Browse Results For:

Leuven University Press

1 2 3 4 NEXT next

Results 1-10 of 225

:
:
restricted access This search result is for a Book

A  Holocene Prehistoric Sequence in the Egyptian Red Sea Area: The Tree Shelter

Pierre M. Vermeersch (ed.)

The prehistory of the Eastern Desert of Egypt is not well understood. A Holocene Prehistoric Sequence in the Egyptian Red Sea Area: The Tree Shelter is an important contribution to our knowledge of the Epi-Palaeolithic, Neolithic and Predynastic occupation of the area. It presents the results of an excavation of a small rock shelter near Quseir, Egypt, which is one of the rare stratified sites in the Eastern Egyptian desert. The stratigraphic sequence starts around 8000 bp and continues until about 5000 bp. The archaeological material attests clear connections with the Nile Valley and the Western Desert during the wet Holocene period. Topics covered in the book include the site’s lithics and ceramics, microwear analysis of the lithic artefacts, and the woody vegetation of the Neolithic period.

restricted access This search result is for a Book

Afterschool

Images, Education and Research

Nancy Vansieleghem, Joris Vlieghe, Pieter Verstraete (eds)

Tangible tension of omnipresent images in education. The intricate relation between images and education is an old issue that can easily be dated back to the rise of Modernity. Ever since, it has been argued on the one hand that images might assist teachers in educating the new generation, but on the other might detract students’ attention by offering them mere entertainment instead of seriously pursuing essential subject material. Today, with the omnipresence of screens in our daily life, this tension has become all the more tangible. Some may even start to wonder whether education, traditionally conceived as schooling, is still achievable under these conditions. The title Afterschool refers to a film by Antonio Campos, which depicted these new conditions very accurately. In the same way the book articulates in an affirmative manner the role of education in an ‘Afterschool’ era, and also what images could signify in such an era, both for educators and educational researchers. All essays included in this book, in one way or another, respond to this process of digitization. At the same time, they present new and unexpected ways of making use of images in educational practice and research. Contributors Sönke Ahrens (independent researcher), Marc De Blieck (LUCA School of Arts, Ghent), Pieter-Jan Decoster (Ghent University), Florelle D’Hoest (Universidad Complutense de Madrid), Jan Dietvorst (visual artist), Jan Masschelein (KU Leuven), Nancy Vansieleghem (LUCA School of Arts, Ghent), Maarten Vanvolsem (LUCA School of Arts, Brussels), Pieter Verstraete (KU Leuven), Roy Villevoye (visual artist) & Joris Vlieghe (Liverpool Hope University)

restricted access This search result is for a Book

Ancient Perspectives on Aristotles De anima

Gerd Van Riel, Pierre Destrée (eds)

Aristotle’s treatise On the Soul figures among the most influential texts in the intellectual history of the West. It is the first systematic treatise on the nature and functioning of the human soul, presenting Aristotle’s authoritative analyses of, among others, sense perception, imagination, memory, and intellect. The ongoing debates on this difficult work continue the commentary tradition that dates back to antiquity. This volume offers a selection of papers by distinguished scholars, exploring the ancient perspectives on Aristotle’s De anima, from Aristotle’s earliest successors through the Aristotelian Commentators at the end of Antiquity. It constitutes a twin publication with a volume entitled Medieval Perspectives on Aristotle’s De anima (to be published in the Series ‘Philosophes Médiévaux’, Peeters Publ.), both volumes appearing to celebrate the 50th anniversary of the De Wulf Mansion Centre for Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy at K.U. Leuven and U.C. Louvain. Contributions by: Enrico Berti, Klaus Corcilius, Frans de Haas, Andrea Falcon, Patrick Macfarlane, Pierre-Marie Morel, Ronald Polansky, R.W. Sharples, Nathanael Stein, Annick Stevens, Joel Yurdin, Marco Zingano.

restricted access This search result is for a Book

Andere tijden, andere leiders?

Een beschrijving en analyse van leiderschapspraktijken op het bovenschoolse niveau

Liesbeth Piot

Praktische gids over schoolleiderschap voor onderzoekers en directeurs. In Andere tijden, andere leiders? gaat Liesbeth Piot in op de gevolgen van schaalvergroting voor schoolleiderschap, met name in scholengemeenschappen. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie en enkele concrete situaties uit de praktijk concludeert de auteur dat het schoolleiderschap wel degelijk aan verandering onderhevig is. Directeurs van scholengemeenschappen dienen afwegingen te maken tussen wat in het belang is van hun school en in hoeverre dit te verenigen is met belangen van anderen. Terwijl tegengestelde belangen er soms toe leiden dat directeurs zich terugtrekken uit een samenwerking, biedt een scholengemeenschap hen tegelijkertijd ook een belangrijke bron van ondersteuning doordat ze deel uitmaken van een groep van gelijkwaardige collega’s waarmee ze hun (emotionele) ervaringen kunnen delen. Het boek biedt een overzicht van de factoren die een rol spelen bij het bovenschoolse leiderschap en wil zo een gids vormen voor onderzoekers en directeurs.

restricted access This search result is for a Book

Andreae Alciati Contra Vitam Monasticam Epistula - Andrea Alciato’s Letter Against Monastic Life

Critical Edition, Translation and Commentary

Dennis Drysdall

Criticism of monastic life by one of Europe’s major Renaissance figures. In his letter Against Monastic Life (1514–17) Andrea Alciato, an Italian jurist and writer famous for his Emblemata, urges his friend Bernardus Mattius to reconsider his choice of monastic life. Alciato makes his argument by criticizing religious superstition, the Church’s hierarchy, and monastic practices, particularly the Franciscans’ hypocrisy, wealth, and divisiveness. Instead, he defends a stoic, civic humanism. Due to the troubled history of this unique manuscript and the inadequacies of the two subsequent editions, Alciato’s discourse has been obscured for centuries. This edition and translation seeks to make clear the biographical importance of the text for one of the major figures of the European Renaissance.

restricted access This search result is for a Book

Antropologie van de godsdienst

De andere zijde

Valeer Neckebrouck

Met een bijzonder omvangrijke kennis van zaken en een indrukwekkende eruditie wijdt Valeer Neckebrouck de lezer van dit boek in in het domein van de godsdienstantropologie. De auteur beoogt het studieobject te beschrijven, hij bespreekt de grondleggers van de discipline en analyseert de voornaamste tendensen. In elk van de hoofdstukken wordt een uitstekend inzicht geboden in de grote thema’s zoals de definitie van religie. De auteur toont aan de hand van talloze bronnen aan hoe diverse auteurs in de loop van de geschiedenis en in diverse taalgebieden een eigen antwoord hebben geformuleerd. Deze antwoorden worden op een eerlijke en heldere wijze voorgesteld en kritisch doorgelicht. Antropologie van de godsdienst biedt een schat aan bibliografische gegevens, referenties en citaten. Het is niet alleen een inleiding, maar ook een onmisbaar naslagwerk voor de lezer die met kennis van zaken wil deelnemen aan het kritische debat.

restricted access This search result is for a Book

Architect en ambtenaar

De West-Vlaamse provinciaal architecten en de 19e-eeuwse architectuurpraktijk

Jeroen Cornilly

Het ambt van provinciaal architect in de 19e-eeuwse Belgische architectuur. De provinciaal architecten wisten met hun ontwerpen voor plattelandskerken, pastorieën, lagere scholen en andere openbare gebouwen sterk hun stempel op de 19e-eeuwse Belgische architectuur te drukken. Dat zij tezelfdertijd ambtenaar en architect waren, had een belangrijke invloed op hun ontwerpen en sociale positie. Aan de hand van een ‘biografie’ van het ambt in de provincie West-Vlaanderen legt de auteur vakkundig de relaties bloot tussen overheid, administratie en architectuur. Daarbij krijgt de lezer inzicht in de administratieve context waarbinnen de provinciaal architecten actief waren, en ook een levendig beeld van hun dagelijkse ontwerppraktijk en verankering in het bredere maatschappelijke veld. Dankzij deze veelzijdige benadering van het ambt van provinciaal architect biedt Architect en ambtenaar een tegengewicht voor meer traditionele overzichten van de architectuurgeschiedenis die sterk uitgaan van een stilistische ontwikkeling en uitzonderlijke ‘kunstenaar-architecten’.

restricted access This search result is for a Book

Aristotle's Problemata in Different Times and Tongues

Pieter De Leemans; Michèle Goyens (eds)

The present volume contains a collection of papers on the reception of Aristotle's Problemata, a multifaceted text asking various questions about medical, scientific or everyday topics. This text is one of the most neglected Aristotelian treatises, because of its heterogeneous character and its so-called 'inauthenticity'. It has been the subject of a complex transmission. In ancient times, Aristotle's text has been augmented and adapted, while still other authors composed similar collections of Problemata. In the Middle Ages, Problemata collections have been translated into Arabic, Latin, and Middle French, each translation being characterized by its own particularities. The Latin translation lead to an extremely influential commentary by the Italian physician Peter of Abano, whereas Evrart de Conty, who made the Middle French translation, added himself a commentary to each discussed problem, often using Peter of Abano's text as source. Also in the Renaissance, the Problemata appealed to the interest of physicians and philosophers. In their contributions to this book, the authors analyse this complex web of relations between source-texts, translations, and commentaries, in different times and tongues.

restricted access This search result is for a Book

Art History after Deleuze and Guattari

Sjoerd Van Tuinen

At the crossroads of philosophy, artistic practice, and art history
Though Gilles Deleuze and Felix Guattari were not strictly art historians, they reinvigorated ontological and formal approaches to art, and simultaneously borrowed art historical concepts for their own philosophical work. They were dedicated modernists, inspired by the German school of expressionist art historians such as Riegl, Wölfflin, and Worringer and the great modernist art critics such as Rosenberg, Steinberg, Greenberg, and Fried. The work of Deleuze and Guattari on mannerism and Baroque art has led to new approaches to these artistic periods, and their radical transdisciplinarity has influenced contemporary art like no other philosophy before it. Their work therefore raises important methodological questions on the differences and relations among philosophy, artistic practice, and art history. In Art History after Deleuze and Guattari international scholars from all three fields explore what a ‘Deleuzo-Guattarian art history’ could be today.

Contributors
Éric Alliez (Kingston University, Université Paris VIII), Claudia Blümle (Humboldt Universität zu Berlin), Jean-Claude Bonne (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Ann-Cathrin Drews (Humboldt Universität zu Berlin), James Elkins (School of the Art Institute of Chicago), Sascha Freyberg (Max Planck Institute for the History of Science), Antoine l’Heureux (independent researcher), Vlad Ionescu (Hasselt University), Juan Fernando Mejía Mosquera (Pontificia Universidad Javeriana), Gustavo Chirolla Ospina (Pontificia Universidad Javeriana), Bertrand Prévost (Université Bordeaux Montaigne), Elisabeth von Samsonow (Akademie für bildende Künste Wien), Sjoerd van Tuinen (Erasmus University Rotterdam), Kamini Vellodi (Edinburgh College of Art), Stephen Zepke (independent researcher)
restricted access This search result is for a Book

Artistic Experimentation in Music

An Anthology

Darla Crispin, Bob Gilmore (eds)

Essential reading for anyone interested in artistic research applied to music. This book is the first anthology of writings about the emerging subject of artistic experimentation in music. This subject, as part of the cross-disciplinary field of artistic research, cuts across boundaries of the conventional categories of performance practice, music analysis, aesthetics, and music pedagogy. The texts, most of them specially written for this volume, have a common genesis in the explorations of the Orpheus Research Centre in Music (ORCiM) in Ghent, Belgium. The book critically examines experimentation in music of different historical eras. It is essential reading for performers, composers, teachers, and others wanting to inform themselves of the issues and the current debates in the new field of artistic research as applied to music. The publication is accompanied by a CD of music discussed in the text, and by an online resource of video illustrations of specific issues.

1 2 3 4 NEXT next

Results 1-10 of 225

:
:

Return to Browse All on Project MUSE

Publishers

Leuven University Press

Content Type

  • (225)

Access

  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access