In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Gedicht
  • Annie M. G. Schmidt (bio)

De sprookjesschrijver

Ik ken een man die verhaaltjes verzinten 's morgens al heel in de vroegte begint.

Hij schrijft over heksen en elfen en feeënvan kwart over zessen tot 's middags bij tweeën.

Hij schrijft over prinsen en over prinsessenvan kwart over tweeën tot 's avonds bij zessen.

Dan slaapt hij en 's morgens begint hij weer vroeg.Hij heeft aan een inktpotje lang niet genoeg.

Hij heeft in zijn tuin dus een vijver vol inkt,een vijver door donkere struiken omringd,

en altijd, wanneer hij moet denken, die schrijver,dan doopt hij zijn kroontjespen weer in de vijver.

Hij heeft nu al tienduizend sprookjes verzonnenen is nu weer pas aan een ander begonnen.

En als hij daar zit tot het eind van zijn leven, misschien is die vijver dan leeggeschreven. [End Page 91]

Annie M. G. Schmidt

Annie M.G. Schmidt was an Andersen Award winner and an icon of the Dutch literary world. Most Dutch people (in the Netherlands and beyond) can recite a line or two from one of her poems or songs. Known for her wit and humor, her plays, musicals, and television and radio series were extremely popular and her children's books, both prose and poetry, are bestsellers to this day.

...

pdf

Additional Information

ISSN
1918-6983
Print ISSN
0006-7377
Pages
p. 91
Launched on MUSE
2011-08-17
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.