In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

xxiii Acronyms and Abbreviations (Note: Entries are listed according to the most commonly used form, or according to the English form if not widely known in the original language.) AFL-CIO American Federation of Labor–Congress of Industrial Organizations AFLD (ZBWD) Association of Fighters for Liberty and Democracy, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację AP Associated Press APJ (SDP) Association of Polish Journalists, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ASS (WSW) Army Security Service, Wojskowa Służba Wewnętrzna BCP Bulgarian Communist Party CC (KC) Central Committee, Komitet Centralny CCTU (CRZZ) Central Council of Trade Unions, Centralna Rada Związków Zawodowych Cde. Comrade CIA Central Intelligence Agency CIP (KPN) Confederation for an Independent Poland, Konfederacja Polski Niepodległej CMEA Council for Mutual Economic Assistance COMECON See CMEA CP (MO) Citizens’ Police, Milicja Obywatelska CP Communist Party CPA (ČLA) Czechoslovak People’s Army, Československá Lidová Armáda CPC (KKP) Committee of Party Control, Komisja Kontroli Partyjnej CPCC (CKKP) Central Party Control Commission, Centralna Komisja Kontroli Partyjnej CPCz Communist Party of Czechoslovakia CPSU Communist Party of the Soviet Union CPUkr Communist Party of Ukraine CSCE Conference on Security and Cooperation in Europe CSPS (OPSZ) Center for Socio-Professional Studies, Ośrodek Prac SpołecznoZawodowych CSSR (ČSSR) Czechoslovak Socialist Republic, Československá Socialistická Republika CTO (NOT) Chief Technical Organization, Naczelna Organizacja Techniczna CUAC (CZKR) Central Union of Agricultural Circles, Centralny Związek Kółek Rolniczych CWS (KSR) Conference of Workers’ Self-Government, Konferencja Samorządu Robotniczego xxiv DC (KD) District Committee, Komitet Dzielnicowy DCI Director of Central Intelligence (U.S.) DCM Deputy Chief of Mission (U.S.) DOD Department of Defense (U.S.) DP (SD) Democratic Party, Stronnictwo Demokratyczne EC (KW) Executive Committee, Komitet Wykonawczy EE Eastern Europe FC (KZ) Factory Committee, Komitet Zakładowy FMS Foreign Military Sales (U.S.) FNU (FJN) Front for National Unity, Front Jedności Narodu FOIA Freedom of Information Act (U.S.) FNA (FPN) Front of National Accord, Front Porozumienia Narodowego FRG Federal Republic of Germany FY Fiscal Year GDR German Democratic Republic GOY Government of Yugoslavia GSFG Group of Soviet Forces, Germany HSSS (WSNS) Higher School of Social Studies, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (PUWP CC) HSWP Hungarian Socialist Workers’ Party HUMINT Human intelligence IFC (MKZ) Inter-Institute Founding Committee, Międzyzakładowy Komitet Założycielski ILO International Labor Organization IMF International Monetary Fund INR U.S. State Department, Bureau of Intelligence and Research ISTU See NSZZ IUS (NZS) Independent Union of Students, Niezależne Zrzeszenie Studentów JCS Joint Chiefs of Staff (U.S.) KGB Committee for State Security (USSR), Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti KIK (CIC) Clubs of Catholic Intelligentsia, Kluby Inteligencji Katolickiej KOK Homeland Defense Committee, Komitet Obrony Kraju KOR Committee for Workers’ Defense, Komitet Obrony Robotników KSS Committee for Social Self-Defense, Komitet Samoobrony Społecznej LOA Letter of Offer and Acceptance (U.S.) MD (OW) Military District, Okręg Wojskowy MFA Ministry of Foreign Affairs MFG (WOP) Military Frontier Guards, Wojska Ochrony Pogranicza MHCP (KGMO) Main Headquarters of the Citizens’ Police, Komenda Główna Milicji Obywatelskiej MIA (MSW) Ministry of Internal Affairs, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych xxv MITS (MHWU) Ministry of Internal Trade and Services, Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług MKR Interfactory Workers’ Committee, Miedzyzakładowy Komitet Robotniczy MKS Interfactory Strike Committee, Miedzyzakładowy Komitet Strajkowy MND (MON) Ministry of National Defense, Ministerstwo Obrony Narodowej MS (GM) Minister’s Secretariat, Gabinet Ministra MSW see MIA NATO North Atlantic Treaty Organization NC (KK) National Commission, Komisja Krajowa NCC (KKP) National Coordinating Commission, Krajowa Komisja Porozumiewawcza NMC (MRN) National Municipal Council, Miejska Rada Narodowa NSC National Security Council (U.S.) NPA (NVA) National People’s Army (GDR), Nationale Volksarmee NSZZ Independent Self-Governing Trade Union, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NVC (WRN) National Voivodeship Council, Wojewódzka Rada Narodowa OMB Office of Management and Budget (U.S.) OSD Office of the Secretary of Defense (U.S.) PA (WP) Polish Army, Wojsko Polskie PAS (PAN) Polish Academy of Sciences, Polska Akademia Nauk PB Politburo PES (PTE) Polish Economic Society, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PLP (PPP) Polish Labor Party, Polska Partia Pracy PPA (LWP) Polish People’s Army, Ludowe Wojsko Polskie PPA (PAP) Polish Press Agency, Polska Agencja Prasowa PPO (POP) Primary Party Organization, Podstawowa Organizacja Partyjna PPP (PSL) Polish Populist Party, Polskie Stronnictwo Ludowe PPR (PRL) Polish People’s Republic, Polska Rzeczpospolita Ludowa PR Polish Radio, Polskie Radio PRC People’s Republic of China PRC Policy Review Committee (U.S.) PSR (PKP) Polish State Railways, Polskie Koleje Państwowe...

pdf

Additional Information

ISBN
9786155211157
Related ISBN
9789637326844
MARC Record
OCLC
191932687
Pages
602
Launched on MUSE
2014-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.