We cannot verify your location
Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Kale ya Washairi wa Pemba: Kamange na Sarahani

Abdilatif Abdala

Publication Year: 2012

The title of this collection of poetry, Kale ya Washairi wa Pemba: Kamange na Sarahani is translated as, ìThe Past of Pemba Poets: Kamange and Sarahaniî. Pemba, for those who may need reminding is the smaller of the two islands known as Zanzibar, the other being Unguja. The poets whose works make up the collection lived between the last half of the 19th and early 20th century in Pemba, but their poetry was known and much appreciated throughout the Swahili world of the time, meaning the coastal towns of East Africa, in particular, Mombasa, Lamu, Zanzibar and other settlements. The two famous and rival poets, Kamange and Sarahani, were influenced, as all artists inevitably are, by their environment and culture, among the most important of its manifestations being religion and language. Both of them were Muslims, and were therefore influenced by Islamic literature and Arabic language. But they were also influenced by the multiplicity of Swahili sub-cultures and dialects ñ which were not in fact called Swahili but Kim vita, Kiamu, Kipemba, Kimrima and Kivumba respectively (for the Swahili spoken in Mombasa, Lamu, Pemba, Vanga and Wasini off the Southern Kenya coast) and several others. One aspect of the richness of the collection of Kamange and Sarahaniís poetry is the length and breadth of their command of the different dialects. At the height of their fame, the two poets divided the world of poetry into followers of Kamange or Sarahani. This rivalry became even fiercer after Kamangeís death with Sarahani refusing to be engaged in it, because as he voiced it, in the absence of his real sparring partner there was no one to pit himself against. Kamange was the boisterous, and daring one writing on subjects of love and bravery while Sarahani was interested in religion erudition, philosophy and moral instruction. The collectors of the poems, Abdurrahman Saggaf Alawy and Ali Abdala El Maawy saved the poems from extinction after the1964 revolution in Zanzibar and kept them for more than forty years before presenting them to Abdilatif Abdala, editor of this collection (himself a renowned poet) to find a publisher for them. This is a real treasure of Swahili poetry that will open up a new window to the richness of Swahili literary and poetic culture.

Published by: African Books Collective

Cover

pdf iconDownload PDF (1.1 MB)
p. 1-1

Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF (27.9 KB)
pp. 2-3

Contents

pdf iconDownload PDF (36.6 KB)
pp. iii-v

read more

Shukurani

pdf iconDownload PDF (37.5 KB)
pp. vii-viii

Wa kwanza kumshukuru ni babangu, Sayyid Hassan bin Naswiri, maarufu kwa jina la Mwinyi Alawy, ambaye alijishughulisha kukusanya mashairi, kwa kunirithisha na mimi hamu hiyo. Mwinyi Alawy alikufa mwaka 1941.Bwana Abdalla bin Sheikh al-Mafazy, aliyekuwa akiishi Wasini, Kenya. Alikuwa na sauti nzuri ya kuimba mashairi na tenzi, na watu wakifurahi kumsikiza. Vile ...

read more

Dibaji

pdf iconDownload PDF (93.0 KB)
pp. ix-xxiv

Pemba ni kisiwa kikubwa pwani ya Afrika Mashariki. Kabla ya muungano wa Zanzibar na Tanganyika, tarehe 26 Aprili, 1964, na muungano huo kujulikana kwa jina la Tanzania, Pemba kilikuwa ni sehemu ya dola ya Zanzibar. Wenyeji wake ni Waswahili, wajulikanao zaidi kwa jina la Wapemba na ni Waislamu. Maisha yao yanategemea ukulima haswa wa karafuu na minazi. Ardhi yake ...

read more

Utangulizi

pdf iconDownload PDF (61.1 KB)
pp. xxv-33

Katika safari yangu mojawapo nilipokwenda nyumbani Mombasa kutoka huku Ulaya, mkusanyaji wa mashairi haya, Sharif Abdurrahman Saggaf Alawy (au, Maallim Saggaf, kama tumwitavyo baadhi yetu), alinikuta barabarani. Papo hapo akanishika mkono na kunichukua mpaka nyumbani kwake. Tulipofika tu, akanikabidhi mijalada miwili ya miswada ya mashairi ya washairi wa kale wa ...

I - KAMANGE

pdf iconDownload PDF (19.4 KB)
pp. 1-34

read more

Ali Bin Said Bin Rashid Jahadhmiy (Kamange) 1830-1910

pdf iconDownload PDF (70.7 KB)
pp. 2-8

Katika washairi waliovuma Pemba na Unguja baina ya 1860 na 1910, wakajulikana kwa mashairi yao mpaka pwani za Tanganyika na Kenya, Kamange alitangaa sana. Mashairi yake yalipendwa na kuimbwa kumbini na masebuleni, haswa lile shairi la mapenzi, liitwalo “Muwacheni Anighuri” (tizama ukurasa 8 humu...

Muwacheni Anighuri

pdf iconDownload PDF (64.0 KB)
pp. 8-13

Kilicho Mbali Mashaka

pdf iconDownload PDF (45.4 KB)
pp. 13-14

Ringa Maashuki Ringa

pdf iconDownload PDF (50.4 KB)
pp. 15-16

read more

Kwaheri Mpenzi Wangu

pdf iconDownload PDF (50.5 KB)
pp. 16-17

.

Vyako

pdf iconDownload PDF (53.2 KB)
pp. 17-19

Mashumu Yangu

pdf iconDownload PDF (57.3 KB)
pp. 19-21

Ulipita "Shi Na Yombe'47

pdf iconDownload PDF (54.3 KB)
pp. 21-23

Dorita Kapatikana!

pdf iconDownload PDF (55.5 KB)
pp. 23-25

Kwani Mtoto Kitumbo...?53

pdf iconDownload PDF (50.2 KB)
pp. 25-26

Kamange Hali Makombo

pdf iconDownload PDF (46.2 KB)
pp. 26-27

Tumezipaza Ngoweo

pdf iconDownload PDF (39.5 KB)
pp. 27-70

N’NA MIYADI NA MWEZI

pdf iconDownload PDF (39.5 KB)
pp. 27-71

Kirihanga

pdf iconDownload PDF (42.2 KB)
pp. 28-72

Njo'Ni Mtazame Wembe

pdf iconDownload PDF (42.2 KB)
pp. 28-73

Uhai Wa Swifridi

pdf iconDownload PDF (49.7 KB)
pp. 28-29

Sasa Napata Stima

pdf iconDownload PDF (48.9 KB)
pp. 29-30

read more

Nakwita Nuru Ya Mji

pdf iconDownload PDF (39.7 KB)
pp. 30-78

...................................., ................................ ...

Twawafuma Kwa Ubuwa

pdf iconDownload PDF (41.9 KB)
pp. 31-79

AtaKuja Wadhiisha

pdf iconDownload PDF (43.9 KB)
pp. 32-33

Akhi Nataka Himaya

pdf iconDownload PDF (53.0 KB)
pp. 32-33

Nyambilizi

pdf iconDownload PDF (50.1 KB)
pp. 33-34

Wagombao Hupatana56

pdf iconDownload PDF (50.4 KB)
pp. 34-35

Mwenyewe Tafungafunga

pdf iconDownload PDF (50.1 KB)
pp. 35-36

Nipatiyeni Mwatime

pdf iconDownload PDF (49.7 KB)
pp. 36-37

Rabbi Amenipa Pera

pdf iconDownload PDF (45.1 KB)
pp. 37-38

Kulla Mzoweya Tanga

pdf iconDownload PDF (39.7 KB)
pp. 39-93

Innash-Shaytwaana Lakum "Aduwwum-Mubiyn'60

pdf iconDownload PDF (57.1 KB)
pp. 40-42

Nani Ajuwaye Penda?62

pdf iconDownload PDF (50.9 KB)
pp. 42-45

Mitambuuni Si Shamba63

pdf iconDownload PDF (63.3 KB)
pp. 46-50

Wamuhajiri Au Wakhatimu Naye?66

pdf iconDownload PDF (52.8 KB)
pp. 50-110

KILIO CHA KIFO CHA KAMANGE

pdf iconDownload PDF (19.4 KB)
pp. 55-111

Naliya Leo Sinaye

pdf iconDownload PDF (45.1 KB)
pp. 56-57

Kamange Kenda Kaputi

pdf iconDownload PDF (50.6 KB)
pp. 58-59

Kadhwa Haina Mganga68

pdf iconDownload PDF (45.0 KB)
pp. 59-60

Haachi Huzunikiwa, Mtu Kwa Mpenzi Wake69

pdf iconDownload PDF (43.9 KB)
pp. 61-62

II - SARAHANI

pdf iconDownload PDF (19.4 KB)
pp. 63-120

Sarahani Bin Matwar (1841-1926)

pdf iconDownload PDF (62.7 KB)
pp. 64-69

Rabbi Ondowa Nakama81

pdf iconDownload PDF (59.8 KB)
pp. 70-75

Itifaki Ni Aula

pdf iconDownload PDF (44.8 KB)
pp. 75-76

Nini Kufanyiwa Shindi?

pdf iconDownload PDF (51.9 KB)
pp. 77-78

Mja'Liye Isqamu

pdf iconDownload PDF (53.3 KB)
pp. 78-80

read more

Nakulaumu

pdf iconDownload PDF (50.6 KB)
pp. 80-141

, ...

Muwongo Wa Uwongoni84

pdf iconDownload PDF (53.7 KB)
pp. 83-144

Masikini Hapendezi

pdf iconDownload PDF (50.0 KB)
pp. 83-146

Njaa Hailei Mwana87

pdf iconDownload PDF (50.1 KB)
pp. 84-85

Sitaki Mwengine Tena88

pdf iconDownload PDF (53.4 KB)
pp. 85-151

Ramadhatil-'Imadi89

pdf iconDownload PDF (53.8 KB)
pp. 88-89

Kumuriya

pdf iconDownload PDF (50.4 KB)
pp. 89-90

Niruhusu Twaliyani

pdf iconDownload PDF (50.1 KB)
pp. 90-91

Naapa Usiku Sendi

pdf iconDownload PDF (50.0 KB)
pp. 91-92

Ndege Wamerufukiwa

pdf iconDownload PDF (42.6 KB)
pp. 92-93

Lizamu Na Darizeni

pdf iconDownload PDF (50.7 KB)
pp. 93-94

Laa-Yuhibbu Man-Kaana...

pdf iconDownload PDF (54.5 KB)
pp. 94-96

Innamaa Ashkuw Bath-Thiy Wahuzniy Ila-Llahi,103

pdf iconDownload PDF (50.9 KB)
pp. 96-168

Duniya Haiko Tena!

pdf iconDownload PDF (61.7 KB)
pp. 97-101

Yakhe Nna Haja Nawe

pdf iconDownload PDF (54.3 KB)
pp. 101-105

Nataka Kisicholiwa

pdf iconDownload PDF (60.5 KB)
pp. 105-106

Milangilangi Na Mkadi106

pdf iconDownload PDF (57.3 KB)
pp. 106-112

Itatuswamehe Dola

pdf iconDownload PDF (55.2 KB)
pp. 112-116

Back cover

pdf iconDownload PDF (1.1 MB)
p. 195-195


E-ISBN-13: 9789987081868
Print-ISBN-13: 9789987080854

Page Count: 150
Publication Year: 2012

Research Areas

Recommend

UPCC logo

Subject Headings

  • Swahili language -- Texts.
  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access