In this Book

summary
Participatie’ werd, in de nasleep van 1968, een sleutelwoord in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel. Sindsdien zijn processen van medezeggenschap, inspraak en coproductie min of meer ingeburgerd in ontwerp- en planningspraktijken. Het enthousiasme voor deze processen is aan wisselende invloeden onderhevig en participatie staat dus lang niet altijd centraal in de feitelijke beslissingsstromen. Dit boek documenteert deze golfbewegingen aan de hand van historische overzichten, gevalstudies, interviews en kritische reflecties. Daarbij wordt nagedacht over de rol van actoren, de kracht van het ontwerp en het belang van (de) politiek. De wetenschappelijke inzichten en praktijkgebaseerde beschouwingen rond de drie grote participatiegolven van 1968 tot nu ronden af met een prospectieve kijk op participatieve benaderingen en een kritische reflectie op toekomstige sociaal-politieke uitdagingen. Deze veelheid aan complementaire invalshoeken maakt Participatiegolven tot een onmisbaar referentiewerk voor een breed lezerspubliek, van architecten, planologen en ontwerpers tot sociale geografen en stadssociologen, en van studenten tot academische en praktijkgerichte professionals.

Table of Contents

 1. Voorplat
 2. open access
  • View HTML View
 1. Fm 001
 2. open access
  • View HTML View
 1. Titelpagina
 2. pp. 1-3
 3. open access
  • View HTML View
 1. Copyright
 2. p. 4
 3. open access
  • View HTML View
 1. Fm 002
 2. p. 5
 3. open access
  • View HTML View
 1. open access
  • View HTML View
 1. Lijst van afkortingen
 2. pp. 9-10
 3. open access
  • View HTML View
 1. Voorwoord
 2. pp. 11-12
 3. open access
  • View HTML View
 1. Inleiding
 2. pp. 13-27
 3. open access
  • View HTML View
 1. Deel 1 Beweging in participatie in Vlaanderen en Brussel, van 1968 tot nu
 2. open access
  • View HTML View
 1. 1.1 Geschiedenis en concepten van participatie bij ruimtelijke vraagstukken
 2. pp. 28-55
 3. open access
  • View HTML View
 1. 1.2 Wellicht heeft participatie ertoe bijgedragen – wellicht zal participatie ertoe bijdragen
 2. pp. 56-72
 3. open access
  • View HTML View
 1. 1.3 Mythes over participatie in wijkontwikkeling: Het Antwerpse Schipperskwartier als case
 2. pp. 73-98
 3. open access
  • View HTML View
 1. 1.4 Wisselende participatietrajecten bij wijzigende planningsoriëntaties: een terugblik op de Brusselse praktijk
 2. pp. 99-123
 3. open access
  • View HTML View
 1. 1.5 Het einde van sociale innovatie in stedelijke ontwikkelingsstrategieën? Antwerpen en buurtontwikkelingsmaatschappij ‘BOM’
 2. pp. 124-144
 3. open access
  • View HTML View
 1. Deel 2 Ruimte voor participatie en rollen van actoren
 2. open access
  • View HTML View
 1. 2.1 Transdisciplinaire praktijken: participatieve onderzoekstrajecten als collectieve leerprocessen
 2. pp. 146-165
 3. open access
  • View HTML View
 1. 2.2 Ruimtelijke capaciteitsopbouw doorheen democratische dialoog: een inzicht in een participatief ontwerpproces van een alternatieve toekomst voor het Genkse Kolenspoor
 2. pp. 166-190
 3. open access
  • View HTML View
 1. 2.3 Ambiguïteit als strategie: kritische praktijken in de neoliberale stad
 2. pp. 191-210
 3. open access
  • View HTML View
 1. 2.4 ‘Becoming (a) swallow’: over kunst en emancipatie
 2. pp. 211-217
 3. open access
  • View HTML View
 1. Deel 3 Participatie in/door/met ontwerp
 2. open access
  • View HTML View
 1. 3.1 Participatie en ontwerp: architecten voor het volk
 2. pp. 218-226
 3. open access
  • View HTML View
 1. 3.2 Observeren, reproduceren, ageren: activatie vanuit ontwerp
 2. pp. 227-245
 3. open access
  • View HTML View
 1. 3.3 Participatie tussen ontwerpend onderhandelen en ontworpen protest
 2. pp. 246-265
 3. open access
  • View HTML View
 1. 3.4 Van uitgebreide masterplanning naar tijdelijke stedenbouw in Luchtbal
 2. pp. 266-282
 3. open access
  • View HTML View
 1. 3.5 De ‘tijd van de participant’ stemt niet overeen met deze van het project
 2. pp. 283-303
 3. open access
  • View HTML View
 1. Epiloog: Participatie in ruimtelijk beleid: navigeren tussen ‘het politieke’ en ‘de politiek’?
 2. pp. 304-336
 3. open access
  • View HTML View
 1. Over de auteurs, respondenten en interviewers
 2. pp. 337-344
 3. open access
  • View HTML View

Additional Information

ISBN
9789461662897
Related ISBN
9789462701816
MARC Record
OCLC
1127909755
Launched on MUSE
2019-11-21
Language
Dutch
Open Access
Yes
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.