In this Book

buy this book Buy This Book in Print
summary
Deze bundel in de reeks KADOC-studies verschijnt als vierde in een subreeks rond Levensrituelen. Eerder verschenen al Geboorte & doopsel (1996) , Het vormsel (1991) en Het huwelijk (2000) . Dit boek voltooit de serie en staat stil bij de laatste fase in de levensloop: dood en begrafenis. Het opzet van de subreeks bestond erin te beschrijven en na te gaan hoe, telkens bij de belangrijke scharniermomenten in de biografie van een persoon, rituelen worden aangewend die het uitzicht hebben van 'rites de passage'. De vraagstelling van Dood & begrafenis gaat uit van het fenomeen dat, in het vooruitzicht van het levenseinde, bij de dood zelf, onmiddellijk daarop volgend en later; een serie van traditionele rituelen, gebruiken en verhalen de overweldigende ervaring van het sterven in kaart poogt te brengen, te ordenen, te beheersen, kortom er mee om te gaan op een menselijke wijze. De bundel benadert het fenomeen vanuit drie fasen. Met de dood voor ogen" gaat na hoe we aankijken tegen de dood, welke voorstellingen we hebben van het sterven. "Rituelen en zinsduidingen bij de dood zelf" onderzoekt de omgang met het dode lichaam: welke rituelen worden aangewend, onder meer in het perspectief van een verrijzingsgeloof. "Rouwen en herinneren" ten slotte bekijkt de verwerking van het afscheid van de overledene in het rouwproces en de herinnering. Binnen deze driedelige structuur werpen 11 academici vanuit hun discipline en specialisme licht op deze fenomenen. De foto's van Carl Uytterhaegen vormen een visueel verhaal op zich dat de tekstuele bijdragen een nieuwe dimensie geeft."

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 5-6
 3. restricted access Download |
 1. Ten geleide
 2. Lambert Leijssen, Jan Bleyen, Karel Dobbelaere and Liliane Voyé
 3. pp. 7-12
 4. restricted access Download |
 1. deel 1: met de dood voor ogen
 2. pp. 13-14
 1. Het gaat niet om het sterven op zichzelf
 2. Jacques De Visscher
 3. pp. 15-34
 4. restricted access Download |
 1. Wie vindt een godsdienstige plechtigheid bij een overlijden belangrijk?
 2. Karel Dobbelaere en Jaak Billiet
 3. pp. 35-46
 4. restricted access Download |
 1. Nieuwsgierig naar de achterkant van het leven
 2. Rita Ghesquière
 3. pp. 47-84
 4. restricted access Download |
 1. Het laatste wat we kunnen doen
 2. Anne Vandenhoeck
 3. pp. 85-104
 4. restricted access Download |
 1. deel 2: rituelen en zinsduiding bij de dood zelf
 2. pp. 105-106
 1. Dood en overgangsriten
 2. Liliane Voyé
 3. pp. 107-118
 4. restricted access Download |
 1. De rooms-katholieke uitvaartliturgie
 2. Jozef Lamberts
 3. pp. 119-136
 4. restricted access Download |
 1. De belofte van het christelijke verrijzenisgeloof
 2. Lieven Boeve
 3. pp. 137-150
 4. restricted access Download |
 1. deel 3: rouwen en herinneren
 2. pp. 151-152
 1. Verlies verwerken is rouwarbeid verri
 2. Manu Keirse
 3. pp. 153-176
 4. restricted access Download |
 1. De verwevenheid van het private en hetpublieke in rouw en oorlogsherinnering
 2. Johan Meire
 3. pp. 177-206
 4. restricted access Download |
 1. Is de dood een nieuw probleem?
 2. Jan Bleyen
 3. pp. 207-234
 4. restricted access Download |
 1. Bibliografie
 2. pp. 235-245
 3. restricted access Download |
 1. Auteurs
 2. pp. 246-247
 3. restricted access Download |
 1. Colofon
 2. pp. 248-248
 3. restricted access Download |

Additional Information

ISBN
9789461661036
Related ISBN
9789058676276
MARC Record
OCLC
878692675
Pages
248
Launched on MUSE
2015-01-01
Language
Dutch
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.