In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

i n d e x 341 Aarsleff, Hans, 259n.23 Adam of Usk, 97 Adams, James Eli, 167 Adorno, Theodor, 31, 46 Aers, David, 273n.2, 274n.2, 303nn.5–6 Albertanus of Brescia, 282n.70 Aligheri, Jacopo, 326n.15 Aligheri, Pietro, 204, 326n.15 Allen, Judson B., 253n.6, 264n.56 Allmand, Christopher, 290n.22, 293n.44, 294nn.46–47, 297n.68, 307n.43, 308n.48, 311n.73, 313n.92 Altick, Richard D., 259n.20 Amundsen, Roald, 168 Anderson, David, 326n.18 Andreas Capellanus, 183 Anonimo Fiorentino, 202–3 Anonymous of Perugia, 236 Antony, St., 236, 238 Apostolic Brethren, 242 Aquinas, Thomas, 228 Aristotle, Poetics, 182, 326n.12 Armitage-Smith, Sydney, 273n.52 Armstrong, Edward A., 335n.13, 336n.19, 337n.28 Armstrong, Grace, 332nn.9, 13 Armstrong, Regis J., O.F.M. Cap., 335n.5 Arnulf of Orléans, 202 Arundel, Thomas, archbishop of Canterbury, 97–98, 100, 293n.44 Arundel, Thomas, earl of, 294n.46 Arnold, Matthew, 12, 256n.16 Assisi Compilation, 236, 238, 240, 246 Athanasius, 238 Auerbach, Erich, 30, 262n.41, 327n.27 Augustine 23–24, 227, 264n.57 Ayers, Robert W., 305n.21 Badby, John, 100–101, 293n.44, 294n.51 Baldick, Chris, 259n.24 Patterson-12index 9/17/09 3:58 PM Page 341 Barker, Juliet R.V., 280n.52 Barney, Stephen, 322n.21 Barron, Caroline, 297n.72, 301n.29 Bartlett, Adelaine Courtney, 317n.18 Baudelaire, Charles, Fleurs du mal, 177 Bean, J.M.W., 275n.14 Beardsley, Aubrey, 176, 178 Beauchamp, John, 67–68 Beauchamp, Richard, earl of Warwick, 116, 277n.35 Beauchamp, William, 274n.9 Beaufort, Bishop Henry, 131, 307n.48 Beaufort, Joan, countess of Westmorland. See Neville, Joan Bede, 239 Bedford, John, duke of, 145, 295n.52, 301n.24 Beguin, Pierre, 339n.42 Beguines, 242 Bell, Daniel, 267n.19 Belle dame sans merci, La, 80–81, 276n.24 Benevento da Imola, 326n.15 Bennett, J.A.W., 284n.90 Bennett, Judith, 54 Bennett, Michael J., 282n.77 Benoît de Sainte-Maure, 329n.41, 330n.42 Benson, C. David, 306n.28 Benson, Larry D., 8, 49, 54, 261n.30 Bentley, Ekna-Jean, 296n.62 Benzie, William, 259nn.23–24 Beowulf, 156, 158–66, 172, 178, 180 Berger, Harry, Jr., 159 Bergvall, Victoria L., 319n.53 Bernard of Clairvaux, 245 Bernard Silvestris, 190, 202 Bernardone, Pietro, 247 Berndt, Rolf, 272n.49, 285n.91, 309n.62 Bertran de Born, 182 Biller, Peter, 338n.36 Billington, Michael, 252n.1 Bing, Janet M., 319n.53 Birney, Earle, 262n.38 Bizup, Joseph, 167–68 Blackwell, Thomas, 260n.25 Blake, William, 8 Blanche, duchess of Lancaster, 272n.46 Bloomfield, Morton W., 2 Blyth, Charles R., 287n.3, 289nn.12, 15, 299n.13, 301n.24 Boardman, Charles, 315n.5 Boardman, Philip, 271n.45 Bober, Harry, 263n.54 Boccaccio, Giovanni Geneologie deorum gentilium, 190 Il Filostrato, 198, 204–11 Teseide, 178 Bodmer, Johann Jacob, 259–60n.25 Boehm, Gottfried 331n.5 Boenig, Robert, 254n.8 Boethius, Consolation of Philosophy, 23, 186–87, 190, 198–201, 218–19 Boitani, Piero, 325n.9, 326n.10 Bolton, J. L., 49, 54 Bonventure of Bagnoregio Commentaria in librum primum sententiarum, 336n.20 Itinerarium mentis ad Deum, 335n.13 Legenda minor, 239, 339n.49 Bornstein, Diane, 291n.32 Bossuat, André, 309n.53 Boucicault, Marshall, 277n.35 Bourchier, Sir John, Lord Berners, 137 Bourdieu, Pierre, 268n.26 Boureau, Alain, 320n.57 Bourgeois de Paris, 310n.62 342 Index Patterson-12index 9/17/09 3:58 PM Page 342 Bové, Paul, 262n.41 Bowers, John, 113, 275n.11, 296n.62, 299n.12, 306n.27 Boyd, David Lorenzo, 288n.7, 298n.6 Bracher, Frederick, 158, 315n.6 Brantlinger, Patrick, 334n.26 Brewer, Derek, 167, 260n.28, 263n.42, 325n.3 Brewer, Thomas, 301n.30 Brooke, Rosalind B., 340n.56 Brothers and Sisters of Penitence, 242 Brown, A.I., 291n.34 Brown, Carleton, 281n.66 Brown, Peter, 303n.5 Brown, R.A., 296n.65 Brut, 132, 139–40, 207 Bumke, Joachim, 278n.43 Burckhardt, Jacob, 95, 279n.43 Burger, Glenn, 271n.45 Burke, John J., 255n.9 Burley, Simon, 67, 285n.91 Burnley, J.D., 276n.18 Burns, E. Jane, 286n.103 Burrow, J.W., 318n.39 Burrow, John A., 85, 109, 257n.18, 260n.26, 287nn.2, 3, 5, 288nn.8, 10, 289nn.14, 17–18, 290nn.19, 21, 298n.7, 300n.16 Burt, Adam, 279n.46 Butcher, Andrew, 303n.6 Butterfield, Herbert, 260n.26 Cahier, Abbé Charles, 22 Calot, Laurence, 145, 148 Cambridge Camden Society, 22 Cantar de Mio Cid, El, 172 Capgrave, John, 131...

pdf

Additional Information

ISBN
9780268089795
Related ISBN
9780268038373
MARC Record
OCLC
694144516
Pages
400
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.