We cannot verify your location
Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Leuven University Press

Leuven University Press


Browse Results For:

Leuven University Press

previous PREV 1 2 3 4 5 6 NEXT next

Results 21-30 of 187

:
:
Access Restricted no This search result is for a Book

Conflicting Words

The Peace Treaty of Münster (1648) and the Political Culture of the Dutch Republic and the Spanish Monarchy

Laura Manzano Baena

The Peace of Münster, signed between the Catholic Monarchy and the United Provinces in 1648, went against the political culture of both polities. The fact that the Spanish Monarchy definitively accepted the independence of its former subjects clearly negated the policy put forward by the Monarchy during the ‘eighty' years that the war lasted and to the Monarchy's declared main goals. For the United Provinces, signing a peace with the archenemy without having brought liberty and religious freedom to ten of the seventeen provinces that formed part of the ancient Burgundian circle was also considered by important groups in the ‘rebel' provinces as a defection. Portraying the political culture of both the Catholic Monarchy and the United Provinces, this work analyses the views held in both territories concerning the points which were discussed in pamphlets and treatises published during the peace negotiations. It also traces the origin of the arguments presented, showing how they were transformed during the period under study, and discusses their influence, or presence, in the diplomatic negotiations among the ambassadors of the United Provinces and the Catholic Monarchy in the German town of Münster. These discussions are inserted in the wider framework of a Christian realm that had to reassess its own values as a consequence of the confessionalisation process and the Thirty Years' War, which affected not only the Empire but, in one way or another, all Central and Western Europe.

Access Restricted no This search result is for a Book

Congo in België

Koloniale cultuur in de metropool

Vincent Viaene, David Van Reybrouck, Bambi Ceuppens (eds)

België schiep Congo, maar schiep Congo ook België? In hoeverre werd het 20ste-eeuwse België voor een stuk gevormd door zijn kolonie? Die vraag stelde de toonaangevende Congolese historicus Isidore Ndaywel enige jaren geleden. Deze interdisciplinaire bundel biedt een antwoord. Hij belicht de invloed van de kolonie op de Belgische cultuur en samenleving, van hoog tot laag. Want kolonialisme is geen eenrichtingsverkeer. In Tervuren, bij nationale optochten en in klaslokalen zie je hoe Congo België mee inkleurde. Maar ook in de politiek, de media en de kunsten. Het gaat evengoed om de nesteling van Congo in de massacultuur van missieverhalen en speelfims, in de samenstelling van Belgische gezinnen of in de herinneringen van gewone mensen aan de voormalige kolonie. Het boek vormt zo een kaleidoscoop van het verschil dat Congo – en de Congolezen – maakten in de Belgische geschiedenis.

Access Restricted no This search result is for a Book

A Constellation of Courts

René Vermeir, Dries Raeymaekers, José Eloy Hortal Muñoz (eds)

Habsburg networking in the sixteenth and seventeenth centuries?. This volume focuses on the various Habsburg courts and households of the two branches of the dynasty that arose following the division of the territories originally held by Charles V. The authors trace the connections between these courtly communities regardless of their standing or composition, exposing the underlying network they formed. By cutting across the traditional division in the historiography between the Spanish and Austrian Habsburgs and also examining the roles played by the courts and households of lesser known members of the dynasty, this volume determines to what degree the organization followed a particular model and to what extent individuals were able to move between courts in pursuit of career opportunities and advancement.

Access Restricted no This search result is for a Book

Contemporary Economic Perspectives in Education

Kristof De Witte (ed.)

Efficiency and effectiveness in ‘education economics’. Economists are well placed to study education. They are intrinsically interested in (public) spending. They want to examine whether resources are spent in an effective (i.e., doing the right things) and efficient (i.e., doing things right) way. By focusing on educational efficiency, economists can provide intuitive insights that engender more value for money. Moreover, the effectiveness concerns are related to the ‘evidence-based education’ idea. Contemporary Economic Perspectives in Education contributes to this growing field of ‘education economics’. This book provides a detailed approach to how economists treat earlier evidence, how they avoid measurement problems, and how they measure efficiency. Applications covered include the underperformance of boys, efficiency and equity in education, and inter-industry wage differentials in the health sector.

Access Restricted no This search result is for a Book

Crossing Cultures

Nineteenth-Century Anglophone Literature in the Low Countries

Tom Toremans, Walter Verschueren (eds)

Crossing Cultures brings together scholars in the field of reception and translation studies to chart the individual and institutional agencies that determined the reception of Anglophone authors in the Dutch and Belgian literary fields in the course of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. The essays offer a variety of angles from which nineteenth-century literary dynamics in the Low Countries can be studied. The first two parts discuss the reception of Anglophone literature in the Netherlands and Belgium, respectively, while the third part focuses exclusively on the Dutch translation of women writers.

Access Restricted no This search result is for a Book

Cui dono lepidum novum libellum

Dedicating Latin Works and Motets in the Sixteenth Century

Ignace Bossuyt, Nele Gabriëls, Dirk Sacré, Demmy Verbeke (eds)

During the sixteenth century, the traditional act of dedicating a text took on a new meaning due to the wider dissemination of the printed book. As the dedication and other paratexts thus became an almost indispensable part of the publication, they merit careful examination by those who study the presentation and impact of any printed work in its context. Paratexts bridge the gap between the outside World of the reading public and the enclosed world of the book, and often present biographical information concerning the persons involved in the making of the book. In the present volume, general reflections as well as case studies in the field of paratexts to Latin works and to musical compositions on Latin texts consider and exemplify these as well as other aspects of paratexts. The multidisciplinary perspective further enriches the insight in form, function and nature of the dedicatory act in the sixteenth century. A synthesis of the nature of the sixteenth-century dedication is thus presented, relevant not only to Neo-Latinists and musicologists, but also to (book) historians, philologists, and others.

Access Restricted no This search result is for a Book

Dans in België 1890-1940

Staf Vos

Pioniersstudie over dans in de Belgische kunstwereld Dans in België brengt het boeiende verhaal van vijftig jaar dansgeschiedenis. Lang vóór er sprake was van De Keersmaeker of Béjart dacht men in Brussel en Antwerpen al na over de plaats van dans tussen de kunsten. Terwijl dans in de late negentiende eeuw gebukt ging onder een kwalijke reputatie, veroverde de kunstvorm in de periode 1890-1940 een belangrijke plaats in het Belgische artistieke landschap. Staf Vos toont hoe buitenlandse dansers, van Isadora Duncan en Les Ballets Russes tot Rudolf von Laban, als voorbeeld dienden voor binnenlandse initiatieven. Daarnaast vertelt dit boek over filosofen, kunstenaars, pedagogen en politici die werden getroffen door de kracht van dans. De lezer krijgt hierdoor een originele kijk op het Belgische artistieke en intellectuele leven in de vroege twintigste eeuw.

Access Restricted no This search result is for a Book

A Dark Trace

Sigmund Freud on the Sence of Guilt

Herman Westerink

Sigmund Freud, in his search for the origins of the sense of guilt in individual life and culture, regularly speaks of “reading a dark trace”, thus referring to the Oedipus myth as a myth on the problem of human guilt. The sense of guilt is indeed a trace that leads deep into the individual’s mental life, into his childhood life, and into the prehistory of culture and religion. In this book this trace is followed and thus Freud’s thought on the sense of guilt as a central issue in his work is analyzed, from the earliest studies on the moral and “guilty” characters of the hysterics, via the later complex differentiations in the concept of the sense of guilt, unto the analyses of civilization’s discontents and Jewish sense of guilt. The sense of guilt is a key issue in Freudian psychoanalysis, not only in relation to other key concepts in psychoanalytic theory, but also in relation to debates with others, such as Carl Gustav Jung or Melanie Klein, Freud was engaged in.

Access Restricted no This search result is for a Book

De beiaard

Een politieke geschiedenis

Marnix Beyen, Luc Rombouts, Staf Vos (eds)

Sinds vijf eeuwen is beiaardmuziek een typisch kenmerk van de steden in de Lage Landen. De beiaard maakt zozeer deel uit van het klankbeeld dat hij nauwelijks nog wordt opgemerkt. Toch heeft precies zijn alomtegenwoordigheid ervoor gezorgd dat mensen allerhande betekenissen aan hem hebben toegekend. Die betekenissen overstijgen het domein van de 'zuivere' muziek. De beiaard werd beschouwd als de 'stem' van bevolkingsgroepen en als een symbool van de waarden die hun leden met elkaar deelden. Over de afbakening van die groepen en over de inhoud van die waarden bestonden echter uiteenlopende meningen en rezen conflicten. De beiaard werd dus onvermijdelijk een politiek instrument. In België, een land dat doortrokken was van maatschappelijke tegenstellingen, werd hij dat meer dan waar ook. Soms was de beiaard een toonbeeld van burgerlijk-liberale waarden, dan weer van een strijdbaar katholicisme. Nu eens was hij Vlaams, dan weer Belgisch. Door de manieren te onderzoeken waarop de beiaard werd verbeeld, belichten de auteurs van dit boek de geschiedenis van België dan ook vanuit een verrassende hoek.

Access Restricted no This search result is for a Book

De dood in cantates van J.S. Bach

Ignace Bossuyt

Bachs cantates over doodsangst en doodsverlangen. In Bachs leven en werk is de dood alomtegenwoordig. De Duitse theoloog en reformator Maarten Luther predikte dat de gelovige in het uur van de dood, hoe pijnlijk ook, zeker kon zijn van de verlossing. De stervende moest vooral getroost worden om vervolgens in vrede en vreugde de overgang te kunnen maken naar de vereniging met Christus. In een aantal van zijn cantates verklankt Bach treffend de dualiteit tussen doodsangst en doodsverlangen. Ignace Bossuyt neemt de lezer mee langs een tiental van deze prachtige en ontroerende werken, van de Actus tragicus Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (BWV 106) uit 1707/1708 tot de Trauer-ode Laß Fürstin, laß noch eine Strahl (BWV 198) daterend van 1727, en belicht zo de thematiek van de dood bij Bach.

previous PREV 1 2 3 4 5 6 NEXT next

Results 21-30 of 187

:
:

Return to Browse All on Project MUSE

Publishers

Leuven University Press

Content Type

  • (187)

Access

  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access