We cannot verify your location
Shibboleth

Shibboleth authentication is only available to registered institutions.

Project MUSE

Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Leuven University Press


Browse Results For:

Leuven University Press

previous PREV 3 4 5 6 7 8 9 NEXT next

Results 51-60 of 148

:
:
Gids van Landbouwarchieven in België, 1795-2000 Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Gids van Landbouwarchieven in België, 1795-2000

Wim Lefebvre; Christa Matthys

De Belgische landbouw onderging de voorbije twee eeuwen grondige transformaties. Hiervan blijven in verschillende archieven sporen bewaard. Toch komen in de agrarische geschiedschrijving slechts een beperkt aantal onderwerpen aan bod. Eén van de redenen hiervoor is de geringe kennis omtrent het bestaan en de inhoud van landbouwarchieven in België. Deze gids is een wegwijzer in het Belgische archieflandschap voor al wie interesse heeft in de landbouwgeschiedenis van België en Belgisch-Congo. Hij beschrijft systematisch een brede waaier aan openbare en private instellingen en organisaties die dienst doen als archiefbewaarplaats en voorziet in de nodige contactgegevens. Per bewaarplaats geeft de gids een kritisch overzicht van de landbouwgerelateerde bestanden. Toegangen en eventuele literatuur worden steeds geciteerd. Een uitgebreide index maakt thematisch zoeken mogelijk. Hoewel agrarische archieven centraal staan, kan deze gids ook zijn nut bewijzen voor wie zich bezighoudt met lokale of koloniale geschiedenis, geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek, van de Wereldoorlogen, enz.

The Global Horizon Cover

Access Restricted This search result is for a Book

The Global Horizon

Expectations of Migration in Africa and the Middle East

Knut Graw; Samuli Schielke (eds)

Although contemporary migration in and from Africa can be understood as a continuation of earlier forms of interregional and international migration, current processes of migration seem to have taken on a new quality. This volume argues that one of the main reasons for this is the fact that local worlds are increasingly measured against a set of possibilities whose referents are global, not local. Due to this globalization of the personal and societal horizons of possibilities in Africa and elsewhere, in many contexts migration gains an almost inevitable attraction while, at the same time, actual migration becomes increasingly restricted. Based on detailed ethnographic accounts, the contributors to this volume focus on the imaginations, expectations, and motivations that propel the pursuit of migration. Decentring the focus of much of migration studies on the ‘receiving societies', the volume foregrounds the subjective aspect of migration and explores the impact which the imagination and practice of migration have on the sociocultural conditions of the various local settings concerned.

Handheld XRF for Art and Archaeology Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Handheld XRF for Art and Archaeology

Aaron N. Shugar, Jennifer L. Mass

Over the last decade the technique of X-ray fluorescence has evolved, from dependence on laboratory-based standalone units to field use of portable and lightweight handheld devices. These portable instruments have given researchers in art conservation and archaeology the opportunity to study a broad range of materials with greater accessibility and flexibility than ever before. In addition, the low relative cost of handheld XRF has led many museums, academic institutions, and cultural centres to invest in the devices for routine materials analysis purposes. Although these instruments often greatly simplify data collection, proper selection of analysis conditions and interpretation of the data still require an understanding of the principles of x-ray spectroscopy. These instruments are often marketed and used as ‘point and shoot' solutions; however, their inexpert use can easily generate deceptive or erroneous results. This volume focuses specifically on the applications, possibilities, and limitations of handheld XRF in art conservation and archaeology. The papers deal with experimental methodologies, protocols, and possibilities of handheld XRF analysis in dealing with the complexity of materials encountered in this research.

Haven in de branding Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Haven in de branding

De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900

Reginald Loyen

De haven van Antwerpen telt vandaag de dag 65.000 voltijdse banen en genereert bijna 3% van het bruto binnenlands product. Over de manier waarop dit economische complex tot stand kwam, is maar weinig bekend – behalve dat er sinds 150 jaar een bijna explosieve groei moet hebben plaatsgevonden. Haven in de branding analyseert voor het eerst het tijdspad,de oorzaken en gevolgen van deze groei op basis van de goederen-stromen en de toegevoegde-waardecreatie. Zo wordt de waarde van de Antwerpse staaltrafiek verduidelijkt, net als de impact van de tonnage balans, de mythe van de ‘spoorweghaven Antwerpen’ en het ‘Belgische’ karakter van de overslag. Ook de groei bij inter-nationale concurrenten Rotterdam en Hamburg komt aan bod. Centraal staat de vraag hoe de haven van Antwerpen goederen-stromen kon aantrekken. Was de haven gelijk een rots in de branding overgeleverd aan de grillen van de stroming, of hadden havenarbeiders en havenbestuurders invloed op de richting en de sterkte van de stroom?

Henrici de Gandavo Summa Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Henrici de Gandavo Summa

Quaestiones ordinariae art. XLVII-LII

Markus L. Führer (ed.)

Volume 30 of the Henrici de Gandavo Opera Omnia series is devoted to Henry’s Summa quaestionum ordinariarum, articles 47-52. This section of Henry’s Summa deals with the action of the (divine) will; the divine will in relation to the divine intellect; divine beatitude; passion in relation to the divine being; the differences between the divine attributes; and the order of the divine attributes. The critical edition of the text is accompanied by a detailed introduction to the manuscripts and to Henry’s sources.

Henricus de Gandavo Quodlibet IV Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Henricus de Gandavo Quodlibet IV

G. Wilson ; G.J. Etzkorn (eds)

Henry of Ghent, the most influential philosopher/theologian of the last quarter of the 13th century at Paris, delivered his fourth Quodlibet during 1279. This Quodlibet was written at the beginning of what could be called the height of his career. In total there are 37 questions, which cover a wide range of topics, including theories in theology, metaphysics, epistemology, philosophical anthropology, ethics, and canon law. In these questions Henry presents his mature thought concerning the number of human substantial forms in which he counters the claims of the defenders of Thomas Aquinas, particularly those in Giles of Lessines’s De unitate formae, but also those found in Giles of Rome’s Contra Gradus. He is critical of Thomas Aquinas’s theories concerning human knowledge, the ‘more’ and the ‘less,’ and virtue. He also is critical of Bonaventure’s analysis of Augustine’s notion of rationes seminales. There are 33 known manuscripts which contain the text of Quodlibet IV, and the critical text is reconstructed based upon manuscripts known to have been in Henry’s school, as well as manuscripts copied from two successive university exemplars in Paris.

Henry of Ghent: Metaphysics and the Trinity Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Henry of Ghent: Metaphysics and the Trinity

With a Critical Edition of Question Six of Article Fifty-Five of the Summa Quaestionum Ordinariarum

Juan Carlos Flores

The book elucidates Henry of Ghent's philosophical and theological system with special reference to his trinitarian writings. It demonstrates the fundamental role of the Trinity in Henry's philosophy and theology. It also shows how Henry (d. 1293), the most influential theologian of his day at Paris, developed the Augustinian tradition in seminal ways in response to the Aristotelian tradition, especially Thomas Aquinas (d. 1274).

Het beleid van de jeugdmagistraat Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Het beleid van de jeugdmagistraat

Marieke Franssens, Johan Put, Johan Deklerck

In de gerechtelijke jeugdbescherming valt de laatste jaren een stijgend aantal vorderingen en opgelegde maatregelen te noteren, zowel in zaken met betrekking tot problematische opvoedingssituaties (POS) als jeugddelinquentie (MOF). Deze toename is deels het gevolg van een groeiende instroom van minderjarigen. Daarnaast zijn ook de beslissingen van parketmagistraten en jeugdrechters in de verschillende fases van de gerechtelijke procedure van groot belang. En juist over de manier waarop deze beslissingen tot stand komen, is weinig gekend. In Het beleid van de jeugdmagistraat onderzoeken de auteurs welke factoren een rol spelen in het beslissingsproces van parketmagistraten en jeugdrechters. Niet alleen bewuste, rationele overwegingen worden daarbij in kaart gebracht. Dit boek biedt een breed overzicht van de vele juridische, psychosociale en menselijke factoren die van invloed zijn op het nemen van belangrijke beslissingen over het leven van een kind of een jongere. De conclusies en aanbevelingen van de auteurs zijn van groot belang voor en toepasbaar in zowel de rechtspraktijk als het jongerenwelzijnswerk.

Het wiel van Ashoka Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Het wiel van Ashoka

Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief

Idesbald Goddeeris (ed.)

België en India hebben op het eerste gezicht weinig gemeen. Toch hebben beide landen elkaars paden regelmatig gekruist. Het Zuid-Aziatische subcontinent trok eeuwenlang handelaars, missionarissen en avonturiers uit onze regio’s aan. Maar India fascineerde ook mensen in België zelf. Indologen en yogaleraars brachten het land in verband met oude culturen en spiritualiteit. Het brede publiek associeerde India lang met maharadja’s en fakirs: relicten van de koloniale propaganda en de oriëntalistische stereotypering. Geleidelijk leren steeds meer Belgen Indiërs ook op andere manieren kennen, want immigratie en globalisering maken de banden intenser dan ooit. Het wiel van Ashoka verschijnt in het kader van 'Europalia India’. Dit toonaangevend internationaal festival loopt van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014 en brengt India naar het hart van Europa.

Hoe zouden wij graag wonen? Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Hoe zouden wij graag wonen?

Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig

Els De Vos

Fascinerend overzicht van noden en wensen bij het bouwen, inrichten en bewonen De decennia 1960-70 vormen een scharniermoment in de geschiedenis van het wonen in Vlaanderen. De toename van de welvaart en de democratisering van het autobezit lagen aan de basis van een suburbanisatiegolf. Tegelijkertijd brachten deze evoluties nieuwe vraagstukken met zich mee. Een douche, auto of televisie kwamen binnen het handbereik van de brede middenklasse, maar hoe ging zij best om met die nieuwe technologieën en waar gaf men deze technologieën een plaats in het huis? Koos je voor traditioneel of modern? In Hoe zouden we graag wonen? belicht Els De Vos de rol van socioculturele middenveldorganisaties die hun leden begeleidden bij het bouwen, inrichten en bewonen van hun huis. Enerzijds fungeerden ze als doorgeefluik tussen architecten, de overheid en bewoners, maar tevens drukten ze als zelfstandige partijen hun ideologische stempel op het wonen. Met de ontzuiling van de samenleving, de commercialisering van het wonen en de groeiende mondigheid van de burger kwam hun opvoedkundige taak echter algauw in het gedrang. Op basis van rijk iconografisch, archivalisch en empirisch materiaal reconstrueert de auteur de geschiedenis van het wonen in Vlaanderen als een dynamisch proces tussen diverse actoren.

previous PREV 3 4 5 6 7 8 9 NEXT next

Results 51-60 of 148

:
:

Return to Browse All on Project MUSE

Publishers

Leuven University Press

Content Type

  • (148)

Access

  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access