In this Book

buy this book Buy This Book in Print
summary
Het ambt van provinciaal architect in de 19e-eeuwse Belgische architectuur. De provinciaal architecten wisten met hun ontwerpen voor plattelandskerken, pastorieën, lagere scholen en andere openbare gebouwen sterk hun stempel op de 19e-eeuwse Belgische architectuur te drukken. Dat zij tezelfdertijd ambtenaar en architect waren, had een belangrijke invloed op hun ontwerpen en sociale positie. Aan de hand van een ‘biografie’ van het ambt in de provincie West-Vlaanderen legt de auteur vakkundig de relaties bloot tussen overheid, administratie en architectuur. Daarbij krijgt de lezer inzicht in de administratieve context waarbinnen de provinciaal architecten actief waren, en ook een levendig beeld van hun dagelijkse ontwerppraktijk en verankering in het bredere maatschappelijke veld. Dankzij deze veelzijdige benadering van het ambt van provinciaal architect biedt Architect en ambtenaar een tegengewicht voor meer traditionele overzichten van de architectuurgeschiedenis die sterk uitgaan van een stilistische ontwikkeling en uitzonderlijke ‘kunstenaar-architecten’.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 5-7
 3. restricted access Download |
 1. Afkortingen
 2. p. 8
 3. restricted access Download |
 1. Dankwoord
 2. pp. 9-10
 3. restricted access Download |
 1. Inleiding
 2. pp. 11-26
 3. restricted access Download |
 1. Proloog
 2. pp. 27-30
 3. restricted access Download |
 1. Deel I: De provinciaal architect en het provinciaal beleid
 2. pp. 31-34
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 1. Facetten van een provinciaal bouwbeleid
 2. pp. 35-52
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2. Een ambt in beweging
 2. pp. 53-72
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 3. De provincie en haar architect, een kwestie van vraag en aanbod
 2. pp. 73-92
 3. restricted access Download |
 1. Deel II: De provinciaal architect aan het werk
 2. pp. 93-96
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 1. Het ontwerp als administratief dossier
 2. pp. 97-104
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2. De architect van de provincie
 2. pp. 105-116
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 3. De provinciaal architect en het provinciaal hof in brugge
 2. pp. 117-130
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 4. De architect van de gemeenten
 2. pp. 131-146
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 5. Bouwen voor het gemeentelijk Lager onderwijs
 2. pp. 147-174
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 6. Het ontwerp gecontroleerd: de Provinciaal architect als ambtenaar
 2. pp. 175-184
 3. restricted access Download |
 1. Deel III: De provinciaal architect en de 19e-eeuwse tijdsgeest
 2. pp. 185-188
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 1. Geschiedenis: De provinciaal architect en de historische cultuur
 2. pp. 189-216
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2. Geloof: De provinciaal architect en de kerkenbouw
 2. pp. 217-252
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 3. Identiteit: de provinciaal architect en het architectenberoep
 2. pp. 253-274
 3. restricted access Download |
 1. Epiloog. De wederopbouw en de erfenis van de 19e eeuw
 2. pp. 275-278
 3. restricted access Download |
 1. Besluit
 2. pp. 279-300
 3. restricted access Download |
 1. Bijlage. De provinciaal architecten in West-Vlaanderen
 2. pp. 301-304
 3. restricted access Download |
 1. Noten
 2. pp. 305-334
 3. restricted access Download |
 1. Bibliografie
 2. pp. 335-350
 3. restricted access Download |

Additional Information

ISBN
9789461662064
Related ISBN
9789462700819
MARC Record
OCLC
971340367
Pages
350
Launched on MUSE
2017-02-07
Language
Dutch
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.