In this Book

buy this book Buy This Book in Print
summary
Literaire geannoteerde vertaling van Rilkes meesterwerk. Rainer Maria Rilke (1875-1926) geldt als een van de grootste Duitstalige dichters. Na lange omzwervingen trok hij zich terug in het Zwitserse Château de Muzot. In februari 1922 schreef hij daar in amper 15 dagen Die Sonette an Orpheus. Zoals de mythische zanger die in de onderwereld afdaalde om zijn geliefde Eurydice terug te halen, overschrijdt Rilke in deze cyclus voortdurend de grens tussen leven en dood. Het is een ode aan het hele bestaan, dat zowel het zinnelijke als het bovenzinnelijke omvat. De dichter bezingt de aarde en hekelt het blinde geloof in de technologische vooruitgang, dat hij verantwoordelijk acht voor de teloorgang van onze humane leefwereld. Daarmee ontpopt hij zich als ecologist avant la lettre. Tegelijk toont hij zich een taalvirtuoos, die de statische sonnetvorm op ongeziene wijze dynamiseert en zijn taal onder hoogspanning zet. Rilkes virtuoze rijmkunst evenaren is voor een vertaler geen gemakkelijke taak. In de vertaling van Schreurs wordt het rijm en metrum van het origineel zoveel mogelijk behouden, maar niet tot elke prijs. Schreurs voegde ook originele annotaties toe. Naast het taalverschil is er immers ook een tijdsverschil van ongeveer negentig jaar dat de lezer scheidt van de originele Sonette. De annotaties helpen deze afstand te overbruggen en reiken de lezer sleutels aan bij het lezen van de gedichten.

Table of Contents

 1. Cover
 2. restricted access Download |
 1. Titel, Colofon
 2. pp. i-iv
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 5-11
 3. restricted access Download |
 1. Inleiding
 2. pp. 11-27
 3. restricted access Download |
 1. Die Sonette an Orpheus
 2. p. 28
 3. restricted access Download |
 1. De sonnetten aan Orpheus
 2. p. 29
 3. restricted access Download |
 1. ERSTER TEIL
 1. DEEL EEN
 1. I. Daar steeg een boom. O reine overstijging!
 2. pp. 32-33
 3. restricted access Download |
 1. II. Und fast ein Mädchen wars und ging hervor
 2. p. 34
 3. restricted access Download |
 1. II. En haast een meisje was ’t en zij kwam voort
 2. p. 35
 3. restricted access Download |
 1. III. Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll
 2. p. 36
 3. restricted access Download |
 1. III. Een god kann zulks. Hoe echter, denk je, moet
 2. p. 37
 3. restricted access Download |
 1. IV. O ihr Zärtlichen, tretet zuweilen
 2. p. 38
 3. restricted access Download |
 1. IV. O teergeliefden, treed bijwijlen
 2. p. 39
 3. restricted access Download |
 1. V. Errichtet keinen Denkstein. Laßt die Rose
 2. p. 40
 3. restricted access Download |
 1. V. Richt geen gedenksteen op. Laat enkel rozen
 2. p. 41
 3. restricted access Download |
 1. VI. Ist er ein Hiesiger? Nein, aus beiden
 2. p. 42
 3. restricted access Download |
 1. VI. Is hij van hier afk omstig? Nee, aan beide
 2. p. 43
 3. restricted access Download |
 1. VII. Rühmen, das ists! Ein zum Rühmen Bestellter
 2. p. 44
 3. restricted access Download |
 1. VII. Roemen, dat is ’t! Om te roemen aangesteld
 2. p. 45
 3. restricted access Download |
 1. VIII. Nur im Raum der Rühmung darf die Klage
 2. p. 46
 3. restricted access Download |
 1. VIII. Enkel waar geroemd wordt mag de klacht
 2. p. 47
 3. restricted access Download |
 1. IX. Nur wer die Leier schon hob
 2. p. 48
 3. restricted access Download |
 1. IX. Slechts wie de lier reeds verhief
 2. p. 49
 3. restricted access Download |
 1. X. Euch, die ihr nie mein Gefühl verließt
 2. p. 50
 3. restricted access Download |
 1. X. U, die nooit mijn gevoel verliet
 2. p. 51
 3. restricted access Download |
 1. XI. Sieh den Himmel. Heißt kein Sternbild ‘Reiter’?
 2. p. 52
 3. restricted access Download |
 1. XI. Zie de sterren. Is er dan geen ‘Ruiter’?
 2. p. 53
 3. restricted access Download |
 1. XII. Heil dem Geist, der uns verbinden mag
 2. p. 54
 3. restricted access Download |
 1. XII. Heil de geest die ons verbinden mag
 2. p. 55
 3. restricted access Download |
 1. XIII. Voller Apfel, Birne und Banane
 2. p. 56
 3. restricted access Download |
 1. XIII. Volle appels, peren en bananen
 2. p. 57
 3. restricted access Download |
 1. XIV. Wir gehen um mit Blume, Weinblatt, Frucht.
 2. p. 58
 3. restricted access Download |
 1. XIV. Wij zijn vertrouwd met bloesem, wijnblad, vrucht.
 2. p. 59
 3. restricted access Download |
 1. XV. Wartet …, das schmeckt … Schon ists auf der Flucht.
 2. p. 60
 3. restricted access Download |
 1. XV. Wacht es …, dat smaakt … Reeds is ’t op de vlucht.
 2. p. 61
 3. restricted access Download |
 1. XVI. Du, mein Freund, bist einsam, weil ….
 2. p. 62
 3. restricted access Download |
 1. XVI. Jij, mijn vriend, bent eenzaam, want ….
 2. p. 63
 3. restricted access Download |
 1. XVII. Zu unterst der Alte, verworrn
 2. p. 64
 3. restricted access Download |
 1. XVII. Als onderste, warrig, de oude
 2. p. 65
 3. restricted access Download |
 1. XVIII. Hörst du das Neue, Herr
 2. p. 66
 3. restricted access Download |
 1. XVIII. Hoor je het nieuwe, heer
 2. p. 67
 3. restricted access Download |
 1. XIX. Wandelt sich rasch auch die Welt
 2. p. 68
 3. restricted access Download |
 1. XIX. Verandert de wereld ook vlug
 2. p. 69
 3. restricted access Download |
 1. XX. Dir aber, Herr, o was weih ich dir, sag
 2. p. 70
 3. restricted access Download |
 1. XX. Jou echter, heer, o wat wijd ik jou dan
 2. p. 71
 3. restricted access Download |
 1. XXI. Frühling ist wiedergekommen. Die Erde
 2. p. 72
 3. restricted access Download |
 1. XXI. Weer is het lente geworden. De aarde
 2. p. 73
 3. restricted access Download |
 1. XXII. Wir sind die Treibenden.
 2. p. 74
 3. restricted access Download |
 1. XXII. Wij zijn bedrijvigen.
 2. p. 75
 3. restricted access Download |
 1. XXIII. O erst dann, wenn der Flug
 2. p. 76
 3. restricted access Download |
 1. XXIII. O pas dan als de vlucht
 2. p. 77
 3. restricted access Download |
 1. XXIV. Sollen wir unsere uralte Freundschaft , die großen
 2. p. 78
 3. restricted access Download |
 1. XXIV. Moeten wij onze oeroude vriendschap, de grote
 2. p. 79
 3. restricted access Download |
 1. XXV. Dich aber will ich nun, Dich, die ich kannte
 2. p. 80
 3. restricted access Download |
 1. XXV. Jou echter wil ik nu, jou, die ik kende
 2. p. 81
 3. restricted access Download |
 1. XXVI. Du aber, Göttlicher, du, bis zuletzt noch Ertöner
 2. p. 82
 3. restricted access Download |
 1. XXVI. Jij echter, die als een god tot het einde bleef klinken
 2. p. 83
 3. restricted access Download |
 1. ZWEITER TEIL
 1. DEEL TWEE
 1. I. Atmen, du unsichtbares Gedicht!
 2. p. 86
 3. restricted access Download |
 1. I. Ademhalen, jij onzichtbaar gedicht!
 2. p. 87
 3. restricted access Download |
 1. II. So wie dem Meister manchmal das eilig
 2. p. 88
 3. restricted access Download |
 1. II. Zoals het haastig neergelegde blad
 2. p. 89
 3. restricted access Download |
 1. III. Spiegel: noch nie hat man wissend beschrieben
 2. p. 90
 3. restricted access Download |
 1. III. Spiegels: nog nooit heeft men wetend beschreven
 2. p. 91
 3. restricted access Download |
 1. IV. O dieses ist das Tier, das es nicht giebt
 2. p. 92
 3. restricted access Download |
 1. IV. O dit hier is het dier dat niet bestaat.
 2. p. 93
 3. restricted access Download |
 1. V. Blumenmuskel, der der Anemone
 2. p. 94
 3. restricted access Download |
 1. V. Bloemspier verscholen in de anemoon
 2. p. 95
 3. restricted access Download |
 1. VI. Rose, du thronende, denen im Altertume
 2. p. 96
 3. restricted access Download |
 1. VI. Roos, o jij tronende, in antieke tijden
 2. p. 97
 3. restricted access Download |
 1. VII. Blumen, ihr schließlich den ordnenden Händen verwandte
 2. p. 98
 3. restricted access Download |
 1. VII. Bloemen, ten slotte aan schikkende handen verwant
 2. p. 99
 3. restricted access Download |
 1. VIII. Wenige ihr, der einstigen Kindheit Gespielen
 2. p. 100
 3. restricted access Download |
 1. VIII. Ooit speelden wij als kinderen samen
 2. p. 101
 3. restricted access Download |
 1. IX. Rühmt euch, ihr Richtenden, nicht der entbehrlichen Folter
 2. p. 102
 3. restricted access Download |
 1. IX. Rechters, beroem je niet op thans ontbeerlijke folteringen
 2. p. 103
 3. restricted access Download |
 1. X. Alles Erworbne bedroht die Maschine, solange
 2. p. 104
 3. restricted access Download |
 1. X. Wat wij verwierven bedreigt de machine zolang
 2. p. 105
 3. restricted access Download |
 1. XI. Manche, des Todes, entstand ruhig geordnete Regel
 2. p. 106
 3. restricted access Download |
 1. XI. Menige rustige regel ontstond voor de dood
 2. p. 107
 3. restricted access Download |
 1. XII. Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert
 2. p. 108
 3. restricted access Download |
 1. XII. Wil de verandering. Wees door de vlam bezield
 2. p. 109
 3. restricted access Download |
 1. XIII. Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter
 2. p. 110
 3. restricted access Download |
 1. XIII. Wees alle afscheid vooruit, als was je ’t te boven
 2. p. 111
 3. restricted access Download |
 1. XIV. Siehe die Blumen, diese dem Irdischen treuen
 2. p. 112
 3. restricted access Download |
 1. XIV. Zie toch de bloemen, altijd het aardse trouw
 2. p. 113
 3. restricted access Download |
 1. XV. O Brunnen-Mund, du gebender, du Mund
 2. p. 114
 3. restricted access Download |
 1. XV. Fonteinmond, jij die louter geeft , jij mond
 2. p. 115
 3. restricted access Download |
 1. XVI. Immer wieder von uns aufgerissen
 2. p. 116
 3. restricted access Download |
 1. XVI. Altijd weer door ons opengereten
 2. p. 117
 3. restricted access Download |
 1. XVII. Wo, in welchen immer selig bewässerten Gärten, an welchen
 2. p. 118
 3. restricted access Download |
 1. XVII. Waar, in welke altijd zalig besproeide tuinen, aan welke
 2. p. 119
 3. restricted access Download |
 1. XVIII. Tänzerin: o du Verlegung
 2. p. 120
 3. restricted access Download |
 1. XVIII. Danseres: o jij verplaatsing
 2. p. 121
 3. restricted access Download |
 1. XIX. Irgendwo wohnt das Gold in der verwöhnenden Bank
 2. p. 122
 3. restricted access Download |
 1. XIX. Ergens woont het goud in de verwennende bank
 2. p. 123
 3. restricted access Download |
 1. XX. Zwischen den Sternen, wie weit; und doch, um wievieles noch weiter
 2. p. 124
 3. restricted access Download |
 1. XX. Tussen de sterren hoe ver; en toch nog hoeveel verder
 2. p. 125
 3. restricted access Download |
 1. XXI. Singe die Gärten, mein Herz, die du nicht kennst; wie in Glas
 2. p. 126
 3. restricted access Download |
 1. XXI. Zing de tuinen, mijn hart, die je niet kent; als in glas
 2. p. 127
 3. restricted access Download |
 1. XXII. O trotz Schicksal: die herrlichen Überfl üsse
 2. p. 128
 3. restricted access Download |
 1. XXII. O ondanks het lot: de heerlijke overvloed
 2. p. 129
 3. restricted access Download |
 1. XXIII. Rufe mich zu jener deiner Stunden
 2. p. 130
 3. restricted access Download |
 1. XXIII. Roep mij op dat ene ogenblik
 2. p. 131
 3. restricted access Download |
 1. XXIV. O diese Lust, immer neu, aus gelockertem Lehm!
 2. p. 132
 3. restricted access Download |
 1. XXIV. O die lust toch, altijd nieuw, uit losgemaakte grond!
 2. p. 133
 3. restricted access Download |
 1. XXV. Schon, horch, hörst du der ersten Harken
 2. p. 134
 3. restricted access Download |
 1. XXV. Luister, reeds hoor je de eerste harken
 2. p. 135
 3. restricted access Download |
 1. XXVI. Wie ergreift uns der Vogelschrei …
 2. p. 136
 3. restricted access Download |
 1. XXVI. Hoe grijpt de vogelroep ons aan …
 2. p. 137
 3. restricted access Download |
 1. XXVII. Giebt es wirklich die Zeit, die zerstörende?
 2. p. 138
 3. restricted access Download |
 1. XXVII. Bestaat dan echt de tijd, die alles vernielt?
 2. p. 139
 3. restricted access Download |
 1. XXVIII. O komm und geh. Du, fast noch Kind, ergänze
 2. p. 140
 3. restricted access Download |
 1. XXVIII. O kom en ga. Jij, nog kind bijkans
 2. p. 141
 3. restricted access Download |
 1. XXIX. Stiller Freund der vielen Fernen, fühle
 2. p. 142
 3. restricted access Download |
 1. XXIX. Stille vriend der vele verten, voel je
 2. p. 143
 3. restricted access Download |
 1. Anmerkungen des Dichters zu den Sonnetten an Orpheus
 2. p. 144
 3. restricted access Download |
 1. Aantekeningen van de dichter bij De sonnetten aan Orpheus
 2. pp. 145-148
 3. restricted access Download |
 1. Aantekeningen van de vertaler
 2. pp. 149-232
 3. restricted access Download |
 1. Referentielijst
 2. pp. 233-235
 3. restricted access Download |

Additional Information

ISBN
9789461662026
Related ISBN
9789462700710
MARC Record
OCLC
965129823
Pages
240
Launched on MUSE
2016-12-06
Language
Dutch
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.