In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

305 Proloog 1 Over Vermote zie: Viaene 1966. Wellens 1984. 2 De Meulder e.a. 1999. De Meulder, Hoornaert en Van Herck 2010. 3 Notteboom 2009. 4 Coppens, Van Deuren en Thomas 1994. Cornilly 2007. 5 Streuvels 1923, 62, 92. 6 Notteboom 2009, 367-377. 7 Leonard 1916, 3, 7-8. 8 Notteboom 2009, 367-370. Van Santvoort 2008. 9 Le patrimoine monumental de la Belgique, Luik, 1971-1997. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen , Brussel, 1971-2011. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ 10 Sterk gebouwd ... 2006, 9. 11 Groth 1999, 444. 12 Schellekens 1941, 13. Notteboom 2009, 603-605. Inleiding 1 Hannes 1990, 146 en 155-156. 2 Verpoest 1995, 11-12. 3 Verpoest 1995, 12. 4 Balthazar 1986, 19-20. 5 In verband met het nut van de administratieve geschiedenis noteerde Raadschelders verder: “It might be important for civil servants and politicians to realize that certain issues appear on the public agenda over and over again, to know why certain choices have been made, and what arguments were used at the time”. Raadschelders 1998, 3, 12. Zie ook Aimo 2002, 335. 6 Molitor 1974, 14-15. 7 De Schepper 1977. 8 Yante 1997, 271. 9 Voor een beknopte historiografie van het onderzoek naar de provincies zie: Heylen, De Nil en D’hondt 2005, 9-12. 10 Schepens 1976. 11 Van Daele 2005, 124-126. 12 Heylen, De Nil en D’hondt 2005, 9. 13 Van Daele 2003, 111. Heylen, De Nil en D’hondt 2005, 9-10. Noten Architect en ambtenaar 306 14 Van Daele 2003, p. 124-125. 15 Schepens 1976, 359-361. Cornilly 2015a, 183-186. 16 Valcke, Van Daele en Wouters 2000, v-vii. 17 Voor West-Vlaanderen werd onderzoek verricht naar de provinciale tussenkomsten voor de buurtwegen en de onbevaarbare waterlopen, en de industrialisering. De Vos 1998. Vannieuwenhuyse 2001. Vannieuwenhuyse 2005. 18 Heylen, De Nil en D’hondt 2005, 17. 19 Swinnen Peter, Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur, 2011, 9. 20 Strauven 1995, 15. Van Zanten wees op het belang van openbare gebouwen voor de Franse archi­ tectuurgeschiedenis: “The received history of French nineteenth-century building is that of govern­ment architecture almost exclusively”. Van Zanten 1994, 48. 21 Verpoest 1995, 11-12. 22 Zie bijvoorbeeld Stynen 1998. Brussel, breken, bouwen. Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914, Brussel, 1979. Het openbaar initiatief van de gemeenten in België 1795-1940, 2 delen, Brussel, 1986. Bertels 2008a. Sterk gebouwd ... 2006. Warzée 1999. 23 Cornilly 2013. 24 Zie bijvoorbeeld Constandt 1988, 16-20. Bertels 2008a. 25 Zie onder andere het onderzoek naar de Conseil des Bâtiments civils (Van de Vijver 2000. Van de Vijver 2002.), de KCM (Stynen 1998), de Conseil supérieur d’hygiène publique (Van de Vijver 2004. Bruyneel 2009.), de scholenbouw (De Winter 1957. Heymans 1982. Bertels 2008b.) en lastenboeken (Bertels en De Jonge 2009. Van de Vijver 2008). 26 Jacques 1986, 38-39. Van Zanten 1994, 59-60, 155-158. Jubelin-Boulmer 2001, 119-145. 27 Het Repertorium van de Architectuur in België vermeldt slechts een selectie van de overheidsarchitecten . Inge Bertels lijstte voor de periode 1819-1880 de stadsarchitecten van de belangrijkste Belgische steden op (Bertels 2008a, 569-592). Een volledige lijst van de provinciaal architecten in België is te vinden in: Cornilly 2010a, 596-598. 28 Weyres en Mann 1968, 6. 29 Bertels 2008a, 73. 30 Bertels en Tritsmans 2011, 101-103. 31 Picon 2010, 12. 32 Van Zanten 1994, 1-5, 155. 33 Zie bijvoorbeeld Berens 2002. Jager 2005, 16. 34 Van der Peet en Steenmeijer 1995, 11. 35 Leniaud 1993. 36 Bertels 2008a. Bertels en Van de Vijver 2007. Voorheen kwam dit aspect vooral in de marge aan bod. 37 Van Cleven, Van Tieghem, Bral en Lobelle 1980, 27. 38 Zie o.a.: Van Cleven 1980, 8-9, 18-19, 27-28. De Maeyer 1988, 31. Verpoest 1989, 11, 24, 82-83, 100, 112. Van Cleven 1994, 59-60, 82-83. De Maeyer 2000, 23-24. Van Loo 2003, 22, 25. Migom 2004, 27-32. 39 Coomans 2003, p. 70. Le patrimoine monumental de la Belgique, Luik, 1971-1997. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Brussel, 1971-2011. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ 40 Voor de periode 1830-1914 werden in totaal 27 architecten (of minder dan de helft) vermeld, waarvan er bijvoorbeeld zeven in Brabant werkzaam waren en geen enkele in Namen. Van Loo 2003. 41 Zie o.a.: Janssens 1981. Germonprez 1984. Di Campli 1988. Lefever 1988. Van der Linden 1995. Lambrechts 2002...

pdf

Additional Information

ISBN
9789461662064
Related ISBN
9789462700819
MARC Record
OCLC
971340367
Pages
350
Launched on MUSE
2017-02-07
Language
Dutch
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.