In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

294 INDEX accent, textual, and melodic motifs, 221–3 Act of Contrition, 162 adaptation, motivic, 209–10, 223 Agnus Dei, 17 . see also under individual works Aifreann 2, 12, 100–44, 148, 171 Agnus Dei, 134–7, 142 Alleluia, 102, 116–20, 142 Deireadh an phaidir eochairistigh, 102, 127–8, 136 final notes in, 47, 142, 237 Gloria, 109–15, 135, 136, 137, 142, 144 Iomann ceiliúrtha (Beannaigh sinn a Athair), 102, 137, 140–1 Iomann comaoineach (Gurab tú mo bhoile), 102, 137, 139–40 Iontróid, 102, 104–7, 111, 133, 136 Kyrie, 107–8, 121, 122, 136 melismas, 115 melodic style, 111–15 as model for Aifeanne Eoin na Croise, 12, 176–8 models for, 144 motifs in, 4, 106–7, 112, 113–14, 192 new liturgical elements, 101–2 Ofráil (A Íosa bháin), 102, 137–8 An phaidir, 129–33, 136 An phreafáid, 102, 121–2 recitative, 111–12 rhetoric, 114–15 Sanctus, 123–6, 136 Tar éis an choisreachadh, 102, 126–7, 136 tonality, 3, 103–4, 106, 112–14, 132, 136–7, 141–4 Aifreann Eoin na Croise, 4, 5, 12, 21, 34, 146–229 Aililiúia, 171–2, 203, 205 Ár nAthair−Síocháin, 180–2, 204, 205 An cosán draíochta, 185–90, 203, 204, 205, 207 and Gloria VIII, 223–6 Is Naofa, 174–7, 199, 200, 205, 206, 209 Is tríd/Amen mór, 179–80 lacks a Kyrie and Gloria, 146 modal ambiguity in, 237 motifs in, 146–7, 158, 162–4, 180, 184–5, 227–9 motif/text relationships in, 215–23, 226–7 motivic analysis and composition, 193–213 Opening Chant (‘An marnabh’ and five native prayers), 149–64, 169, 180, 184, 190, 194, 199, 200–2, 203, 217, 241 Rúndiamhair an chreidimh, 148, 178–9 Salm 139, 164–70, 188–9, 202, 203–5, 207, 217, 218 text/motif relationships in, 215–23, 226–7 tonality, 163, 184 A Uain Dé, 182–5, 199, 205, 209, 217, 218 Alleluia, 171–2 ambitus, 3, 44, 106 An phaidir. see Our Father/An phaidir anaphora, 36 antiphons, 18–19, 20–1, 46, 48, 55, 103–4, 118, 119, 211, 212, 218–19 antithesis, 37 Apel, Willi, 17, 32, 35, 62, 210, 211, 218 ‘archaic modality,’ 3, 46, 119, 238 Aubrey, Elisabeth, 24, 26, 27, 37 Aubrey, Gwynn, 27 Baile Mhúirne, 14, 15–16 Bardic School, 15–16 Bayard, Samuel, 143 Benedictines, 10–12 Bernart de Ventadorn, 27–8, 40 ‘Blackbird, The,’ 143 Blankenhorn, Virginia, S., 31 Bodley, Seóirse, 240–1 Bohlman, Philip, 48, 213 Breathnach, Breandán, 46, 138, 239 Bronson, Bertrand, 143, 214, 215 Bunting, Edward, 33–4 cantio, 25, 38 caoine, 31, 95 Carmelites, 12, 147, 188 Carolan, Nicholas, 15 centonisation, 210–11, 223 Ceol an aifrinn, 12, 29, 52–98, 141, 148, 171 Agnus Dei, 75–7, 91, 93, 134–7 Bí, a Íosa, 85–7 cultural models for, 93–8 entrance antiphons in, 21 final notes in, 237 An ghlóir (Gloria), 57–66, 91, 92, 94, 97, 111, 112, 114–15 Iomann comaoineach, 80–4, 91, 92, 94 Iomann iargomaoineach, 80–4, 91, 93 Iontróid, 53–6, 64, 74, 91, 92, 94, 96 keyboard accompaniments, 92–3 295 INDEX Kyrie eleison, 56–7, 91, 94, 107, 239 as model for Aifeanne Eoin na Croise, 183–5 motifs in, 4 Ofráil, 77–80, 91, 93 An phaidir, 71–4, 91, 94, 133 An phreafáid, 66–8, 91 recitative, 3, 111, 192, 233–4 A Rí an Domhnaigh, 87–9, 93 Sanctus, 69–71, 91, 92, 93, 236 tonality, 91, 111, 112, 132–3 Ceol ón Mumhain, 14–15 chant, liturgical, as sung prose, 17, 31–3 Chapman, J., Rev., 31 Clarke, Christopher, 148 communion hymn, 185–90, 203, 241, 244 composer, role of, 9–10 congregation, role of, 121–2, 126, 173–4 contour, 47, 119, 238 Contrition, Act of, 162 Cór Chúil Aodha, 10, 16, 171, 228–9 Council of Trent, 236 Cowdery, James, 46–7, 48, 119, 214–15, 251 on syntax, 215–16 Cranitch, Eilís, 101 Crocker, Richard, 19 Cronin, Elisabeth (‘Bess’), 15 Cúil Aodha, 2–3, 13–16, 95–6, 148, 183, 251 choir at, 10, 16, 171, 228–9 Cutter, Paul, 212 Daly-Denton, Margaret, 244 Dánta Dé (Irish hymn collection), 102, 105 Dante, Alighieri, 28, 35 darkness vs. light theme, 171 Deiss, Lucien, 18 dialogue song, 15 diatonic scale, as model...

pdf

Additional Information

ISBN
9781782052388
Related ISBN
9781782052357
MARC Record
OCLC
1013852550
Pages
256
Launched on MUSE
2017-12-06
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.