restricted access Afkortingen
In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

8 Afkortingen BAB Bisschoppelijk Archief Brugge BCRAA Bulletin des Commissions royales d’art et d’archéologie KCM Koninklijke Commissie voor Monumenten PAW Provinciaal Archief West-Vlaanderen PCM Provinciale Commissie voor Monumenten RAB Rijksarchief Brugge RAK Rijksarchief Kortrijk SAB Stadsarchief Brugge SCAB Société Centrale d’Architecture de Belgique ...


pdf