Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. 5-6

read more

Ten geleide

Lambert Leijssen, Jan Bleyen, Karel Dobbelaere and Liliane Voyé

pdf iconDownload PDF

pp. 7-12

...voltooid met de laatste periode in de levensloop: het afscheid en de rouw bij de dood. De opzet van deze subreeks bestond erin te beschrijven en na te gaan hoe bij de belangrijke scharniermomenten in de biografie van een persoon telkens rituelen worden aangewend...

deel 1: met de dood voor ogen

read more

Het gaat niet om het sterven op zichzelf

Jacques De Visscher

pdf iconDownload PDF

pp. 15-34

...In de fenomenologie vertrekken we niet van bepalingen of definities, maar van dingen en gebeurtenissen zoals ze ons in het bewustzijn verschijnen; we noemen ze daarom ‘fenomenen’. Die verschijnselen staan niet op zichzelf, maar zijn steeds in een...

read more

Wie vindt een godsdienstige plechtigheid bij een overlijden belangrijk?

Karel Dobbelaere en Jaak Billiet

pdf iconDownload PDF

pp. 35-46

...Antropologische vindplaatsen leren ons dat volkeren zo divers als Chinezen (de graftombe van de eerste keizer van China in Xian), Inca’s (de koninklijke graftomben van Sipan in Peru) en Europeanen (de Kelten) getuigen van het geloof dat de dood van een mens niet...

read more

Nieuwsgierig naar de achterkant van het leven

Rita Ghesquière

pdf iconDownload PDF

pp. 47-84

...Jeugdliteratuur ontstaat en is ingebed in een bepaalde cultuur. De culturele context zal mee bepalen welke teksten men kinderen en jongeren aanbiedt en of opvoeders en boekenmakers de dood beschouwen als een geschikt of eerder als een ‘ongepast’ onderwerp...

read more

Het laatste wat we kunnen doen

Anne Vandenhoeck

pdf iconDownload PDF

pp. 85-104

...In deze bijdrage willen we ons richten op de christelijke rituelen in de context van het levenseinde van de mens. Voor de kerkgemeenschap en de pastores die gezonden worden naar ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, rust- en verzorgingstehuizen en parochies staan christelijke rituelen niet los van...

deel 2: rituelen en zinsduiding bij de dood zelf

read more

Dood en overgangsriten

Liliane Voyé

pdf iconDownload PDF

pp. 107-118

...De dood confronteert ons met de vraag naar de zin van het leven en of er ‘iets’ bestaat na de dood. Daarom zijn er met symbolen beladen ceremonies en een uitgewerkte ritus ontstaan. Volgens sommigen is dat de essentie van de godsdienst en niet de bevestiging...

read more

De rooms-katholieke uitvaartliturgie

Jozef Lamberts

pdf iconDownload PDF

pp. 119-136

...Daarmee beantwoordde de congregatie aan het verlangen van het tweede Vaticaans concilie om de uitvaartliturgie zodanig aan te passen dat het paaskarakter van het christelijk sterven opnieuw duidelijker tot uitdrukking zou komen...

read more

De belofte van het christelijke verrijzenisgeloof

Lieven Boeve

pdf iconDownload PDF

pp. 137-150

...De belofte van het verrijzenisgeloof behoort tot de kern van het christelijke geloof. Niet alleen vormt het verrijzenisgeloof het sluitstuk van de christelijke verwachting van een leven-na-de-dood. Bovendien heeft het alles te maken met het geloof in Jezus de Christus. In Jezus, zo belijden en geloven christenen, openbaarde God zich ten voeten...

deel 3: rouwen en herinneren

read more

Verlies verwerken is rouwarbeid verri

Manu Keirse

pdf iconDownload PDF

pp. 153-176

...Rouw wordt ervaren op vier belangrijke wijzen: psychologisch (door gevoelens, cognities, percepties, attitudes en filosofie/spiritualiteit), gedragsmatig (door persoonlijke actie, houding of gedrag), sociaal (door reacties op en interacties met anderen) en fysiek...

read more

De verwevenheid van het private en hetpublieke in rouw en oorlogsherinnering

Johan Meire

pdf iconDownload PDF

pp. 177-206

...Troepen uit alle geallieerde legers werden uitgenodigd voor een overwinningsmars, de centrale gebeurtenis in deze feestelijkheden. Tijdens die enorme parade, waaraan 18.000 manschappen deelnamen, kon de bevolking ook de tanks, loopgraafmortieren en ander modern wapentuig zien die de oorlog tot de grootste...

read more

Is de dood een nieuw probleem?

Jan Bleyen

pdf iconDownload PDF

pp. 207-234

...In deze bijdrage historiseer en deconstrueer ik de opvatting dat de dood een nieuw probleem zou zijn. In het nog jonge onderzoek naar de dood was de idee van een verarmde cultuur van dood en rouw eerst succesvol, maar werd ze, zeker sinds de jaren 1990...

Bibliografie

pdf iconDownload PDF

pp. 235-245

read more

Auteurs

pdf iconDownload PDF

pp. 246-247

...is doctor in de sociale wetenschappen en gewoon hoogleraar sociologisch onderzoek aan de K.U.Leuven. Hij publiceerde over verzuiling en statistische methoden, in het bijzonder over de kwaliteit van surveygegevens. Hij is lid van het centraal coördinatieteam van de European Social Survey...

Colofon

pdf iconDownload PDF

pp. 248-248