In this Book

Rechts Vlaanderen
buy this book Buy This Book in Print
summary
In de loop van de negentiende eeuw komt ‘rechts Vlaanderen’ tegenover ‘links Wallonië’ te staan. Bij elke parlementsverkiezing bleek (en blijkt) het Vlaamse kiesgedrag af te wijken van het Waalse. Hoe is het ontstaan van rechts Vlaanderen te verklaren? Historici hebben het Vlaamse kiesgedrag vaak geïnterpreteerd als de politieke vertaling van de economische en culturele ‘achterlijkheid’ van ‘arm Vlaanderen’: de Vlaamse samenleving was traditioneel en de kiezers stemden er dus traditioneel. Anderen hebben aangevoerd dat de katholieke partij beter inspeelde op de Vlaamse verzuchtingen en dat de Vlaamse kiezers gewoon ‘rationeel’ handelden door rechts te stemmen. In dit boek onderzoekt Henk de Smaele beide theses kritisch. Hij komt tot de vaststelling dat geen van beide volstaat om de vorming van rechts Vlaanderen te verklaren. Om het fenomeen beter te begrijpen, moet men niet alleen aandacht hebben voor ‘tradities’ en ‘belangen’, maar ook voor ‘affecten’. Zo zal blijken dat de ‘culturele ruralisering’ van Vlaanderen de sleutel is tot het geheim van rechts Vlaanderen.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 5-6
 3. restricted access Download |
 1. Inleiding
 2. pp. 7-28
 3. restricted access Download |
 1. DEEL 1: GEGEVENS
 2. pp. 29-30
 1. Hoofdstuk 1: Electorale regels en scenario’s
 2. pp. 31-78
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2: Verstedelijking, regio, religie en kiesgedrag
 2. pp. 79-102
 3. restricted access Download |
 1. DEEL 2: TRADITIES
 2. pp. 103-104
 1. Hoofdstuk 3: De macht van het grootgrondbezit
 2. pp. 105-146
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 4: De erfenis van het verleden
 2. pp. 147-186
 3. restricted access Download |
 1. DEEL 3: BELANGEN
 2. pp. 187-188
 1. Hoofdstuk 5: Kerk en politiek van unionismetot schoolstrijd
 2. pp. 189-222
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 6: Dertig jaar katholiek bewind: ten dienste van wie?
 2. pp. 223-254
 3. restricted access Download |
 1. DEEL 4: AFFECTEN
 2. pp. 255-256
 1. Hoofdstuk 7: De Vlaamse en volkse katholieke subcultuur
 2. pp. 257-300
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 8: Agrarisch Vlaanderen en industrieel Wallonië
 2. pp. 301-348
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 9: De ‘ruralisering’ van stedelijkVlaanderen
 2. pp. 349-398
 3. restricted access Download |
 1. Besluit
 2. pp. 399-404
 3. restricted access Download |
 1. Bibliografie
 2. pp. 405-442
 3. restricted access Download |
 1. Bijlagen
 2. pp. 443-450
 3. restricted access Download |
 1. Kaarten
 2. pp. 451-468
 3. restricted access Download |
 1. Personenindex
 2. pp. 469-479
 3. restricted access Download |
 1. Colofon
 2. pp. 480-480
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.