restricted access Index
In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

245 INDEX 1 Corinthians: 11:2-­6, 89n104; 11:13-­16, 10; 14:33-­36, 89n104 1 Peter: Balch-­ Elliot debate, 56–­ 57n2 1 Timothy: 1:1, 108; 1:3-­7, 95; 1:3, 191; 1:4, 80–­ 81, 95, 98, 130; 1:7, 190; 1:10, 101; 1:11, 103; 1:12-­17, 103; 1:15, 3n3; 1:17, 103; 1:20, 195n46; 2:1-­2, 16, 55, 101; 2:1-­7, 68–­ 79, 183, 215; 2:2, 4, 74n56, 206–­ 9; 2:3, 108; 2:5, 103; 2:8-­15, 83–­93, 96–­98; 2:8, 211; 2:9-­12, 101; 2:10, 56, 79, 209; 2:11-­15, 87–­ 90, 96, 183; 2:12, 148, 210; 3:1-­7, 141; 3:1-­13, 183; 3:2, 95n125; 3:4-­5, 81; 3:4, 101; 3:5, 101; 3:7, 100–­101; 3:8-­13, 141, 145; 3:12, 81, 95n125, 101; 3:14-­16, 149–­52, 182–­85; 3:15, 16, 56, 79, 81–­ 83, 211–­12; 3:16, 4, 179–­ 82, 196–­ 201, 212; 4:1-­5, 142, 183; 4:2, 186; 4:3, 96, 130, 190; 4:6, 184; 4:7, 4, 130, 184; 4:8, 189; 4:10, 108; 4:14, 141; 5:1-­2, 101; 5:3-­16, 93–­95, 129; 5:3, 98; 5:4, 4, 79, 81, 101; 5:5-­6, 101; 5:8, 3n3, 101; 5:9-­14, 101; 5:14, 81, 100, 209; 5:16, 101; 5:18, 3n3; 5:19, 95n125; 5:22, 141; 6:1-­2, 101, 129; 6:1, 100; 6:2, 105n150; 6:3-­19, 129–­35; 6:3-­ 19, 111; 6:3, 4, 109, 127, 184–­ 86, 191, 210; 6:4, 186, 189; 6:5, 4, 112, 127, 189; 6:6, 127, 218; 6:9, 127, 186; 6:12-­13, 3n3; 6:13, 215; 6:15, 109; 6:17-­19, 112, 127; 6:17, 103; 6:20, 141 2 Timothy: 1:6, 141; 1:8, 99; 1:10, 108; 1:12, 141; 1:13, 186; 1:14, 141–­42; 1:16, 99; 2:9, 215; 2:13, 109; 2:18, 190; 2:25, 195n46; 3:1-­9, 96; 3:5-­7, 88; 3:5, 4, 90, 96, 142, 184, 189; 3:6-­7, 90, 134; 3:11, 99, 100n136; 3:12, 4, 52, 99; 3:16, 96; 4:4, 190; 4:6, 215 4 Maccabees, 91–­ 93, 102, 192–­ 94; 1:1-­7, 102n142, 208n4; 5:22-­24, 194n39; 8:9-­ 19, 92; 13:23–­14:1, 92n116; 15:23, 92n115; 18:7-­9, 92 Acts of Paul and Thecla, 75n61, 145n40, 210–­11 Aeneas, 31–­ 37, 99 ambiguous imitation, 104, 106n151, 107–­ 8, 110 Ando, Clifford, 112n2 Aphrodisias: inscriptions, 72, 122 Apion, 58, 61, 165 apostolic inheritance (tradition), 105, 141–­ 44, 148, 194n43, 197 Ara Pacis, 28–­ 29 Arch of Beneventum, 20–­ 21, 91 Arch of Titus, 61 Aristotle, 85–­ 86n89, 158, 182n11, 192–­93n36 Artemis, 72n50, 75n60, 113–­ 16, 121; Ephesian Temple and cult of, 111, 114–­ 15, 118, 213; cult leaders of, 87n95, 122, 246 INDEX 136–­ 37, 198–­ 203; mysteries of, 198–­ 201, 213; procession of, 111, 114, 116, 159, 200–­201; see also Kouretes Athenagoras of Athens, 171n82, 206–­ 7, 212–­13n9, 216 Augustus, 13–­ 16, 25–­ 38, 45, 53, 56, 69–­ 71, 82n80, 86, 90, 92n114, 95, 99, 101, 154n19, 193, 194n39, 209; Forum of, 36–­38; pietas of, 25–­ 38, 92n114, 99, 101; violation of pietas, 33–­34; see also legislation; Res gestae divi Augusti Bacchus, 200; festivities of, 44–­ 45, 51, 53 Balch, David L., 44n122, 56n2, 82n79 barbarism: see prejudicial perceptions, uncivilized Barclay, John M. G., 57n4, 58n5, 60–­ 64, 65n32, 66n36 Bartchy, S. Scott, 108n158, 109n159 Batten, Alicia J., 87n94, 97n131, 101n138 Baugh, Stephen M., 136–­ 37n23, 137n25 Beard, Mary, 4761n21; and John North, 124n49 benefaction: civic, 6, 10–­ 11, 15, 52n162, 72n51, 73n54, 109, 111–­ 13, 115n15, 116–­ 25, 127–­ 28, 135–­ 37, 139–­ 48, 208, 218; divine, 71, 185; ecclesial, 132–­ 35, 138–­ 48, 205–­ 6, 210; given by slaves to masters, 105n150; ideological assumptions of, 125, 128, 135, 140–­ 41, 147; imperial, 18, 20–­ 21, 37, 69–­ 71, 77, 91; as problems for philosophers, 138–­39; see also savior Bhabha, Homi, 57n2, 65n34, 77n65, 104n148 Blom, Henriette van der, 25n39, 40, 67n37 Boatwright, Mary T., 21–­ 22 Bourdieu, Pierre, 112n2, 124–­ 25; see also symbolic capital; symbolic violence Bremmer, Jan N., 157n26, 201n60 Buell, Denise K., 207n2 Bürgerlichkeit (“citizenship”), 145...


pdf