We cannot verify your location
Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Leuven University Press

Leuven University Press


Browse Results For:

Leuven University Press

previous PREV 1 2 3 4 5 6 7 NEXT next

Results 31-40 of 178

:
:
Access Restricted no This search result is for a Book

De oratoria van Alessandro Scarlatti (1660–1725)

Meesterwerken uit de Italiaanse barok

Ignace Bossuyt

Eerste monografie in het Nederlands over Alessandro Scarlatti. Alessandro Scarlatti (1660-1725) was op het vlak van de vocale muziek een van de productiefste en veelzijdigste componisten van zijn tijd. Ten onrechte staat hij nog steeds in de schaduw van zijn zoon Domenico (1685-1757), wiens naam vooral verbonden is aan meer dan vijfhonderd sonates voor klavier. In de overgang van de 17de naar de 18de eeuw kan Alessandro Scarlatti evenwel gerekend worden tot de meest geïnspireerde componisten binnen de genres opera, oratorium en cantate. Lyriek en dramatiek komen in zijn werk op exemplarische wijze tot een synthese. Met De oratoria van Alessandro Scarlatti (1660-1725). Meesterwerken uit de Italiaanse barok schreef Ignace Bossuyt de eerste monografie in het Nederlands over deze grootmeester uit de Italiaanse barok. Na een biografisch overzicht, waarin hij het leven en het werk van Scarlatti situeert tegen de achtergrond van de religie en de politiek van die tijd, schetst hij de evolutie van het oratorium in Italië vanaf het ontstaan tot Scarlatti. Op toegankelijke wijze introduceert hij de lezer-luisteraar in de fascinerende wereld van Scarlatti’s oratoria, die vanwege hun muzikale en dramatische kwaliteiten aan herwaardering toe zijn. Ter afsluiting volgt, fragment per fragment, een gedetailleerde luisteranalyse van het oratorium Cain overo Il primo omicidio, een van Scarlatti’s onbetwiste meesterwerken.

Access Restricted no This search result is for a Book

De papen van Brugge

De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad

Hendrik Callewier

Het karikaturale beeld van de losbandige middeleeuwse geestelijken herbekeken. Het 15de-eeuwse Brugge was een middeleeuwse grootstad. In deze metropool floreerden luxenijverheden, internationale handel en maakte het Bourgondische hof grote sier. Brugge telde in deze periode enkele honderden geestelijken: kanunniken en pastoors, maar ook kapelanen en talrijke zangers. Onder hen vinden we enkele van de meest vooraanstaande componisten, zangers, ambtenaren en professoren van de lage landen terug, o.a. Gilles Binchois, Gilles Joye, Guillaume Dufay en Antoine Haneron. De Brugse kanunnik Joris Vander Paelen werd door Jan Van Eyck als een devoot man afgebeeld, maar sommige kronieken schetsen een ander beeld van de laatmiddeleeuwse clerus: “Zijn het dan allemaal hebzuchtige en eerzuchtige dieven, hoogmoedige en wellustige hoerenlopers en maagdenonteerders?” In De papen van Brugge wordt de levenswandel van niet minder dan 1298 seculiere geestelijken onderzocht. Het karikaturale beeld van de hypocriete, geile, ijdele of vraatzuchtige pastoor wordt door Hendrik Callewier aan de hand van rijke archiefbronnen herbekeken en bijgesteld.

Access Restricted no This search result is for a Book

De rationibus quibus homines docti artem Latine colloquendi et ex tempore dicendi seculis XVI et XVII coluerunt

Terence O. Tunberg

Study of conversational Latin and ex tempore expression in Latin The use of Latin for conversation and ex tempore discourse was a significant element in the culture of learned people in the humanist age and the early modern era. This book explores that phenomenon and the considerable amount of evidence pertaining to it in the primary sources written in the period. The author takes into account the use of spoken Latin both inside and outside the academic world. Examining disputes over pronunciation and different views about ex tempore eloquence among Latin writers active in the sixteenth and seventeenth centuries, the author shows that these 'conversations' are not unrelated to much better known discussions and debates about the nature of Latin prose style and eloquence in an age when Latin was no one's native language. The book thus reveals that understanding the role of conversation and ex tempore expression in Latin helps us to understand the early modern phenomenon of Neo-Latin in general. All texts in this volume are in Latin.

Access Restricted no This search result is for a Book

De schaduw van Kaïn

Freuds klinische antropologie van de agressiviteit

Jens De Vleminck

Filosofische verklaring van agressie als een inherent aspect van de mens. Met het fascinerende thema van de agressiviteit is er iets opmerkelijks aan de hand. In vergelijking met de talloze studies over de Eros wordt er in de geschiedenis van de filosofie relatief weinig aandacht besteed aan de plaats en de rol van de agressiviteit als een oorspronkelijke dimensie van onze menselijke existentie. Behalve in de moraalfilosofische traditie werd de agressiviteit zelden het expliciete voorwerp van wijsgerig-antropologisch onderzoek. Gezien de sociaal-maatschappelijke relevantie van het thema is dit bijzonder merkwaardig. Dit boek wil aan deze lacune tegemoet komen. Het beroept zich op het wijsgerige potentieel van de psychoanalytische traditie om een bijdrage te leveren aan de wijsgerige verheldering van de agressiviteit als een inherent aspect van de menselijke conditie. Het boek presenteert een originele lectuur van Freuds oeuvre en komt daarbij een freudiaanse klinische antropologie van de agressiviteit op het spoor. De schaduw van Kaïn ontwikkelt een genuanceerd en gedifferentieerd perspectief op de problematiek van de menselijke agressiviteit en biedt een alternatief antwoord op een klassieke, DSM-geïnspireerde en al te reductionistische benadering ervan.

Access Restricted no This search result is for a Book

The Debate about Colour Naming in 19th Century German Philology.

Selected Translations

Barbara Saunders (ed.)

The Debate about Colour Naming in 19th Century Germon Philology is comprised of eleven years essays illustrating the intensity of interest in colour naming and categorization that arose in nineteenth century Germany. The themes of each chapter behind the 'testing' of the colour-naming capacities of 'primitive people' throughout the world, and which move towards new variants of the doctrine of 'evolution'. This Selection of work directs itself towards the growing field of Psychology and the shifting ground on which move towards it was tot form the later debates 'colour naming and categorisation' These essays can be read from both a general and a specialist perspective. They are a fascinating example of the early development of the human sciences, and of the interplay between natural science, social science and ideology.

Access Restricted no This search result is for a Book

Deleuze and Desire

Analysis of The Logic of Sense

Piotrek Świątkowski (ed.)

A close reading of Deleuze’s major text on desire. The engagement of Deleuze with psychoanalysis has led to the development of a remarkable and highly influential theory about human desire. The most systematic account of this theory, crucial for anyone interested in the work of Deleuze and Guattari, can be found in the discussion of the dynamic genesis of sense, a pivotal part of Deleuze’s The Logic of Sense. In Deleuze and Desire Piotrek Świątkowski picks up the challenge to provide an ad literam commentary of this text. Świątkowski makes use of a broad range of examples, from psychoanalytic case studies to art, literature, and film, and analyses in an accessible and clear way the impact of the work of psychoanalysts such as Melanie Klein on Deleuze.

Access Restricted no This search result is for a Book

Deleuze and Psychoanalysis

Philosophical Essays on Deleuze's Debate with Psychoanalysis

Leen De Bolle (ed.)

Gilles Deleuze is among the twentieth century's most important philosophers of difference. The style of his extended oeuvre is so extremely dense and cryptic that reading and appreciating it require an unusual degree of openness and a willingness to enter a complicated but extremely rich system of thought. The abundant debates with and references to a variety of authors of many different domains; the sophisticated conceptual framework; the creation of new concepts and the injection of existing concepts with new meanings - all this makes his oeuvre difficult to grasp. This book can be seen as a guide to reading Deleuze, but at the same time it is a direct confrontation with issues at stake, particularly the debate with and against psychoanalysis. This debate not only offers the occasion to find an entrance to Deleuze's basic thought, but also throws the reader into the middle of the dispute. The book provides a clear and perspicuous overview of subject matter of interest to psychoanalysts, Deleuzean or otherwise.

Access Restricted no This search result is for a Book

Denken en weten over de wereld

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Bart Raymaekers (ed.)

Welke invloed hebben de ideeën en ontdekkingen van onderzoekers op ons en op de wereld om ons heen? Denken en weten over de wereld, de veertiende editie van Lessen voor de eenentwintigste eeuw, gunt het algemene publiek een blik achter de schermen van het laboratorium, het atelier of de studeerkamer en laat zien op welke wijze klimaatverandering, voedselvoorziening, opvoeden en onderwijs, bierbrouwen, humor, beeldcultuur en milieu, de rol van de USA, medische statistiek, het levenseinde of navelstrengbloed een impact hebben op het dagelijkse leven.

Access Restricted no This search result is for a Book

Die Marias von Cornelius Aurelius

Einleitung, Textausgabe und Anmerkungen

Jan C. Bedaux

Die Textausgabe der Marias, ein Gedicht von Cornelis Aurelius, umfaßt eine Einleitung, den Text des Gedichtes, Anmerkungen zum Text und schließlich einen Index nominum und einen Index fontium. Die Edition basiert auf der einzigen Handschrift der Marias, die heute in der Athenaeumbibliotheek in Deventer bewahrt wird. Diese Handschrift umfaßt neben einem Widmungsbrief des Autors an den Deventer Schulmeister Jacobus Faber und einer introductio die ersten zehn Bücher des Gedichtes; die zweite und dritte Decade sind nicht erhalten. Die Einleitung zur Edition behandelt zunächst kurz das Leben des niederländischen Humanisten Cornelis Aurelius (ca. 1460 bis vor Dezember 1531). Es folgen die Datierung des Werkes (zwischen 1491 / Anfang 1492 und Herbst 1497) und ein Inhaltsverzeichnis - das Leben Marias bis zum Auftreten Jesu bei den Schriftgelehrten (Luc. 2, 41-52). Bei der anschließenden Charakterisierung des Werkes wird auch ein Passus aus dem Widmungsbrief des Aurelius erörtert. Hier erklärt der Autor, daß er den Text von Baptista Mantuanus' Parthenice prima erst nach der Vollendung der ersten Decade in die Hände bekam. Obwohl er behauptet, den überschwänglichen Stil dieses Werkes zu mißbilligen, stellt sich heraus, daß er dennoch dem Werk von Mantuanus namentlich in den ersten drei Büchern der Marias vieles entlehnt hat. Daneben hat Aurelius häufig Sabellicus' Elegiae XIII divae virginis Mariae und Agricolas Anna mater benutzt. Auffällig sind außerdem die von Aurelius wörtlich übernommenen Passagen aus der Ilias latina und aus Petrus Rigas Aurora. Obwohl seine Zeitgenossen Aurelius wegen seiner dichterischen Fähigkeiten loben, läßt er wiederholt durchblicken, dies zu bezweifeln. Aber natürlich können seine diesbezüglichen Bemerkungen auch als captatio benevolentiae gedeutet werden. Auf die Einleitung folgt der Text des oben genannten Widmungsbriefes und des Gedichtes (die introductio und die Bücher I bis X). Das gesamte Gedicht umfaßt 4452 Verse. Der Anmerkungsapparat zur Ausgabe der Marias enthält Verweise auf die von Aurelius verwendete Literatur. Neben den Passagen, die deutlich Entlehnungen darstellen, sind auch die Stellen aufgenommen, die Reminiszensen an oder Echos von - vor allem antiken - Autoren anklingen lassen. Auffälligerweise trifft man hierbei Entlehnungen aus Werken anderer Autoren nicht regelmäßig verteilt über den gesamten Text an. Offenbar hat Aurelius schon im Vorhinein für jede Passage die Stellen ausgesucht, die er aus seinen Vorlagen verwenden wollte. Dieses Verfahren kann man auch aus dem Index fontium ableiten, der zusammen mit dem Index nominum diese Edition abschließt. Die Ausgabe der Marias ist ein schönes Beispiel dafür, wie die frühen niederländischen Humanisten religiöse Poesie schrieben und dabei von italienischen Autoren wie Mantuanus und Sabellicus beeinflußt wurden.

Access Restricted no This search result is for a Book

(Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera

Multidisciplinary Perspectives

Bruno Forment (ed.)

Throughout the Ancien Régime, mythology played a vital role in opera, defining such epoch-making works as Claudio Monteverdi's La favola d'Orfeo (1607) and Christoph Gluck's Iphigénie en Tauride (1779). The operatic presence of the Greco-Roman gods and heroes was anything but unambiguous or unproblematic, however. (Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera highlights myth's chameleonic life in the Italian dramma per musica and French tragédie en musique of the seventeenth and eighteenth centuries. Written by eminent scholars in the fields of music, literature, theatre, and cultural studies, the six essays in this book address important questions. Through what ideological lenses did the Ancien Régime perceive an ancient legacy that was fundamentally pagan and fictitious, as opposed to Christian and rationalistic? What dramaturgies did librettists and composers devise to adapt mythical topics to altering philosophical and esthetic doctrines? Were the ancients' precepts obeyed or precisely overridden by the age of ‘classicism'? And how could myths be made to fit changing modes of spectatorship? Enlightening and wide-ranging on an essentially multidisciplinary development in European culture, (Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera will appeal to all music, literature, and art lovers seeking to deepen their knowledge of an increasingly popular repertoire.

previous PREV 1 2 3 4 5 6 7 NEXT next

Results 31-40 of 178

:
:

Return to Browse All on Project MUSE

Publishers

Leuven University Press

Content Type

  • (178)

Access

  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access