We cannot verify your location
Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Over grenzen en generaties heen

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Bart Pattyn, Pieter d'Hoine (eds)

Publication Year: 2012

Toekomstgerichte reflecties vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines over mens, maatschappij en wetenschap Wetenschappelijk onderzoek kent geen slotakkoord of apotheose. Het zet zich voortdurend door. Op elk moment treden nieuwe academici in het spoor van hun leermeesters, maakt men gebruik van nieuwe methoden en ontwikkelt men nieuwe interesses. Niet alleen de aard van de navorsers en van hun methoden evolueren, ook hun onderzoeksobject verandert. Zeker in het veld van de politiek en de wereldeconomie maken we revolutionaire tijden door. De geopolitiek van de VS en Europa ten opzichte van groeilanden zoals China, India en Brazilië wijzigt drastisch en in de Arabische landen groeit het verlangen naar echte democratie. Intussen neemt de druk op de draagkracht van onze blauwe planeet verder toe. In 2050 zijn we wellicht met 9 miljard mensen. Zal er voldoende voedsel zijn? Welke energie zal aan onze toekomstige behoeften op een duurzame manier kunnen voldoen? In welk soort voertuigen zullen we ons verplaatsen? In onze eigen gemeenschap doet de vergrijzing vragen stellen over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel en over de kwaliteit van het leven van een steeds ouder wordende bevolking. Wie een vinger aan de pols wil houden van de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek zal in deze publicatie opnieuw een staalkaart vinden van wat voor vandaag en voor morgen relevant is.

Published by: Leuven University Press

Title Page, Copyright Page, Contents

pdf iconDownload PDF (124.1 KB)
pp. 1-10

read more

Voorwoord

pdf iconDownload PDF (56.7 KB)
pp. 11-12

Tot aan het einde van de vorige eeuw bestonden er geen duidelijke grenzen tussen wetenschappelijke disciplines. Academici beschouwden zich eerder als intellectuelen dan als vakspecialisten en hun habitat was veeleer de bibliotheek dan het labo. ...

read more

Belgisch-Amerikaanse Lessen voor de XXIste eeuw

pdf iconDownload PDF (99.2 KB)
pp. 13-26

Wat kunnen we leren uit wat zich de voorbije jaren heeft voorgedaan? Wat kan de huidige generatie op basis van haar levenservaringen aan de aankomende generatie meegeven? Uit de recente geschiedenis zijn er inderdaad heel wat belangrijke lessen voor de eenentwintigste eeuw af te leiden. ...

read more

Amerikaanse en Europese reacties op de opkomst van de BRICs

pdf iconDownload PDF (117.3 KB)
pp. 27-44

De wereldeconomie is de laatste twee decennia onderhevig aan een grondige verschuiving. De groei van een aantal zogenaamde opkomende economieën zorgt er immers voor dat het relatieve gewicht van een aantal geïndustrialiseerde landen in de internationale economie aan het afnemen is. ...

read more

De omwentelingen in de Arabische wereld van 2011: beschouwingen in internationaal en Europees perspectief

pdf iconDownload PDF (125.6 KB)
pp. 45-62

Op 17 december 2010 steekt de zesentwintigjarige straathandelaar Mohammed Ben Bouazizi, een man met een universitair diploma die geen werk vond en zonder vergunning op straat een groentekraam uitbaatte in een Tunesische provinciestad, zich in brand uit protest tegen de inbeslagneming van zijn handelswaren en de vernederende behandeling door de politie. ...

read more

De transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem voor 9 miljard mensen

pdf iconDownload PDF (359.5 KB)
pp. 63-72

Wat moeten we doen om de huidige en toekomstige wereldbevolking te voeden zonder de fundamenten waarop de voedselproductie is gebaseerd in het gedrang te brengen? Deze bijdrage geeft een overzicht van de bouwstenen waarop een duurzaam landbouw- en voedingssysteem dient te steunen en geeft ook aan hoe we de overgang naar zo’n duurzaam systeem kunnen organiseren. ...

read more

Helpt ‘good corporate governance’? Over regels voor behoorlijk bestuur in vennootschappen

pdf iconDownload PDF (422.8 KB)
pp. 73-98

Mensen groeperen zich in vennootschap om te ondernemen. Juridisch heet dat: zij brengen iets in gemeenschap met als doel een bepaalde activiteit, en als oogmerk het maken en verdelen van winst. De partijen hebben een convergerend belang bij het sluiten van zo’n contract, dat zich prima facie laat herleiden tot het samen maken van zoveel mogelijk winst. ...

read more

De pensioenbescherming in België: overzicht en uitdagingen

pdf iconDownload PDF (1007.8 KB)
pp. 99-132

Steeds meer individuen bereiken de pensioenleeftijd en dit voor een steeds langere periode. Waar een man in 1950 op 65-jarige leeftijd gemiddeld nog 13 jaar te leven had, is dit in 2009 opgelopen tot 17 jaar. Bij vrouwen stijgt de levensverwachting na de pensioenleeftijd in die periode van 14 tot 20 jaar (Lambrecht & Paul, 2004; FOD Economie, 2011). ...

read more

Ouderen in beweging: Hoe kunnen we senioren motiveren om meer fysiek actief te worden (en te blijven)?

pdf iconDownload PDF (150.2 KB)
pp. 133-160

In de internationaal bekroonde Vlaamse televisiereeks Benidorm Bastards spelen de makers op hilarische wijze in op de vooroordelen die in onze samenleving over ouderen leven. Verborgen camera’s registreren de verbaasde reacties van voorbijgangers die geconfronteerd worden met ouderen die zich tegengesteld aan de heersende stereotypen gedragen.

read more

Ouderdomsgebonden broosheid: over ouder worden en oud zijn

pdf iconDownload PDF (462.3 KB)
pp. 161-182

Veroudering heeft te maken met het ontwikkelen van ouderdomsgebonden kwetsbaarheid, met het verzwakken van de ‘ondergrond’, die een voedingsbodem wordt voor ziekte en verwikkelingen. Het is een onvermijdelijk proces dat uiteindelijk zal leiden tot de dood. De levensverwachting van ouderen verlengen, kan geen doel op zich zijn. ...

read more

Energie en maatschappij: de juiste wagen

pdf iconDownload PDF (96.5 KB)
pp. 183-194

Onze samenleving staat in de nabije toekomst voor enkele zeer belangrijke keuzes op gebied van energie en transport die onze dagdagelijkse leefwereld drastisch zouden kunnen veranderen. Deze bijdrage is niet alleen een oproep tot rationeel denken, hoe raar dit in de eenentwintigste eeuw ook mag klinken, ...

read more

Kernenergie

pdf iconDownload PDF (196.4 KB)
pp. 195-222

In dit artikel zal de problematiek van kernenergie worden besproken in een breder kader. Daarbij wordt regelmatig informatie gegeven die relevant is voor het maatschappelijk debat rond kernenergie. Vooraf wordt eerst een korte uitleg gegeven over de opbouw van atomen en isotopen, waaruit al de materie rondom ons en ook wijzelf zijn opgebouwd. ...

read more

De Latijns-Amerikaanse film in de context van globalisering

pdf iconDownload PDF (142.7 KB)
pp. 223-246

Globalisering is een proces dat, naargelang je het definieert, al eeuwenlang aan de gang is, of juist nog maar heel kort. In het eerste geval begint globalisering zo ongeveer in de zestiende eeuw, met de periode van de ontdekkingsreizen, die mensen uit verschillende continenten met elkaar in contact bracht, ...

read more

Totale genoomanalyse bij de mens: impact op genetica, gezondheidszorg en maatschappij

pdf iconDownload PDF (210.5 KB)
pp. 247-276

Door de snelle technische vooruitgang van de voorbije jaren is het mogelijk geworden om van een individueel menselijk genoom de volledige DNA-sequentie te bepalen. Dit heeft niet alleen een enorme impact op wetenschappelijk onderzoek en genetische diagnostiek, maar het stelt ook de maatschappij voor nieuwe uitdagingen. ...

read more

Filosofische veronderstellingen en gevolgen van het nature-nurture-debat

pdf iconDownload PDF (109.4 KB)
pp. 277-292

Is homoseksualiteit aangeboren? Moet de verklaring voor crimineel gedrag gezocht worden in biologische factoren, of heeft het overtreden van wetten toch vooral een culturele oorzaak? Zit autisme in onze genen? En als autisme in onze genen zit, kunnen we er dan wel iets aan veranderen door gesprekstherapie? ...

Lijst van de auteurs

pdf iconDownload PDF (47.1 KB)
pp. 293-294


E-ISBN-13: 9789461660640
Print-ISBN-13: 9789058679031

Page Count: 294
Publication Year: 2012