Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. 5-6

read more

Inleiding

pdf iconDownload PDF

pp. 7-28

...enigszins polemische titel. Wat dat betreft, lijkt de vlag alvast de lading te dekken. Dit boek neemt duidelijk stelling in en nodigt uit tot discussie. Maar de titel roept ook vragen op die hier niet zullen worden beantwoord. Wie vandaag ‘rechts Vlaanderen’ hoort, denkt natuurlijk...

DEEL 1: GEGEVENS

read more

Hoofdstuk 1: Electorale regels en scenario’s

pdf iconDownload PDF

pp. 31-78

...Men stort zich het best niet overhaast op de analyse van de verkiezingsresultaten. Uit heel wat recent historisch onderzoek blijkt dat het belangrijk is om eerst grondig te peilen naar de specifieke historische betekenis van het fenomeen ‘verkiezing’ in de onderzochte...

read more

Hoofdstuk 2: Verstedelijking, regio, religie en kiesgedrag

pdf iconDownload PDF

pp. 79-102

...In de inleiding werd reeds betoogd dat er nogal wat redenen zijn om af te stappen van een streng methodologisch individualisme bij de studie van het kiesgedrag uit het verleden. De afwezigheid van bronnen die toelaten op grote schaal ‘individuele’ gegevens te verwerken...

DEEL 2: TRADITIES

read more

Hoofdstuk 3: De macht van het grootgrondbezit

pdf iconDownload PDF

pp. 105-146

...De boerin Uleken is in het verhaal van Cyriel Buysse een representante van de oude wereld, terwijl de jonge flamingant Allewies het jeugdige verzet tegen de bestaande orde incarneert. “Er hing iets in de lucht; er broeide iets in de geesten. De mensen...

read more

Hoofdstuk 4: De erfenis van het verleden

pdf iconDownload PDF

pp. 147-186

...In de halve eeuw tussen het aantreden van Jozef II in 1780 en de Belgische Revolutie in 1830 kenden de Zuidelijke Nederlanden een institutioneel zeer bewogen geschiedenis. De modernisering van het bestuur leek de gewesten te worden opgedrongen door autocratische vorsten als Jozef II en Willem I of door de harde hand van de Franse...

DEEL 3: BELANGEN

read more

Hoofdstuk 5: Kerk en politiek van unionismetot schoolstrijd

pdf iconDownload PDF

pp. 189-222

...Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de Zuidelijke Nederlanden op het einde van de achttiende eeuw een belangrijke periode van politisering doormaakten. Het Vlaamse platteland - dat het belangrijkste steunpunt van de katholieke partij zou worden - was zeker geen...

read more

Hoofdstuk 6: Dertig jaar katholiek bewind: ten dienste van wie?

pdf iconDownload PDF

pp. 223-254

...De electorale opgang van de katholieke partij vanaf 1884 (resulterend in dertig jaar absolute meerderheid) was grotendeels aan de stedelijke doorbraak te danken. Het was dus gevaarlijk om van strategie te veranderen. De gematigde politiek van Auguste Beernaert kon dan ook op de steun van de nuntius rekenen....

DEEL 4: AFFECTEN

read more

Hoofdstuk 7: De Vlaamse en volkse katholieke subcultuur

pdf iconDownload PDF

pp. 257-300

...“Renoncez à la vie de faste et de plaisirs; et si j’ose l’ajouter, quittez les villes, la capitale surtout, où vous n’empêchez aucun mal, malgré votre nombre et vos richesses, et où vous ne faites aucun bien; quittez ces avenues de la Cour, où les caractères s’émoussent, s’endorment...

read more

Hoofdstuk 8: Agrarisch Vlaanderen en industrieel Wallonië

pdf iconDownload PDF

pp. 301-348

...Het is een verhaal over het heroïsche verzet van enkele vrijdenkers en onafhankelijke geesten tegen de nietsontziende druk van de geestelijkheid in een Vlaams dorp. In een van de laatste hoofdstukken laat de schrijfster de liberaal Haantjens in zijn tilbury door de Oost-Vlaamse...

read more

Hoofdstuk 9: De ‘ruralisering’ van stedelijkVlaanderen

pdf iconDownload PDF

pp. 349-398

...Tweemaal bezocht de (destijds) beroemde Duitse schrijfster Johanna Schopenhauer de stad Gent. In 1803 had ze er met haar echtgenoot en zoon een kort oponthoud; in 1828 bleef ze, ditmaal vergezeld van haar dochter, langer in de stad. “Hoezeer was het beeld ervan inmiddels veranderd”, schreef ze in haar gepubliceerd reisdagboek...

read more

Besluit

pdf iconDownload PDF

pp. 399-404

...Veel literatuur over de electorale machtsverhoudingen in negentiende- eeuws België is er niet. Het succes van een partij of een kandidaat wordt al snel verklaard vanuit de efficiëntie van de partijorganisatie of de campagne. Els Witte bijvoorbeeld schrijft de doorbraak...

Bibliografie

pdf iconDownload PDF

pp. 405-442

Bijlagen

pdf iconDownload PDF

pp. 443-450

Kaarten

pdf iconDownload PDF

pp. 451-468

Personenindex

pdf iconDownload PDF

pp. 469-479

Colofon

pdf iconDownload PDF

pp. 480-480