In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Index Achard, G. 282n Ackroyd, Peter 5–7, 5n, 6n, 7n Adams, Douglas 347n Adams, Tracy 259n Adamson, Matthew 150n Aers, David 88n, 115n, 129n, 436n Ahern, John 64n Alexander, Michael Van Cleave 457n Allen, Elizabeth 43n, 49n, 59n Allen, Hope Emily 231n Allen, Valerie J. 164n, 171n Allmand, Christopher 305n, 310, 310n Altieri, Charles 227n Ambrisco, Alan S. 31n Ambrose 97n Andersson, Theodore M. 244n André, Jacques 23n Anidjar, Gil 38n Anselm of Canterbury 90n Appaduri, Arjun 214n Aquinas, Thomas 24, 25n, 37n, 90, 90n, 121n, 122–24, 122n, 123n, 227; Summa Theologica 25n, 37n, 90, 90n, 121n, 122, 122n, 123n, 429, 429n, 430 Archibald, Elizabeth 52n, 430n, 431n, 442n, 443n, 447n Arens, W. 430n, 442n Aristotle 422n; Rhetoric 422n, 423n Arn, Mary-Jo 318n Arneson, Richard J. 35n Arnold, John H. 216n Arnold, Matthew 16, 16n, 17 Arnold, Thomas 242n Arterbury, Andrew E. 37n Ashby, George 317; ‘‘Complaint of a Prisoner in the Fleet 1463’’ 318 Astell, Ann W. 56n, 157n; Eating Beauty: The Eucharist and the Spiritual Arts of the Middle Ages, 465–67 Aston, Margaret 386n Auerbach, Erich 75n Augustine 89, 91n, 92n, 93–102, 93n, PAGE 687 687 94n, 95n, 96n, 97n, 98n, 100n, 101n, 103n, 104, 106, 108–09, 113, 120, 122n, 123n, 124, 128–29, 135–138, 138n, 140, 226, 239, 239n, 245, 245n, 272, 272n, 273n; City of God 245n, 430; Confessions 126; De dono perseverantiae 96–97, 97n, 101n, 126n, 127n, 128n, 135n; De gratia et libero arbitrio 95, 96n, 100, 101n, 120n, 126n; De perfection justitiae hominis 94, 95n, 108, 108n; De praedestinatione sanctorum 96– 97, 97n, 105n, 106n, 136; On Christian Doctrine 273n; On Nature and Grace, 94n; On the Trinity 272n Babington, C. 66n Bacon, Roger 128n Bailey, Guy 13n Bagot, William 377, 380n, 391–93, 393n, 395–98, 398n, 399n, 401–03, 406, 409, 412, 415n Baker, Donald C. 26n, 28n, 34n, 40n Ball, Robert 62n Balzac, Honoré de 439n; Le Colonel Chabert 439n Barilli, Renato 285n Barnett, Pamela 246n, 269n Barolini, Teodolinda 62n, 63n, 74n Barr, Helen 377, 379n, 380n, 387n, 398n Barrington, Candace 4n, 52n, 379n Barron, Caroline M. 405n Bartlett, Anne Clark 458n Baswell, Christopher 67n Batchelor, Patricia 420n, 423n Batt, Catherine 341n Battaglia, Salvatore 45n, 68n Batten, R.J. 25n Baudrillard, Jean 18n Baugh, John 13n Baum, Paul Franklin 289n Baylor, Jeffrey 241, 241n Beattie, Cordelia 348n Beichner, Paul E. 157n ................. 16596$ INDX 11-01-10 14:06:09 PS INDEX Beidler, Peter 247n, 260n, 269n Bennett, J.A.W. 102n, 159n Bennett, Judith A. 217n, 219n Benson, C. David 102n, 146n, 432n Benson, Larry D. 24n, 58n, 65n, 89n, 102n, 141n, 183n, 244n, 263n, 312n, 349n; Riverside Chaucer 24n, 36n, 40n, 43n, 58n, 65n, 89n, 113n, 119n, 136n, 138n, 139n, 141n, 156n, 175n, 183n, 263n, 312n, 349n, 352n Benton, John F. 189n Berger Jr., Harry 225n Bergson, Henri 162n, 163–64, 164n Bernard of Clairvaux 226, 226n Beryn 15, 217n Bestul, Thomas 230n Bethurum, Dorothy 30n Bettenson, Henry 239n Beues of Hamtoun 23, 24n Bhabha, Homi K. 194, 197 Bible 66, 66n, 90, 93, 94n, 152; 1 Corinthians 93n; 2 Corinthians 95n; Deuteronomy 66, 66n; Ezekiel 66, 66n; Ezra 66, 66n; Hebrews 37n, 93n; Luke 121n; Matthew 37n, 90, 123; Nehemiah 66; 1 Peter 37n; Phillipians 93n, 94n; Romans 37n, 93n, 94, 138; Song of Songs 157, 157n, 160–61, 162n, 163, 163n, 166– 67, 178, 178n, 272 Biddick, Kathleen 192n, 253n Blackmore, Josiah 190n Blake, William 4, 6 Blamires, Alcuin 115n, 225n, 241n, 255, 255n; Chaucer, Ethics, and Gender, 467–470 Bleeth, Kenneth 26n, 31n, 34n, 260n Block, Edward A. 104n, 106n, 169n Bloom, Harold 442n Bloomfield, Morton W. 90n, 91n, 92, 92n, 114n, 186, 434n Blyke, Richard 376n Blyth, Charles R. 344n, 348n Boccaccio, Giovanni 54n, 58n, 74n, 188, 208n, 214, 215n, 216–17, 223, 259– 61, 260n, 262n, 268n, 270–74, 271n, 272n, 274n, 277, 277n, 279, 282n, 283n, 284, 285n, 286, 288–92, 352; Corbaccio 277n; Decameron 54n, 58n, PAGE 688 688 74n, 188, 208n, 214–217, 215n, 259, 259n, 260 , 260n, 262, 262n, 271–74, 271n, 272n, 273n, 274n, 277, 280, 283n, 287–88, 290; Elegy of Lady Fiammetta 260, 260n, 262, 284; Filocolo 259, 259n, 262...

pdf

Additional Information

ISSN
1949-0755
Print ISSN
0190-2407
Pages
pp. 687-701
Launched on MUSE
2016-10-05
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.