In this Book

summary

Kritische studie van participatieprocessen in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening

‘Participatie’ werd, in de nasleep van 1968, een sleutelwoord in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel. Sindsdien zijn processen van medezeggenschap, inspraak en coproductie min of meer ingeburgerd in ontwerp- en planningspraktijken. Het enthousiasme voor deze processen is aan wisselende invloeden onderhevig en participatie staat dus lang niet altijd centraal in de feitelijke beslissingsstromen. Dit boek documenteert deze golfbewegingen aan de hand van historische overzichten, gevalstudies, interviews en kritische reflecties. Daarbij wordt nagedacht over de rol van actoren, de kracht van het ontwerp en het belang van (de) politiek. De wetenschappelijke inzichten en praktijkgebaseerde beschouwingen rond de drie grote participatiegolven van 1968 tot nu ronden af met een prospectieve kijk op participatieve benaderingen en een kritische reflectie op toekomstige sociaal-politieke uitdagingen. Deze veelheid aan complementaire invalshoeken maakt Participatiegolven tot een onmisbaar referentiewerk voor een breed lezerspubliek, van architecten, planologen en ontwerpers tot sociale geografen en stadssociologen, en van studenten tot academische en praktijkgerichte professionals.

E-boek verkrijgbaar in Open Access.
Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Bijdragende auteurs
Wouter Bervoets (IDEA Consult / KU Leuven), Bie Bosmans (vroegere coordinator BOM, Antwerpen), Dag Boutsen (KU Leuven), Etienne Christiaens (betrokken geweest bij het Federaal Grootstedenbeleid), Veerle Cox (Intercommunale Leiedal), Seppe De Blust (Endeavour), Bruno De Meulder (KU Leuven), Tim Devos (Endeavour), Els Dietvorst (kunstenaar), Hilde Heynen (KU Leuven), Liesbeth Huybrechts (Universiteit Hasselt), Michael Kaethler (KU Leuven), Annette Kuhk (KU Leuven), André Loeckx (KU Leuven), Frank Moulaert (KU Leuven), Petra Pferdmenges (Alive Architecture), Jan Schreurs (KU Leuven), Ruth Segers (KU Leuven), Erik Vandaele (KU Leuven), Pieter Van den Broeck (KU Leuven), Barbara Van Dyck (University of Sussex), Hanne Vanreusel (KU Leuven), Ward Verbakel (plusofficearchitects)

Table of Contents

Download PDF Download Full Book Download EPUB Download Full EPUB
 1. Voorblad
 2. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Frontistykke
 2. p. i
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Titel
 2. p. iv
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Ophavsret
 2. p. v
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Epigraf
 2. p. vi
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Inhoud
 2. pp. vi-vii
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Lijst van afkortingen
 2. pp. 9-10
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Voorwoord
 2. pp. 11-12
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Inleiding
 2. Annette Kuhk, Hilde Heynen, Liesbeth Huybrechts, Jan Schreurs en Frank Moulaert
 3. pp. 13-26
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. DEEL 1. Beweging in participatie in Vlaanderen en Brussel, van 1968 tot nu
 1. 1.1 Geschiedenis en concepten van participatie bij ruimtelijke vraagstukken
 2. Annette Kuhk, Jan Schreurs, Seppe De Blust
 3. pp. 29-56
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 1.2 Wellicht heeft participatie ertoe bijgedragen – wellicht zal participatie ertoe bijdragen
 2. Hanne Van Reusel in gesprek met Dag Boutsen
 3. pp. 57-72
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 1.3 Mythes over participatie in wijkontwikkeling: Het Antwerpse Schipperskwartier als case
 2. Pieter Van den Broeck
 3. pp. 73-98
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 1.4 Wisselende participatietrajecten bij wijzigende planningsoriëntaties: een terugblik op de Brusselse praktijk
 2. Annette Kuhk
 3. pp. 99-123
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 1.5 Het einde van sociale innovatie in stedelijke ontwikkelingsstrategieën? Antwerpen en buurtontwikkelingsmaatschappij ‘BOM’
 2. Frank Moulaert, Etienne Christiaens, Bie Bosmans
 3. pp. 125-144
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. DEEL 2. Ruimte voor participatie en rollen van actoren
 1. 2.1 Transdisciplinaire praktijken: participatieve onderzoekstrajecten als collectieve leerprocessen
 2. Barbara Van Dyck, Frank Moulaert, Annette Kuhk
 3. pp. 147-165
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 2.2 Ruimtelijke capaciteitsopbouw doorheen democratische dialoog: een inzicht in een participatief ontwerpproces van een alternatieve toekomst voor het Genkse Kolenspoor
 2. Liesbeth Huybrechts, Barbara Roosen, Ward Verbakel, Jan Schreurs
 3. pp. 167-190
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 2.3 Ambiguïteit als strategie: kritische praktijken in de neoliberale stad
 2. Seppe De Blust, Tim Devos, Michael Kaethler, Hilde Heynen
 3. pp. 191-210
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 2.4 ‘Becoming (a) swallow’: over kunst en emancipatie
 2. Michael Kaethler en Wouter Bervoets in gesprek met Els Dietvorst
 3. pp. 211-216
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. DEEL 3. Participatie in/door/met ontwerp
 1. 3.1 Participatie en ontwerp: architecten voor het volk
 2. Hilde Heynen
 3. pp. 219-226
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 3.2 Observeren, reproduceren, ageren: activatie vanuit ontwerp
 2. Annette Kuhk en Ruth Segers in gesprek met Petra Pferdmenges
 3. pp. 227-245
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 3.3 Participatie tussen ontwerpend onderhandelen en ontworpen protest
 2. Erik Van Daele, Jan Schreurs
 3. pp. 247-265
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 3.4 Van uitgebreide masterplanning naar tijdelijke stedenbouw in Luchtbal
 2. Veerle Cox, Bruno De Meulder
 3. pp. 267-282
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. 3.5 De ‘tijd van de participant’ stemt niet overeen met deze van het project
 2. Hilde Heynen in gesprek met André Loeckx
 3. pp. 283-303
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Epiloog: Participatie in ruimtelijk beleid: navigeren tussen ‘het politieke’ en ‘de politiek’?
 2. Annette Kuhk, Jan Schreurs, Hilde Heynen, Liesbeth Huybrechts en Frank Moulaert
 3. pp. 304-336
 4. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
 1. Over de auteurs, respondenten en interviewers
 2. pp. 337-344
 3. open access
  • View HTML View
  • Download PDF Download
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.