In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

1. H ilja Lill Taagepera county—Tartu—Karksi—Nuia— deported to SIBERIA—Tallinn 2. T uuli Jaik Tartu. 3. E lmar-Raimund Ruben Rakvere—RUSSIA—Kuramaa— Tallinn 4. D avid Abramson Tallinn—RUSSIA—Tallinn 5. E vald Mätas Tallinn—Rakvere—RUSSIA—GERMANY— AUSTRALIA 6. H eljut Kapral Tallinn—deported to SIBERIA (Krasnojarsk—Norilsk)—Tallinn 7. H ans Karro Põltsamaa—FINLAND—Tartu—Tallinn— Põltsamaa 8. H illar Tassa Tartu—Tallinn—deported to SIBERIA (Vorkuta)—Tartu 9. L eida Madison GEORGIA (Estonian village Salme)— Kilingi-Nõmme—Pärnu 10. V alter Lehtla Läsna (Virumaa)—POLAND (Heidelager)— Narva—Rakke 11. L inda Põldes Saaremaa—Kilingi—Nõmme—Suure—Jaani 12. T anni Kents Kuressaare—Tallinn—Tartu—SWEDEN— CANADA 13. H ans Lebert Tallinn—FINLAND—Tallinn— GERMANY—SWEDEN 14. V oodel Võrk Anija—Jäneda—POLAND (Heidelager)— Poznan—Otepää 15. S elma Tasane Orissaare—Kuressaare—Kilingi-Nõmme 16. A sta Luksepp Tarvastu—Viljandi—Elva 17. H eljo Liitoja Tartu—Tallinn—GERMANY—CANADA 18. P eep Vunder Palmse—deported to SIBERIA—Võsu— Tallinn 19. V olita Paklar BELORUSSIA—Moskva—Tallinn—Võru— Tartu 20. J uta Pihlamägi Valga—Tallinn—Nõmme 21. R aimo Loo Tallinn—GERMANY—Prague—SWEDEN— CANADA 22. A ili Valdrand Saaremaa—deported to SIBERIA— Olustvere—Kuressaare 23. V aldur Raudvassar Lasva—Võru—MORDVINIA (prison camp)—Loosi (Antsla) 24. E ne Ergma Rakvere—Moscow—Tartu—Tallinn 25. T iia Allas Sänna—Võru—Põlva Life trajectories i3 Kirss.indb 540 7/17/09 5:48:03 AM ...

pdf

Additional Information

ISBN
9786155211751
Related ISBN
9789639776395
MARC Record
OCLC
558637945
Pages
554
Launched on MUSE
2014-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.