In this Book

Revoluties in de klas
buy this book Buy This Book in Print
summary
Verrassend portret van de politieke debatten en didactische praktijk in het eerste geschiedenisonderwijs. Tussen 1750 en 1850 vormden de Zuidelijke Nederlanden het toneel van verschillende politieke omwentelingen. De Oostenrijkse, Franse revolutionaire, Napoleontische, Hollandse en Belgische bestuurders volgden elkaar in een snel tempo op. In het kader van de beoogde bestuurlijke centralisatie, stond het onderwijs tijdens deze regimewissels telkens bovenaan de politieke agenda. Vooral over het curriculum voor het secundair onderwijs werd hevig gediscussieerd. Revoluties in de klas gaat uitvoerig in op deze debatten, en laat zien hoe het vak geschiedenis vorm kreeg en tegelijkertijd ingang vond in het secundair onderwijs. Centraal staat de vraag hoe de opeenvolgende politieke revoluties de didactiek en inhoud van het vroegste geschiedenisonderwijs hertekenden. Matthias Meirlaen schetst een rijk beeld van niet enkel de politieke debatten, maar ook van de verhalen en praktijken in het vroegste geschiedenisonderwijs van de Zuidelijke Nederlanden. Hij laat zien hoe oude didactische gebruiken voortleefden, wijst op de subtiele betekenisverschuivingen in de historische beeldvorming, en brengt de vaak verrassende persoonlijke invulling van leraren in de praktijk aan het licht. De lezer krijgt zo een geschakeerd zicht op de veelvormige dynamiek die het geschiedenisonderwijs tijdens de periode van de revoluties kenmerkte.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. restricted access Download |
 1. Inhoudstafel
 2. pp. 7-10
 3. restricted access Download |
 1. Dankwoord
 2. pp. 11-12
 3. restricted access Download |
 1. Afkortingen
 2. pp. 13-14
 3. restricted access Download |
 1. Inleiding
 2. pp. 15-34
 3. restricted access Download |
 1. Deel I. Geschiedenis in het curriculum.
 2. pp. 35-40
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 1Geschiedenis op het programma
 2. pp. 41-66
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2 Eruditie en moraal. Een christelijk geschiedverhaal
 2. pp. 67-90
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 3 Gedicteerde chronologische modellen. De lespraktijk
 2. pp. 91-112
 3. restricted access Download |
 1. Deelbesluit
 2. pp. 113-118
 3. restricted access Download |
 1. Deel II: Een revolutionair experiment. Geschiedenis aan de écoles centrales (1794-1802)
 2. pp. 119-126
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 4 Empirisme, reflectie en kritiek. Het revolutionair experiment
 2. pp. 127-152
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 5 De voortgang van het menselijk vernuft. Het filosofische geschiedverhaal
 2. pp. 153-176
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 6 De vruchten van het experiment. Een geslaagd project?
 2. pp. 177-208
 3. restricted access Download |
 1. Deelbesluit
 2. pp. 209-214
 3. restricted access Download |
 1. Deel III
 2. pp. 215-222
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 7 Napoleon en de hervorming tussen oud en nieuw
 2. pp. 223-256
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 8 Nieuwe handboeken onder Willem I. Oude verhalen aangepast
 2. pp. 257-284
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 9 Geschiedenis als bindmiddel? Het beleid van Willem I en de praktijk
 2. pp. 285-312
 3. restricted access Download |
 1. Deelbesluit
 2. pp. 313-318
 3. restricted access Download |
 1. Epiloog
 2. pp. 319-340
 3. restricted access Download |
 1. Bibliografie
 2. pp. 341-382
 3. restricted access Download |
 1. Index
 2. pp. 383-391
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.