In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

COLLATIO 1? 1. In medio Ecclesiae aperiet os eiusyx etc. Dicto2 de sapientia, dicendum est de intellectu, de quo dicebatur in Coïlatione donorum* quod intellectus est regula circumspectionum moralium, janua considerationum scientialium, clavis contemplationum celestium. Et iste intellectus proprie est donum. -Ab intellectu inchoandum est, et perveniendum ad sapientiam. Cibavit ilium pane vite et intellectus, et aqua sapientie salutaris potavit ilium* A cibo incipiendum est, non a potu. Nisi enim homo exerceatur in dono intellectus, non proficit in sapientie potu, que effundit ilumina in animam, potata ab anima, et fit ea fons aque salientis in vitam etemam.5 Donum intellectus est solidus cibus, ut panis, in quo, ut dicebat beatus Fransciscus, multis laboribus habetur. Primo semen seminatur, deinde crescit, deinde metitur, deinde ad molendinum portatur, et multa talia. Et sic de dono intellectus6 cogitare est difficile per se. Sapientia enim similiter non 2 In] Incipit 3a collatio praem. C; Sermo tertius de dono intellectus praem. GMI | etc.] adimplevit eum spiritu sapientie et intellectu AD; implevit eum spiritu sapientie et intellectus add. EFMITQ | Dicto... donorum] Dictum est de dono sapientie dicamus modo de dono intellectus, de quo dicetur in collationibus donorum. Loquitur autem pulchre... ut dicebatur in Collationibus donorum MI 4 regula] secundum illud G | circumspectionum] =EFMIQ; circumscriptionum DBT; circumscritionum C | janua] arnica ADE; oculus BC; intellectus est janua MI 5 scientialium om. F j clavis] intellectus estpraem. MI | Et om. MI | iste] ille F; triformis add. MI 6 proprie est] mv. FGMI I est donum] donum dicitur BCT; Spiritus sanctiada MI | Ab... sapientiam] Igitur ab intellectu inchoemus ut ad sapientiam veniamus. In Sapientie legimus MI; summam ada BC | intellectu] igitur add. BC; ergo add. G 7 Cibavit] inquit add. BC ¡ ilium] eum G; Dominus add, FQ | vite] coir. B | et intellectus... dlum] etc. G 8 salutaris potavit illum] etc. F | A cibo] Itaqueadd. BC 9 homo exerceatur] mv. BC | in sapientie potu] ei sapientie potus BC 10 sapientie potu] mv. FGMIQ | que. . animamom. C; corr. supra B | effundit] fundit FG | potata ab anima et] sed nee C; sed hoc B [ anima] ipsa A; anima effundit ilumina in earn add. MI | fit ea fons] net in ea F 11 ea] et ADBCEGMIQ; om. T | eternam] etc. G | Donum] Unde autem BC; autem ada E | solidus cibus, ut] cibus solidus qui BC 12 panis] dicitur add. C | in quo] =AD; om. BC; qui FGMITQ | ut] ubi C | beatus] sanctus F | Fransciscus] Franciscus Tt 13 habetur] acquiritur BC | semen] enim BC; granum seritur add. MI j semen seminatur] tnv. T ) deinde] postea B; demum T | metitur] colligitur Tt 14 deinde... portatur om. BC ¡ deinde crescit... talia] Secundo satum moritur, tertio mortuum germinar, quarto germinans nutritur, quinto nutritum augetur, sexto auctum in aristis protenditur, séptimo in tecis maturatur, octavo maturatum metitur, nonum messum excutitur, décimo excussum ventilatur, undicesimo ventilatum molitur, ultimo in massam panis compingitur MI | molendinum] molendum DFG | portatur] perducatur G; deinde coquituradd. ADEFGTQ | talia] alia F | Et sic] SimUimodoestMI | Etsic de... per se om. BC 15 intellectus] Nam intellectus... essentie sue propria et distincta add. MI I intellectus cogitare =AF; mv. DET; intellectum comparare Q | cogitare est difficile] difficile cogitare est G | est difficile] mv. ADEFT | enim om. Q; autem F | similiter] nisi cum desiderio BC 1EcCl 15.5. 2Ms. M and the incunabulum attach here a long extract from De dorus Spiritus sanctus, VIII 3-5; Opera omnia, V 494. 3 CoUaüones de Septem donis Spiritus sancti, V. 4Eccl. 15.3. 5 loan. 4.14. 6Ms. M and the incunabulum attach here a longextract from De dams Spiritus sancti, VIII, 7-19; Opera omnia, V, The Third Collation in the Hexaëmeron59 habetur nisi a sitíente; psalmus: Suivit anima mea etc.7 2. Clavis ergo contemplationis est intellectus triplex, scilicet intellectus Verbi increati, per quod omnia creantur; intellectus Verbi incarnati, per quod omnia reparantur; intellectus Verbi inspirati, per quod omnia revelantur. Nisi enim quis possit considerare de rebus, 20 qualiter originantur, qualiter in finem reducuntur qualiter in eis refulget Deus; intelligentiam habere non potest. 3. De primo Romanos .i. : Invisibilia Dei a creatura mundi per ea que facta sunt intellectu conspiciuntur, sempiterna quoque Virtus eius et Divinitas8 per effectum intelliguntur, quia est causa omnium, et per...

pdf

Additional Information

ISSN
1945-9718
Print ISSN
0080-5459
Pages
pp. 58-78
Launched on MUSE
2013-07-03
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.