We cannot verify your location
Shibboleth

Shibboleth authentication is only available to registered institutions.

Project MUSE

Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Leuven University Press


Browse Results For:

Leuven University Press

1 2 3 4 NEXT next

Results 1-10 of 148

:
:
A  Holocene Prehistoric Sequence in the Egyptian Red Sea Area: The Tree Shelter Cover

Access Restricted This search result is for a Book

A  Holocene Prehistoric Sequence in the Egyptian Red Sea Area: The Tree Shelter

Pierre M. Vermeersch (ed.)

The prehistory of the Eastern Desert of Egypt is not well understood. A Holocene Prehistoric Sequence in the Egyptian Red Sea Area: The Tree Shelter is an important contribution to our knowledge of the Epi-Palaeolithic, Neolithic and Predynastic occupation of the area. It presents the results of an excavation of a small rock shelter near Quseir, Egypt, which is one of the rare stratified sites in the Eastern Egyptian desert. The stratigraphic sequence starts around 8000 bp and continues until about 5000 bp. The archaeological material attests clear connections with the Nile Valley and the Western Desert during the wet Holocene period. Topics covered in the book include the site’s lithics and ceramics, microwear analysis of the lithic artefacts, and the woody vegetation of the Neolithic period.

Ancient Perspectives on Aristotles De anima Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Ancient Perspectives on Aristotles De anima

Gerd Van Riel, Pierre Destrée (eds)

Aristotle’s treatise On the Soul figures among the most influential texts in the intellectual history of the West. It is the first systematic treatise on the nature and functioning of the human soul, presenting Aristotle’s authoritative analyses of, among others, sense perception, imagination, memory, and intellect. The ongoing debates on this difficult work continue the commentary tradition that dates back to antiquity. This volume offers a selection of papers by distinguished scholars, exploring the ancient perspectives on Aristotle’s De anima, from Aristotle’s earliest successors through the Aristotelian Commentators at the end of Antiquity. It constitutes a twin publication with a volume entitled Medieval Perspectives on Aristotle’s De anima (to be published in the Series ‘Philosophes Médiévaux’, Peeters Publ.), both volumes appearing to celebrate the 50th anniversary of the De Wulf Mansion Centre for Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy at K.U. Leuven and U.C. Louvain. Contributions by: Enrico Berti, Klaus Corcilius, Frans de Haas, Andrea Falcon, Patrick Macfarlane, Pierre-Marie Morel, Ronald Polansky, R.W. Sharples, Nathanael Stein, Annick Stevens, Joel Yurdin, Marco Zingano.

Andere tijden, andere leiders? Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Andere tijden, andere leiders?

Een beschrijving en analyse van leiderschapspraktijken op het bovenschoolse niveau

Liesbeth Piot

Praktische gids over schoolleiderschap voor onderzoekers en directeurs. In Andere tijden, andere leiders? gaat Liesbeth Piot in op de gevolgen van schaalvergroting voor schoolleiderschap, met name in scholengemeenschappen. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie en enkele concrete situaties uit de praktijk concludeert de auteur dat het schoolleiderschap wel degelijk aan verandering onderhevig is. Directeurs van scholengemeenschappen dienen afwegingen te maken tussen wat in het belang is van hun school en in hoeverre dit te verenigen is met belangen van anderen. Terwijl tegengestelde belangen er soms toe leiden dat directeurs zich terugtrekken uit een samenwerking, biedt een scholengemeenschap hen tegelijkertijd ook een belangrijke bron van ondersteuning doordat ze deel uitmaken van een groep van gelijkwaardige collega’s waarmee ze hun (emotionele) ervaringen kunnen delen. Het boek biedt een overzicht van de factoren die een rol spelen bij het bovenschoolse leiderschap en wil zo een gids vormen voor onderzoekers en directeurs.

Andreae Alciati Contra Vitam Monasticam Epistula - Andrea Alciato’s Letter Against Monastic Life Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Andreae Alciati Contra Vitam Monasticam Epistula - Andrea Alciato’s Letter Against Monastic Life

Critical Edition, Translation and Commentary

Dennis Drysdall

Criticism of monastic life by one of Europe’s major Renaissance figures. In his letter Against Monastic Life (1514–17) Andrea Alciato, an Italian jurist and writer famous for his Emblemata, urges his friend Bernardus Mattius to reconsider his choice of monastic life. Alciato makes his argument by criticizing religious superstition, the Church’s hierarchy, and monastic practices, particularly the Franciscans’ hypocrisy, wealth, and divisiveness. Instead, he defends a stoic, civic humanism. Due to the troubled history of this unique manuscript and the inadequacies of the two subsequent editions, Alciato’s discourse has been obscured for centuries. This edition and translation seeks to make clear the biographical importance of the text for one of the major figures of the European Renaissance.

Antropologie van de godsdienst Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Antropologie van de godsdienst

De andere zijde

Valeer Neckebrouck

Met een bijzonder omvangrijke kennis van zaken en een indrukwekkende eruditie wijdt Valeer Neckebrouck de lezer van dit boek in in het domein van de godsdienstantropologie. De auteur beoogt het studieobject te beschrijven, hij bespreekt de grondleggers van de discipline en analyseert de voornaamste tendensen. In elk van de hoofdstukken wordt een uitstekend inzicht geboden in de grote thema’s zoals de definitie van religie. De auteur toont aan de hand van talloze bronnen aan hoe diverse auteurs in de loop van de geschiedenis en in diverse taalgebieden een eigen antwoord hebben geformuleerd. Deze antwoorden worden op een eerlijke en heldere wijze voorgesteld en kritisch doorgelicht. Antropologie van de godsdienst biedt een schat aan bibliografische gegevens, referenties en citaten. Het is niet alleen een inleiding, maar ook een onmisbaar naslagwerk voor de lezer die met kennis van zaken wil deelnemen aan het kritische debat.

Aristotle's Problemata in Different Times and Tongues Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Aristotle's Problemata in Different Times and Tongues

Pieter De Leemans; Michèle Goyens (eds)

The present volume contains a collection of papers on the reception of Aristotle's Problemata, a multifaceted text asking various questions about medical, scientific or everyday topics. This text is one of the most neglected Aristotelian treatises, because of its heterogeneous character and its so-called 'inauthenticity'. It has been the subject of a complex transmission. In ancient times, Aristotle's text has been augmented and adapted, while still other authors composed similar collections of Problemata. In the Middle Ages, Problemata collections have been translated into Arabic, Latin, and Middle French, each translation being characterized by its own particularities. The Latin translation lead to an extremely influential commentary by the Italian physician Peter of Abano, whereas Evrart de Conty, who made the Middle French translation, added himself a commentary to each discussed problem, often using Peter of Abano's text as source. Also in the Renaissance, the Problemata appealed to the interest of physicians and philosophers. In their contributions to this book, the authors analyse this complex web of relations between source-texts, translations, and commentaries, in different times and tongues.

Between Educationalization and Appropriation Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Between Educationalization and Appropriation

Selected Writings on the History of Modern Educational Systems

Marc Depaepe

Advanced reader on the history of education Developments in educational systems worldwide have largely contributed to the modernization and globalization of present-day society. However, in order to fully understand their impact, educational systems must be interpreted against a background of particular situations and contexts. This textbook brings together more than twenty (collaborative) contributions focusing on the two key themes in the work of Marc Depaepe: educationalization and appropriation. Compiled for his international master classes, these selected writings provide not only a thorough introduction to the history of modern educational systems, but also a twenty-five year overview of the work of a well-known pioneer in the field of history of education. Covering the modernization of schooling in Western history, the characteristics and origins of educationalization, the colonial experience in education and the process of appropriation, Between Educationalization and Appropriation will be of great interest to a larger audience of scholars in the social sciences.

Beyond Federal Dogmatics (pdf) Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Beyond Federal Dogmatics (pdf)

The Influence of EU Law on Belgian Constitutional Case Law Regarding Federalism

Stef Feyen

The relationship between EU law and national constitutional law, including constitutional law in federalism matters, has been subject to an ongoing scholarly debate. This monograph contributes to this debate in two ways. The author argues for an approach to constitutional law that goes beyond the classic - coined dogmatic - understanding of constitutional case law regarding federalism as expounded in Belgian academia. Building on that basis, he sets out to rethink the framework within which the connection between EU law and national constitutional law can be understood. The analysis delves into the relationship (and sometimes tension) between ‘rule-of-law' values (which may serve as checks upon instrumental forms of reasoning) and the toolbox deployed in constitutional court case law to accommodate several rather pragmatic needs.

Business Planning for Digital Libraries Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Business Planning for Digital Libraries

International Approaches

Mel Collier (ed.)

This book brings together international experience of business planning for digital libraries: the business case, the planning processes involved, the costs and benefi ts, practice and standards, and comparison with the traditional library where appropriate. Although there is a vast literature already on other aspects of digital libraries, business planning is a subject that until now has not been systematically integrated in a book. Digital libraries are being created not only by traditional libraries, but by museums, archives, media organizations, and indeed any organization concerned with managing scientific and cultural information. Business planning for digital libraries is the process by which the business aims, products and services of the eventual system are identified, together with how the digital library service will contribute to the overall business and mission of the host organization. These provide the context and rationale, which is then combined with normal business plan elements such as technical solutions, investment, income and expenditure, projected benefi ts or returns, marketing, risk analysis, management, and governance. Business Planning for Digital Libraries is designed for practitioners in the cultural and scientifi c sectors, for students in information sciences and cultural management, and in particular for people engaged in managing digital libraries and repositories, in electronic publishing and e-learning, and in teaching and studying in these fi elds.

Christian Masculinity Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Christian Masculinity

Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries

Yvonne Maria Werner (ed.)

In the mid-nineteenth century, when the idea of religion as a private matter connected to the home and the female sphere won acceptance among the bourgeois elite, Christian religious practices began to be associated with femininity and soft values. Contemporary critics claimed that religion was incompatible with true manhood, and today's scholars talk about a feminisation of religion. But was this really the case? What expression did male religious faith take at a time when Christianity was losing its status as the foundation of society? This is the starting point for the research presented in Christian Masculinity. Here we meet Catholic and Protestant men struggling with and for their Christian faith as priests, missionaries, and laymen, as well as ideas and reflections on Christian masculinity in media, fiction, and correspondence of various kinds. Some men engaged in social and missionary work, or strove to harness the masculine combative spirit to Christian ends, while others were eager to show the male character of Christian virtues. This book not only illustrates the importance of religion for the understanding of gender construction, but also the need to take into consideration confessional and institutional aspects of religious identity.

1 2 3 4 NEXT next

Results 1-10 of 148

:
:

Return to Browse All on Project MUSE

Publishers

Leuven University Press

Content Type

  • (148)

Access

  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access