In this Book

buy this book Buy This Book in Print
summary
Reflectie over de mogelijke oprichting van een onderzoeksorgaan in België. In Nederland werd door de Rijkswet van 2 december 2004 de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgericht. Deze onafhankelijke raad stelt onderzoeken in naar rampen, ongevallen en incidenten en formuleert op basis daarvan adviezen aan de betrokken actoren om de veiligheid te versterken. De gasexplosie in Gellingen, de treinramp in Buizingen en de trein- en giframp in Wetteren zijn slechts enkele voorbeelden van ernstige voorvallen die zich de afgelopen jaren in België hebben voorgedaan. Gedurende de periode 2010-2011 heeft het Leuvens Instituut voor Criminologie, in opdracht van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) en in samenwerking met het Crisiscentrum, onderzocht of de beleidsmatige reactie ten aanzien van zulke voorvallen adequaat is en of de oprichting van een onafhankelijk onderzoeksorgaan ook zinvol zou zijn in de Belgische context. Dit boek vormt de volgende stap in de reflectie over de mogelijke oprichting van een dergelijk onderzoeksorgaan in België.

Table of Contents

 1. Title page, Copyright
 2. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Foreword
 2. Ivo Carmen
 3. pp. v-x
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Contents
 2. pp. xi-xii
 3. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Deel 1 Inleiding
 1. Hoofdstuk 1. Bij wijze van achtergrond: toenemende aandacht voor een onafhankelijk onderzoek na(ar) rampen in België
 2. Jeroen Maesschalck, Stephan Parmentier, Dirk Van Daele, Jolynn Debacker, Lore Mergaerts
 3. pp. 3-10
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 2. Veiligheid en voorzorg in tijden van onzekerheid
 2. Stefaan Pleysier
 3. pp. 11-26
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Deel 2 De Onderzoeksraad voor Veiligheid in Nederland
 1. Hoofdstuk 3. Het onafhankelijk onderzoek in Nederland: reflecties van een bevoorrechte oud-voorzitter
 2. Pieter van Vollenhoven
 3. pp. 29-50
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 4. Hoe verloopt het voorvallenonderzoek in Nederland in de praktijk?
 2. Tjibbe Joustra
 3. pp. 51-64
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 5. De verhouding tussen onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en strafrechtelijk onderzoek in Nederland
 2. Tijs Kooijmans
 3. pp. 65-104
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 6. De valkuil van verbeteren: waarom onderzoeksraden geen aanbevelingen zouden moeten doen
 2. Ira Helsloot
 3. pp. 105-122
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Deel 3 Reflecties over een Belgisch onderzoeksorgaan voor veiligheid
 1. Hoofdstuk 7. Het voorvallenonderzoek in België: een status quaestionis en een toekomstverkenning
 2. Jeroen Maesschalck, Dirk Van Daele, Stephan Parmentier, Nathalie Namavar
 3. pp. 125-150
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Hoofdstuk 8. Juridische modaliteiten van een mogelijk onderzoeksorgaan voor veiligheid in België
 2. Dirk Van Daele
 3. pp. 151-182
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Epiloog
 1. Naar een pragmatische benadering van lessen trekken uit voorvallen in België
 2. Jaak Raes
 3. pp. 185-192
 4. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Bijlagen
 1. Bijlage 1. Overzicht aangehaalde voorvallen
 2. pp. 195-214
 3. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Bijlage 2. Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid
 2. pp. 215-248
 3. restricted access
  • Download PDF Download
  contents
 1. Bijlage 3. Biografieën auteurs
 2. pp. 249-252
 3. restricted access
  • Download PDF Download
  contents

Additional Information

ISBN
9789461661500
Related ISBN
9789462700178
MARC Record
OCLC
903985662
Pages
264
Launched on MUSE
2015-02-24
Language
Dutch
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.