In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

List of Chinese Names Ai Xiaoming 艾晓明 The Bad Boys of 无政府主义 Anarchism 男孩 Bi Jianfeng 毕鉴峰 Cao Fei 曹斐 Chen Jue 陈爵 Chen Kaige 陈凯歌 Chen Meng 陈虻 Chen Zhen 陈真 Cui Zi’en 崔子恩 Deng Xiaoping 邓小平 Du Haibin 杜海滨 Du Xiyun 杜锡云 Du Yang 杜洋 Duan Jinchuan 段锦川 Fu Hongxing 傅红星 Gan Chao 甘超 Gao Bo 高搏 Gao Weijin 高维进 Gao Xing 高幸 Guo Gang 郭刚 Hao Zhiqiang 郝智強 He Fengming 和凤鸣 Hu Jie 胡杰 Hu Jingcao 胡劲草 Hu Shi 胡适 Hu Shu 胡庶 Hu Xinyu 胡新宇 Huang Jing 黃静 Huang Weikai 黄伟凯 Ji Dan 季丹 Ji Jianghong 吉江红 Jia Zhangke 贾樟柯 Jia Zhitan 贾之坦 Jiang Yue 蒋樾 Jiang Zhi 蒋志 Ju Anqi 雎安奇 Kang Jianning 康健宁 Kuang Dan 邝丹 Li Bai 李白 Li Daoxin 李道新 Li Hong 李红 Li Jinghong 李京红 Li Xiao 李晓 Li Yang 李扬 Li Yifan 李一凡 Li Yinhe 李銀河 Li Yu 李玉 Liang Zi 梁子 Lin Xudong 林旭东 Lin Zexu 林则徐 Liu Jingqi 刘景锜 Liu Xiaojin 刘晓津 This list contains the roman letter version of Chinese names or the translations of music band names as they appear in chapters in the book, along with the original Chinese characters. It does not contain the names of authors whose works appear in the notes. 286 List of Chinese Names Liu Yonghong 刘勇宏 Lu Wangping 卢望平 Lu Xinyu 吕新雨 Lu Xun 鲁迅 Mao Zedong 毛泽东 Meng Jinghui 孟京辉 Ming Ming 明明 Mou Sen 牟森 Ni Tracy 栀子白 Ning Ying 宁瀛 Ou Ning 欧宁 Sha Qing 沙青 Shao Yuzhen 邵玉珍 Shen Yue 沈岳 Shi Jian 时间 Shi Lihong 史立红 Shi Tou 石头 Shu Haolun 舒浩仑 Su Dongpo 苏东坡 Sun Zhigang 孙志刚 Tang Danhong 唐丹鸿 Tian Jude 田磊 Tian Zhuangzhuang 田壮壮 Underbaby 地下婴儿 Wan Yanhai 万延海 Wang Bing 王兵 Wang Fen 王芬 Wang Guangli 王光利 Wang Jinxi 王进喜 Wang Shuibo 王水泊 Wang Wo 王我 Wang Xiaoshuai 王小帅 Wang Yu 王域 Wang Zhutian 王诛天 Wang Zijun 王子军 Wei Dong 魏东 Wei Xing 魏星 Wen Hui 文慧 Wen Pulin 温普林 Echo Y. Windy 英未未 Wu Tianming 吴天明 Wu Wenguang 吴文光 Wu Yigong 吴贻弓 Xiao Peng 晓鹏 Xie Fei 谢飞 Xu Bin 徐玢 Yan Yu 鄢雨 Yang Lina 杨荔娜 Yang Tianyi 杨天乙 Ying Weiwei 英未未 Yu Jian 于坚 Zhang Beichuan 张北川 Zhang Ci 张慈 Zhang Dali 张大力 Zhang Hua 章桦 Zhang Jinli 张金利 Zhang Junzhao 张军钊 Zhang Liming 张黎明 Zhang Ming 章明 Zhang Nuanxin 张暖忻 Zhang Shadow 张颖 Zhang Wang 张望 Zhang Xiaping 张夏平 Zhang Xinmin 张新民 Zhang Yimou 张艺谋 Zhang Yuan 张元 Zhang Zhen 张真 Zhao Gang 赵刚 Zhao Liang 赵亮 Zhao Yanying 赵燕英 Zheng Dasheng 郑大圣 Zheng Dongtian 郑洞天 Zhi Zibai 栀子白 Zhou Enlai 周恩来 Zhou Hao 周浩 Zhou Yuejun 周岳軍 Zhu Chuanming 朱传明 Zuo Yixiao 左益虓 ...

pdf

Additional Information

ISBN
9789882206175
Related ISBN
9789888028511
MARC Record
OCLC
707092561
Pages
320
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.