In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Manoa 17.2 (2006) 84-89[Access article in PDF]

Three Poems

Aitau


Ia ù i tīfenefene noa
I te muriavai o te tau ra,
E te aroaro pinaìnaì ta ù i hāroà
Nā roto mai i te peho horo tārere,
Mai te aroaro ânāvai ra
Ia fā aè te fetià Taùrua.
Fāriu atu nei taù aro,
Faaata iho ra Òrohenā
Hahape atu ra taù tarià
I te faarooraa e :
Aitau ! E àitau ! A àitau !
Paû iho ra, paû aè ra,
Paûû haere noa atu ra taù tāura
I te uiui a te mau uì e :
Aitau no te aha
Aitau i te aha

Paìuma atu nei au
I te àuru o te tau,
Mama iho ra nā âpoo mataì e hā,
Hitià, Tooà-o-te-rā,
Apatoà, Apatoèrau,
Hahape atu ra taù tarià
I te faarooraa e :
Aitau ! E àitau ! A àitau !
Ôtuì iho ra, ôtuì aè ra,
Ôtuìtuì-haere-noa atu ra taù tāura
I te uiui a te mau uì e :
Aitau no te aha
Aitau i te aha
Nāue atu nei au
I roto i te ana tau
Toro maa iho ra te aa o e tumu, [End Page 84]

Toro maa i Taputapuātea ra e,
Toro maa i Taputapuātea pū fenua,
Hahape atu ra taù tarià
I te faarooraa e :
Aitau ! E àitau ! A àitau !
Taraire iho ra, taraire aè ra,
Taraire haere noa atu ra taù tāura
I te ui a te mau uì e :
Aitau no e aha
Aitau i te aha

Heheu aè ra taù tāura
I te mau papa tupuna ra.
Aore rā a rātou parau
Tei faaurua i te mau tutuu ra.
E tō, e tō, e tō, e te uì hou e,
Ia tō ā òe i te uì hou,
Ei uì hou no te iho tumu māòhi rā

Tāpapa atu nei taù tāura
I te raì tua tini o te mau atua ra,
Aore rā rātou i te mau ôroà ra,
Ua hihipo anaè i te tāiva a te hinarere.
E tō, e tō, e tō e te uì hou e,
Ia tō ā òe i te uì hou,
Ei uì hou no te iho tumu māòhi rā

Ia ù i tīfenefene noa
I te muriavai o te tau ra,
Tahutu noa atu nei au ia ù iho.
Ua rau te tau
To ù tiaìraa i to ù fenua,
Ua mātaetae te hinaaro [End Page 85]
O te hinarere i te iho tumu.
Ua rau te tau
To ù pārahiraa i te hiti o to ù nei fenua,
Ua horo pūpara noa te manaò

O te hinarere i te ātea ê.
Ua rau te tau
To ù hopararaa i to ù nei fenua,
Ua tīravarava noa te tiàturiraa
O te hinarere i nià i te peu vavi.
Ua rau te tau
To ù tiàvaruraa
I te manava i papa i to ù nei fenua,
Ua òere haere noa
Te hinarere i to ù nei fenua.
Aitau rā, àitau rā, àitau rā i to ù nei fenua!

Mihi


Te here nei e
Te here nei e
E puta hoto ra ia àati.
E òoi mai te òfe.
E mōtuu mai te teàai.
E tiàturi atu rā i hea
E taù atu rā ia vai
Te here ua tāraufau,
Ua tāraufau i te rau àuro.
I te nohoraa o te aroha
I hono i te iho taata,
Te mihi ua faatumu.
O ta ù aè ia ìnaì?
O ta ù aè ia ahi māa?
E horo ā vau i ta ù nei horo,
E poro ā vau i ta ù nei poro,
Te here tei te matamehaì,
Te here tei te tumu,
Te here tei te faahopeà. [End Page 87]

Devour Ravaged Time


Coiled in upon myself
I'm...

pdf

Share