In this Book

buy this book Buy This Book in Print
summary
De uitroeiing van de Europese joden is het symbool geworden van de moderne, gebureaucratiseerde massamoord. Als geen ander historisch thema heeft de judeocide ons gedwongen om na te denken over de vraag welke factoren aan de grondslag liggen van dit soort georganiseerde brutaliteit - een vraag die nog steeds op een bevredigend antwoord wacht. Doodgewone woorden benadert de Shoah vanuit een verrassende, nieuwe invalshoek. In een vlot leesbare stijl beschrijft Fabian Van Samang de typische kenmerken van de nazitaal en beargumenteert hij hoe dit specifieke NS-discours mee aan de basis lag van de ontwikkeling van de Shoah. Hij brengt inzichten uit de psychologie, geschiedenis, filosofie en taalkunde op subtiele wijze samen. Sleuteldocumenten worden in een nieuw licht geplaatst, bestaande interpretaties worden getoetst en het besluitvormingsproces wordt opnieuw bekeken. Doodgewone woorden is een gewaagd en uitdagend boek dat de lezer er ongetwijfeld zal toe aanzetten zichzelf, zijn omgeving en zijn taal kritisch te bevragen.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-6
 3. restricted access Download |
 1. Inhoudstafel
 2. pp. 7-8
 3. restricted access Download |
 1. Lijst met afkortingen
 2. pp. 9-10
 3. restricted access Download |
 1. Dankwoord
 2. pp. 11-12
 3. restricted access Download |
 1. Inleiding
 2. pp. 13-20
 3. restricted access Download |
 1. Deel I
 2. pp. 21-22
 1. Inleiding
 2. pp. 23-26
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 1
 2. pp. 27-94
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2
 2. pp. 95-128
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 3
 2. pp. 129-168
 3. restricted access Download |
 1. Deel II
 2. pp. 169-170
 1. Hoofdstuk 1
 2. pp. 171-178
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2
 2. pp. 179-188
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 3
 2. pp. 189-198
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 4
 2. pp. 199-206
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 5
 2. pp. 207-210
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 6
 2. pp. 211-216
 3. restricted access Download |
 1. Deel III
 2. pp. 217-218
 1. Hoofdstuk 1
 2. pp. 219-232
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2
 2. pp. 233-242
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 3
 2. pp. 243-340
 3. restricted access Download |
 1. Besluit
 2. pp. 341-354
 3. restricted access Download |
 1. Bibliografie
 2. pp. 355-402
 3. restricted access Download |
 1. Personenregister
 2. pp. 403-406
 3. restricted access Download |

Additional Information

ISBN
9789461660022
Related ISBN
9789058678003
MARC Record
OCLC
715171704
Pages
406
Launched on MUSE
2014-01-01
Language
Dutch
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.