In this Book

summary

Grensverleggende analyse van Duitse propaganda in België in de beginfase van WOI

Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde de Duitse bezetter België intern te splijten. Dat gebeurde door het voeren van een Flamenpolitik, een beleid dat erop gericht was de Vlamingen of in elk geval de Vlaamse beweging in het harnas te jagen tegen België. Dat lukte, want een klein deel Vlaamsgezinden, de zogenaamde activisten, collaboreerde inderdaad. Vanaf de nazomer van 1914 zou Berlijn in het bezette land de Vlaamse beweging onophoudelijk bestoken met een grootscheepse mediacampagne. De Duitse diensten, gesteund door hun Oostenrijkse bondgenoten, maakten daarbij vooral gebruik van vlugschriften en de geschreven pers, niet alleen in België maar ook in het neutrale Nederland. In de zomer van 1915 was het activisme een feit: een anti-Belgisch Vlaams-nationalisme, waarvan de gevolgen tot op heden voelbaar zijn, had het daglicht gezien. De propaganda die eraan ten grondslag lag was zó vernuftig en ingenieus dat ze niet alleen tijdgenoten overtuigde, maar zelfs meer dan een eeuw later nog steeds historici misleidt. Het is een mooi staaltje van “fake news” avant la lettre.

E-boek verkrijgbaar in Open Access.
Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

“Ik hoop dat de lezer met een kritischere blik dan voorheen feiten bestudeert. En ook: dat hij/zij zich realiseert dat wat een gemeenschap vorm geeft, nationalistische verhalen, in grote mate een nevenproduct is van propaganda.”, Bruno Yammine

"Ik heb geprobeerd om nog meer bewijsmateriaal aan te leveren dat er wel degelijk historische stukken zijn die bewijzen dat niet alleen de activisten in de val van de Duitsers trapten maar dat er ook nog historici zijn die vandaag zogenaamd francofone stukken beschouwen als werk van francofonen terwijl het eigenlijk Duitsers waren die aan de grondslag ervan lagen." Herbekijk het gesprek met Bruno Yammine over 'Fake news in oorlogstijd'.

Table of Contents

Download PDF Download Full Book Download EPUB Download Full EPUB
 1. Voorplat
 2. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Titelpagina
 2. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Copyright
 2. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Inhoudstafel
 2. pp. 5-7
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Vooraf
 2. p. 9
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Algemene inleiding
 2. pp. 11-23
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Hoofdstuk 1: Het vooroorlogse spanningsveld
 2. pp. 25-52
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Hoofdstuk 2: De Godsvrede tot de val van Antwerpen
 2. pp. 53-62
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Hoofdstuk 3: Perspolemieken in de nasleep van de val van een “onneembare” vesting
 2. pp. 63-103
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Hoofdstuk 4: De Duitse diensten treden in actie
 2. pp. 105-191
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Hoofdstuk 5: De waarheid over La Vérité
 2. pp. 193-225
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Hoofdstuk 6: De top van de ijsberg
 2. pp. 227-292
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Hoofdstuk 7: Radicalisering
 2. pp. 293-314
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Slotbeschouwingen
 2. pp. 315-328
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Noten
 2. pp. 329-369
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Bibliografie
 2. pp. 371-385
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Personenregister
 2. pp. 387-391
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.