Title Page, Copyright, Epigraph

pdf iconDownload PDF

pp. 1-6

read more

Woord vooraf

pdf iconDownload PDF

pp. 7-8

Sinds jaar en dag ijvert Ignace Bossuyt ervoor om de muziek van J.S. Bach in zijn volle luister te openbaren aan een zo breed mogelijk publiek. Met zijn meeslepende concertinleidingen, boeken en artikels slaagt hij daar meesterlijk in. Zijn betoog is altijd zeer helder, uiterst gedocumenteerd en vooral nooit pedant. Uiteraard kan...

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. 9-10

read more

Aan de lezer: een beknopte handleiding

pdf iconDownload PDF

pp. 11-14

Bachs Missa wordt wisselend betiteld. De Duitse benaming h-Moll-Messe wordt vertaald als B-minor Mass of Mass in b Minor in het Engels, Messe en si mineur in het Frans en Mis in b of Mis in si klein in het Nederlands. In Nederland zijn doorgaans de notennamen met letters in gebruik (a, b, c… waarbij a staat voor la, b voor si, c voor...

read more

Inleiding

pdf iconDownload PDF

pp. 15-18

In 2018 zal het precies tweehonderd jaar geleden zijn dat de muziekuitgever Hans Georg Nägeli in de Allgemeine Musikalische Zeitung een opzienbarend bericht liet opnemen: de Ankundigung des größten musikalischen Kunstwerks aller Zeiten und Völker, waarvan hij de partituur zou uitgeven. Hij riep de geïnteresseerden op om in te tekenen...

Chronologie 1733-1750

pdf iconDownload PDF

pp. 19-24

read more

Historische context

pdf iconDownload PDF

pp. 25-42

Juli 1733. Vanuit Leipzig reist de 48-jarige Johann Sebastian Bach naar Dresden, honderd kilometer zuidoostwaarts. Hij draagt een kersvers manuscript met zich mee, bestaande uit eenentwintig losse partijen voor praktische uitvoering. Hij overhandigt het op 27 juli aan de (katholieke) Saksische keurvorst Friedrich August II...

read more

De Missa voor Dresden: Kyrie en Gloria

pdf iconDownload PDF

pp. 43-84

De mis voor Dresden volgt het toen ook in Duitsland courante type van de zogenaamde Napolitaanse mis. De benaming verwijst naar componisten die in Napels actief waren (zoals Alessandro Scarlatti, Francesco Durante, Francesco Mancini en Domenico Sarro). Het gaat om een missa concertata (concerterende mis) voor...

read more

1748/1749: De voltooiing van de Missa tota

pdf iconDownload PDF

pp. 85-138

Toen Bach besliste om de Missa voor Dresden uit te breiden tot een vijfdelige missa tota was zijn opdracht om de nieuw gecomponeerde delen qua omvang, opbouw, stijl en compositorische kwaliteit te laten aansluiten bij het Kyrie en het Gloria. Hij doorstond die met glans: de toegevoegde delen overtreffen op een aantal vlakken de...

read more

De parodie in de h-Moll-Messe

pdf iconDownload PDF

pp. 139-158

Een aantal delen van de h-Moll-Messe is gebaseerd op vroeger gecomponeerde cantates. Deze praktijk van ontlening staat bekend als ‘parodie’.1 De meest geciteerde andere werken waarin Bach ‘recycleerde’ zijn de vier Missae breves (BWV 233- 236) en het Weihnachts-Oratorium (BWV 248).2 Parodie was in de achttiende eeuw een...

read more

Receptiegeschiedenis

pdf iconDownload PDF

pp. 159-176

Dat Bachs muziek na zijn dood totaal in de vergetelheid raakte en pas na de ‘herontdekking’ van de Matthäus-Passion door Felix Mendelssohn in 1829 – honderd jaar na de (vermeende)1 eerste uitvoering in Leipzig – gewaardeerd werd, is een vrome, romantische legende. Wel verdween een aantal composities uit de belangstelling...

read more

Besluit

pdf iconDownload PDF

pp. 177-180

‘Het grootste muzikale kunstwerk van alle tijden en alle volkeren’: zo betitelde in 1818 de muziekuitgever Hans Georg Nägeli de h-Moll-Messe van Bach. ‘Groot’ is een term die kan slaan op de afmeting of de omvang, het belang of de waarde, het hoogstaande karakter of de superioriteit van iets of iemand. Bachs h-moll-Messe komt voor...

Literatuur

pdf iconDownload PDF

pp. 181-194

Illustratieverantwoording

pdf iconDownload PDF

pp. 195-196

Index van werken van

pdf iconDownload PDF

pp. 197-200

Index van namen

pdf iconDownload PDF

pp. 201-204