In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

The accompanying disc contains sung solo illustrations of the various mass movements. To access the authentic choral versions, readers are directed to the original Ó Riada/Cór Chúil Aodha recordings of all three masses, available through the following website: www.peadaroriada.ie The Masses of Seán and Peadar Ó Riada TRACK LISTING Aifreann Eoin na Croise 27. Go mbeannaíthear duit (5.1) 28. Umhlaím duit (5.2) 29. Im’ chroí ‘tá’n t-olc (5.3) 30. Bronnaim m’anam ort (5.4) 31. Admhaím do Dhia mhóir (5.5) 32. Salm 139 (5.6) 33. Aililiúia (5.9) 34. Guí an phobail (5.10) 35. Is naofa (5.11) 36. Rúndiamhair an chreidimh (5.13) 37. Is tríd/ Amen mór (5.14) 38. Ar nAthair/ Síocháin (5.15) 39. A Uain Dé (5.16) 40. An cosán draíochta (5.19) Ceol an aifrinn 1. Iontróid (Example 3.1) 2. Kyrie eleison (3.3) 3. An ghlóir (Example 3.5) 4. An phreafáid (3.10) 5. Sanctus (3.13) 6. An phaidir (3.14) 7. Agnus Dei (3.18) 8. Ag Críost an síol (3.20) 9. Gile mo chroí (3.21) 10. Réir Dé go ndeineam (3.23) 11. Bí a Íosa im chroíse (3.24) 12. A Rí an Domhnaigh (3.25) Aifreann 2 13. Iontróid (4.2) 14. Kyrie (4.3) 15. Gloria (4.5) 16. Alleluia (4.12) 17. Roimh an soiscéal/ Ag deireadh an tsoiscéil (4.12) 18. An phreafáid (4.17) 19. Sanctus (Example 4.19) 20. Tar éis an choisreacadh (4.21) 21. Deireadh an phaidir eochairistigh (4.23) 22. An phaidir (4.25) 23. Agnus Dei (4.34) 24. A Íosa bháin (4.38) 25. Gurab Tú mo bhoile (4.40) 26. Beannaigh sinn, a Athair (4.41) ...

pdf

Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.