In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Author Index A Aasgard, Reidar, 113n9 Abdurraqib, Samaa, 131–32 Ackerman, Jane, 132 Adewale, S. A., 74 Adewuya, J. Ayodeji, 68–69 Agosto, Efrain, 51, 63n7 Allinson, Robert, 122–24, 127n14, 127n16 Althusser, Louis, 95n34 Anzaldua, Gloria, 60–61 Apillera, Paraluman, 99 Aune, David, 16, 28n14, 29n23, 29n27 Awolalu, J. Omosade, 68, 70 B Barclay, J. M. G., 46n33 Barrett, C. K., 28nn–10, 28n13, 94n6 Bartchy, S. S., 39, 44n11 Bartman, Elizabeth, 139 Bell, Catherine, 86 Benoit, Pierre, 28n14 Berger, Peter, 113n7 Bersani, Leo, 161n24 Betz, Hans Dieter, 28n14, 143 Bieringer, R., 28n9, 159 Bookidis, Nancy, 93n1 Boswell, John, 155, 160n19 Bourdieu, Pierre, 80, 87 Boyarin, Daniel, 11, 136, 138 Braxton, Brad, 37–40, 42, 44n4, 44n11, 45n13, 45nn–17, 46nn33–35 Brett, M. G., 44n5, 127n6 Briggs, S., 46n26 Brooten, Bernadette, 155 Brun, Lyder, 143 Brunt, John, 80, 93n2, 94n8 Buell, Denise Kimber, 11, 27n1, 37, 45n18, 45n20–23 Bultmann, Rudolf, 14, 76n3 Burton, Ernest, 69 Butler, Judith, 161n23 Büchsel, F., 88 C Campbell, J. Y., 95n21 Campbell, W. S., 42, 45n17 Caraman, J. B., 76 Cargal, Timothy, 88 Carpenter, J. Estlin, 74 Cassidy, Edward, 130–31 Castelli, Elizabeth, 95n38, 142–44 Charles, Jesse, 126n2 Chepey, Stuart, 140 Cheung, Alex, 81–82, 92n2 Clarke, L, 131 Collins, Raymond, 88–89, 96n40 Comber, Leon, 95n25 Conzelmann, Hans, 96n40, 81, 88–89, 112n5 Cope, Lamar, 94n2 Cosgrove, Charles, 11, 154, 161n21 Craig, Erik, 117, 125 Crossley, Nick, 95n31 Cua, Anthony, 123 D Davies, Margaret, 160n19 Dawes, G. W., 44n11 de Guia, Katrin, 98 de Mesa, José M., 112n1 de Vos, Craig Steven, 113 Deming, W, 39, 46n30 Derrida, Jacques, 93 Dick, Michael, 80 189 Douglas, Kelly Brown, 11–12, 20 Douglas, Mary, 72, 144 Dover, Kenneth James, 155 Dreyfus, Hubert, 126n2 Duling, Dennis, 11, 24 Dunn, Laura, 155 E Eco, Umberto, 130 Ehrensperger, Kathy, 95n38 Ellingworth, Paul, 87, 94n18 Ellis, A. B., 76n6 Ellis, E. Earle, 28n14 Elliott, Neil, 35–37, 63n4, 63n8 Engberg-Pedersen, Troels, 133 Engles, Donald, 93n1 Enriquez, Virgilio, 98 Evans-Pritchard, E. E., 71 F Fay, Ron, 91 Feagin, Joe, 10 Fee, Gordon, 88–89, 91, 94n3, 94n8, 96n40, 113n8 Finney, Mark, 143 Fisk, Bruce, 94n8 Fitzmyer, Joseph, 127n10, 143 Fotopoulos, John, 81, 94n3, 94nn5–6, 94n10, 94nn12–13, 94nn15–16, 95n21 Fraser, John, 28nn18–19, 29nn31–32 Friesen, Steven, 102 Fung, Yiu-ming, 95n24 Furnish, Victor Paul, 127n6, 154 G Gagnon, Robert, 160n20 Garland, David, 88 Gatumu, Kabiro, 87 Geertz, Clifford, 130 Georgi, Dieter, 17, 22, 28n5, 28n9, 28n15, 29nn19–21, 30n35, 63n5 Gerhart, Mary, 83 Gill, David, 134, 143 Gillman, John, 28n14 Gittlen, Barry, 94n14 Glasson, Thomas Francis, 28n14 Gonzales, Dennis, 99 Gooch, Peter, 81, 94n5, 94nn9–11 Goodacre, Mark, 143 Graham, A. C, 126 Green, Joel, 10, 18, 20, 27n2, 28n14, 29n28 Guardiola-Saenz, Leticia, 50, 63n9 Gundry-Volf, Judith, 138 H Halbertal, Moshe, 82, 87, 93, 94n19 Halperin, David, 155–56 Harland, Philip, 142 Harrill, James, 139 Harris, Murray, 19, 28n8, 28nn13–14, 28n16, 29nn23–24 Harrison, James, 95n22, 136 Hatton, Howard, 87, 94n18 Hays, Richard, 83, 88, 94n20, 113n8, 130 Heckel, Theo, 28n14 Heidegger, Martin, 95n35 Henry, Carl, 77n6 Hettlinger, Richard, 28n14 Hock, Ronald, 95n22 Hodge, Caroline, 11, 27n3 Hollingshead, J. R., 46n28 Hooker, Morna, 141 Horrell, David, 94n3, 94n8, 104, 113nn7–9, 127n4 Horsley, Richard, 36, 60, 63n5, 63n8, 87, 92, 127n10 Huh, C. H., 117 Hurd, John, 94nn5–6 Husserl, Edmund, 95n31 I Ibita, Ma. Marilou, 113n2 Idowu, Bolaji, 74 Ignacio, Louie, 113n3 Irigaray, Luce, 90 190 | 1 and 2 Corinthians J Jacob, D. B., 71 Jervis, L. Ann, 138 Jennings, Theodore, Jr. 52 Jewett, Robert, 136, 154 Jones, James, 29n29 Jordan, Mark D., 161n26 K Kähler, Else, 138 Keener, Craig, 29n22, 47n39 Kelley, S., 45n19 Kim, Yung Suk, 40, 44n4, 44n11, 95n38, 96n42 Klauck, Hans-Josef, 113n6 Klinghardt, Matthias, 101 Knoblock, John, 85 Koch, Robert, 132 Koehlinger, Amy, 132 Kristeva, Julia, 135 Kunio, Mugitani, 86, 95n29 L Lafontaine, Laurene, 132 Lahav, Ran, 127n5 Lakos, William, 79 Lambrecht, J., 17, 20, 27n4 Lategan, Bernard, 76n1 Legge, James, 85 Leonard, A. G., 75 Llewellyn-Jones, Lloyd, 141 Longenecker, Bruce, 102 Lossky, Vladimir, 88 Luckmann, Thomas, 113n7 Lynch, Frank, 98 M Malherbe, Abraham, 126n1 Malina, Bruce, 91 Margalit, Avishai, 82, 87, 93, 94n19 Marion, Jean-Luc, 80, 88–89, 92 Marshall, Peter, 30n38, 58 Martin, Dale, 35, 41, 46n24, 46n29, 87, 89 Martin, Troy, 143 Martinez, Aquiles, 51, 63n3 Martyn, J. Louis, 23 Mata, Roberto, 60 Matera, Frank, 15, 17–19, 28n16, 29n23 May, Reinhard, 126n2 MacDonald, Nathan, 82...

pdf

Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.