We are unable to display your institutional affiliation without JavaScript turned on.
Shibboleth

Shibboleth authentication is only available to registered institutions.

Project MUSE

Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Leuven University Press


Browse Results For:

Leuven University Press

previous PREV 1 2 3 4 5 6 NEXT next

Results 21-30 of 137

:
:
De nominale constituent Cover

Access Restricted This search result is for a Book

De nominale constituent

Structuur en geschiedenis

Freek Van De Velde

De nominale constituent is een onderbelicht domein van de syntaxis, zeker in de historische taalkunde. Dat is niet terecht, want over de syntactische bouw ervan is men het lang niet eens, en de veranderingen die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan, zijn talrijk. In dit boek wordt geargumenteerd dat achter die diverse veranderingen een grote tendens schuilgaat: de Nederlandse nominale constituent is het resultaat van een eeuwenlang proces van stapsgewijze uitbreiding ter linkerzijde met een aantal duidelijk onderscheiden kavels (‘slots’) in het voorveld. Deze visie laat toe een aantal ogenschijnlijk heel uiteenlopende taalveranderingen samenhangend te verklaren. Het onderzoek strekt zich uit over verschillende eeuwen taalgeschiedenis. De klemtoon ligt uiteraard op het Oud-, Middel- en Nieuwnederlands, maar waar mogelijk wordt nog verder teruggegaan, tot de gereconstrueerde fasen van het Proto-Germaans en het Proto-Indo-Europees. In de argumentatie worden data uit verschillende talen betrokken – onder andere Hittitisch, Sanskriet, Grieks, Latijn, Gotisch, Oudengels, Oudhoogduits – en er wordt gebruik gemaakt van allerhande technieken, van theoretisch onderzoek tot kwantitatief corpusonderzoek. Verder wordt er ook uitvoerig verwezen naar de bestaande internationale vakliteratuur.

De rationibus quibus homines docti artem Latine colloquendi et ex tempore dicendi seculis XVI et XVII coluerunt Cover

Access Restricted This search result is for a Book

De rationibus quibus homines docti artem Latine colloquendi et ex tempore dicendi seculis XVI et XVII coluerunt

Terence O. Tunberg

Study of conversational Latin and ex tempore expression in Latin The use of Latin for conversation and ex tempore discourse was a significant element in the culture of learned people in the humanist age and the early modern era. This book explores that phenomenon and the considerable amount of evidence pertaining to it in the primary sources written in the period. The author takes into account the use of spoken Latin both inside and outside the academic world. Examining disputes over pronunciation and different views about ex tempore eloquence among Latin writers active in the sixteenth and seventeenth centuries, the author shows that these 'conversations' are not unrelated to much better known discussions and debates about the nature of Latin prose style and eloquence in an age when Latin was no one's native language. The book thus reveals that understanding the role of conversation and ex tempore expression in Latin helps us to understand the early modern phenomenon of Neo-Latin in general. All texts in this volume are in Latin.

De schaduw van Kaïn Cover

Access Restricted This search result is for a Book

De schaduw van Kaïn

Freuds klinische antropologie van de agressiviteit

Jens De Vleminck

Filosofische verklaring van agressie als een inherent aspect van de mens. Met het fascinerende thema van de agressiviteit is er iets opmerkelijks aan de hand. In vergelijking met de talloze studies over de Eros wordt er in de geschiedenis van de filosofie relatief weinig aandacht besteed aan de plaats en de rol van de agressiviteit als een oorspronkelijke dimensie van onze menselijke existentie. Behalve in de moraalfilosofische traditie werd de agressiviteit zelden het expliciete voorwerp van wijsgerig-antropologisch onderzoek. Gezien de sociaal-maatschappelijke relevantie van het thema is dit bijzonder merkwaardig. Dit boek wil aan deze lacune tegemoet komen. Het beroept zich op het wijsgerige potentieel van de psychoanalytische traditie om een bijdrage te leveren aan de wijsgerige verheldering van de agressiviteit als een inherent aspect van de menselijke conditie. Het boek presenteert een originele lectuur van Freuds oeuvre en komt daarbij een freudiaanse klinische antropologie van de agressiviteit op het spoor. De schaduw van Kaïn ontwikkelt een genuanceerd en gedifferentieerd perspectief op de problematiek van de menselijke agressiviteit en biedt een alternatief antwoord op een klassieke, DSM-geïnspireerde en al te reductionistische benadering ervan.

The Debate about Colour Naming in 19th Century German Philology. Cover

Access Restricted This search result is for a Book

The Debate about Colour Naming in 19th Century German Philology.

Selected Translations

Barbara Saunders (ed.)

The Debate about Colour Naming in 19th Century Germon Philology is comprised of eleven years essays illustrating the intensity of interest in colour naming and categorization that arose in nineteenth century Germany. The themes of each chapter behind the 'testing' of the colour-naming capacities of 'primitive people' throughout the world, and which move towards new variants of the doctrine of 'evolution'. This Selection of work directs itself towards the growing field of Psychology and the shifting ground on which move towards it was tot form the later debates 'colour naming and categorisation' These essays can be read from both a general and a specialist perspective. They are a fascinating example of the early development of the human sciences, and of the interplay between natural science, social science and ideology.

Deleuze and Psychoanalysis Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Deleuze and Psychoanalysis

Philosophical Essays on Deleuze's Debate with Psychoanalysis

Leen De Bolle (ed.)

Gilles Deleuze is among the twentieth century's most important philosophers of difference. The style of his extended oeuvre is so extremely dense and cryptic that reading and appreciating it require an unusual degree of openness and a willingness to enter a complicated but extremely rich system of thought. The abundant debates with and references to a variety of authors of many different domains; the sophisticated conceptual framework; the creation of new concepts and the injection of existing concepts with new meanings - all this makes his oeuvre difficult to grasp. This book can be seen as a guide to reading Deleuze, but at the same time it is a direct confrontation with issues at stake, particularly the debate with and against psychoanalysis. This debate not only offers the occasion to find an entrance to Deleuze's basic thought, but also throws the reader into the middle of the dispute. The book provides a clear and perspicuous overview of subject matter of interest to psychoanalysts, Deleuzean or otherwise.

Denken en weten over de wereld Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Denken en weten over de wereld

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Bart Raymaekers (ed.)

Welke invloed hebben de ideeën en ontdekkingen van onderzoekers op ons en op de wereld om ons heen? Denken en weten over de wereld, de veertiende editie van Lessen voor de eenentwintigste eeuw, gunt het algemene publiek een blik achter de schermen van het laboratorium, het atelier of de studeerkamer en laat zien op welke wijze klimaatverandering, voedselvoorziening, opvoeden en onderwijs, bierbrouwen, humor, beeldcultuur en milieu, de rol van de USA, medische statistiek, het levenseinde of navelstrengbloed een impact hebben op het dagelijkse leven.

Die Marias von Cornelius Aurelius Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Die Marias von Cornelius Aurelius

Einleitung, Textausgabe und Anmerkungen

Jan C. Bedaux

Die Textausgabe der Marias, ein Gedicht von Cornelis Aurelius, umfaßt eine Einleitung, den Text des Gedichtes, Anmerkungen zum Text und schließlich einen Index nominum und einen Index fontium. Die Edition basiert auf der einzigen Handschrift der Marias, die heute in der Athenaeumbibliotheek in Deventer bewahrt wird. Diese Handschrift umfaßt neben einem Widmungsbrief des Autors an den Deventer Schulmeister Jacobus Faber und einer introductio die ersten zehn Bücher des Gedichtes; die zweite und dritte Decade sind nicht erhalten. Die Einleitung zur Edition behandelt zunächst kurz das Leben des niederländischen Humanisten Cornelis Aurelius (ca. 1460 bis vor Dezember 1531). Es folgen die Datierung des Werkes (zwischen 1491 / Anfang 1492 und Herbst 1497) und ein Inhaltsverzeichnis - das Leben Marias bis zum Auftreten Jesu bei den Schriftgelehrten (Luc. 2, 41-52). Bei der anschließenden Charakterisierung des Werkes wird auch ein Passus aus dem Widmungsbrief des Aurelius erörtert. Hier erklärt der Autor, daß er den Text von Baptista Mantuanus' Parthenice prima erst nach der Vollendung der ersten Decade in die Hände bekam. Obwohl er behauptet, den überschwänglichen Stil dieses Werkes zu mißbilligen, stellt sich heraus, daß er dennoch dem Werk von Mantuanus namentlich in den ersten drei Büchern der Marias vieles entlehnt hat. Daneben hat Aurelius häufig Sabellicus' Elegiae XIII divae virginis Mariae und Agricolas Anna mater benutzt. Auffällig sind außerdem die von Aurelius wörtlich übernommenen Passagen aus der Ilias latina und aus Petrus Rigas Aurora. Obwohl seine Zeitgenossen Aurelius wegen seiner dichterischen Fähigkeiten loben, läßt er wiederholt durchblicken, dies zu bezweifeln. Aber natürlich können seine diesbezüglichen Bemerkungen auch als captatio benevolentiae gedeutet werden. Auf die Einleitung folgt der Text des oben genannten Widmungsbriefes und des Gedichtes (die introductio und die Bücher I bis X). Das gesamte Gedicht umfaßt 4452 Verse. Der Anmerkungsapparat zur Ausgabe der Marias enthält Verweise auf die von Aurelius verwendete Literatur. Neben den Passagen, die deutlich Entlehnungen darstellen, sind auch die Stellen aufgenommen, die Reminiszensen an oder Echos von - vor allem antiken - Autoren anklingen lassen. Auffälligerweise trifft man hierbei Entlehnungen aus Werken anderer Autoren nicht regelmäßig verteilt über den gesamten Text an. Offenbar hat Aurelius schon im Vorhinein für jede Passage die Stellen ausgesucht, die er aus seinen Vorlagen verwenden wollte. Dieses Verfahren kann man auch aus dem Index fontium ableiten, der zusammen mit dem Index nominum diese Edition abschließt. Die Ausgabe der Marias ist ein schönes Beispiel dafür, wie die frühen niederländischen Humanisten religiöse Poesie schrieben und dabei von italienischen Autoren wie Mantuanus und Sabellicus beeinflußt wurden.

(Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera Cover

Access Restricted This search result is for a Book

(Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera

Multidisciplinary Perspectives

Bruno Forment (ed.)

Throughout the Ancien Régime, mythology played a vital role in opera, defining such epoch-making works as Claudio Monteverdi's La favola d'Orfeo (1607) and Christoph Gluck's Iphigénie en Tauride (1779). The operatic presence of the Greco-Roman gods and heroes was anything but unambiguous or unproblematic, however. (Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera highlights myth's chameleonic life in the Italian dramma per musica and French tragédie en musique of the seventeenth and eighteenth centuries. Written by eminent scholars in the fields of music, literature, theatre, and cultural studies, the six essays in this book address important questions. Through what ideological lenses did the Ancien Régime perceive an ancient legacy that was fundamentally pagan and fictitious, as opposed to Christian and rationalistic? What dramaturgies did librettists and composers devise to adapt mythical topics to altering philosophical and esthetic doctrines? Were the ancients' precepts obeyed or precisely overridden by the age of ‘classicism'? And how could myths be made to fit changing modes of spectatorship? Enlightening and wide-ranging on an essentially multidisciplinary development in European culture, (Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera will appeal to all music, literature, and art lovers seeking to deepen their knowledge of an increasingly popular repertoire.

Doodgewone woorden Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Doodgewone woorden

NS-taal en de Shoah

Fabian Van Samang

De uitroeiing van de Europese joden is het symbool geworden van de moderne, gebureaucratiseerde massamoord. Als geen ander historisch thema heeft de judeocide ons gedwongen om na te denken over de vraag welke factoren aan de grondslag liggen van dit soort georganiseerde brutaliteit - een vraag die nog steeds op een bevredigend antwoord wacht. Doodgewone woorden benadert de Shoah vanuit een verrassende, nieuwe invalshoek. In een vlot leesbare stijl beschrijft Fabian Van Samang de typische kenmerken van de nazitaal en beargumenteert hij hoe dit specifieke NS-discours mee aan de basis lag van de ontwikkeling van de Shoah. Hij brengt inzichten uit de psychologie, geschiedenis, filosofie en taalkunde op subtiele wijze samen. Sleuteldocumenten worden in een nieuw licht geplaatst, bestaande interpretaties worden getoetst en het besluitvormingsproces wordt opnieuw bekeken. Doodgewone woorden is een gewaagd en uitdagend boek dat de lezer er ongetwijfeld zal toe aanzetten zichzelf, zijn omgeving en zijn taal kritisch te bevragen.

Dramma Giocoso Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Dramma Giocoso

Four Contemporary Perspectives on the Mozart/Da Ponte Operas

Sergio Durante, Stefan Rohringer, Julian Rushton, James Webster. Edited by Darla Crispin

The three Mozart/Da Ponte operas offer an inexhaustible wellspring for critical reflection, possessing a complexity and equivocation common to all great humane works. They have the potential to reflect and refract whatever locus of contemporaneity may be the starting point for enquiry. Thus, even postmodern and postmillennial concerns, far from seeming irrelevant to these operas, are instead given new perspectives by them, whilst the music and the dramatic situations have the multivalency to accept each refreshed pallet of interpretation without loss of their essential character. These operas seem perennially ‘new'. In exploring the evergreen qualities of Don Giovanni and Le Nozze di Figaro, this collection of studies does not shun approaches that have foundations in established theory, but refracts them through such problems as the tension between operatic tradition and psychological realism, the co-existence of multiple yet equal plots, and the antagonism between the tenets of tradition and the need for self-actualization. In exploring such themes, the authors not only illuminate new aspects of Mozart's operatic compositions, but also probe the nature of musical analysis itself.

previous PREV 1 2 3 4 5 6 NEXT next

Results 21-30 of 137

:
:

Return to Browse All on Project MUSE

Publishers

Leuven University Press

Content Type

  • (137)

Access

  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access