de nasleep van de val van een “onneembare” vesting
 2. pp. 63-103
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 4: De Duitse diensten treden in actie
 2. pp. 105-191
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 5: De waarheid over La Vérité
 2. pp. 193-225
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 6: De top van de ijsberg
 2. pp. 227-292
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 7: Radicalisering
 2. pp. 293-314
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Slotbeschouwingen
 2. pp. 315-328
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Noten
 2. pp. 329-369
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Bibliografie
 2. pp. 371-385
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents
 1. Personenregister
 2. pp. 387-391
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
  contents

Additional Information

ISBN
9789461663795
Related ISBN(s)
9789462702707
MARC Record
OCLC
1242871713
Launched on MUSE
2021-04-12
Language
Dutch
Open Access
Yes
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.