In this Book

buy this book Buy This Book in Print
summary
Naar aanleiding van haar 95ste verjaardag schreef de Vlaamse kunstcriticus Jozef Muls dat Marie Elisabeth Belpaire ‘steeds de vrouw van goede smaak was gebleven. Zij zou haar wezen nooit ontsierd hebben door ambities of werk die niet van haar kunnen waren.' Hoewel bedoeld als eerbetoon, deed hij haar met die woorden onrecht aan. Marie Elisabeth Belpaire was immers een van de weinige vrouwen die er in de eerste decennia van de twintigste eeuw in slaagde om de dominantie van mannelijke auteurs, redacteurs en critici in het literaire veld te doorbreken. Als eigenares en financier van het gezaghebbende literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort oefende ze een sterke invloed uit op de ideologische en redactionele lijn ervan. Ze werd de vertrouwenspersoon van tal van (katholieke) schrijvers en kunstenaars, politici, professoren en religieuzen, en verwierf, mede door dat uitgebreide netwerk, een niet onaanzienlijke macht in de katholieke Vlaamse (literaire) wereld. Aan de hand van een analyse van de positie van Marie Elisabeth Belpaire in het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en in de oorlogskrant De Belgische Standaard biedt Geraldine Reymenants in dit boek inzicht in het begin-twintigste-eeuwse discours over vrouwelijk schrijverschap en in de gegenderde machtsmechanismen die in het toenmalige literaire veld werkzaam waren.

Table of Contents

 1. Frontmatter
 2. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. restricted access Download |
 1. Voorwoord
 2. pp. 7-8
 3. restricted access Download |
 1. Inleiding
 2. pp. 9-26
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk I: Het schrijverschap van Marie Elisabeth Belpaire tot 1914
 2. pp. 27-123
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk II: De journalistieke activiteitenvan Marie Elisabeth Belpairein oorlogstijd
 2. pp. 125-179
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk III: De tanende invloed van Marie Elisabeth Belpaire, 1918-1940
 2. pp. 181-237
 3. restricted access Download |
 1. Slotbeschouwing
 2. pp. 239-244
 3. restricted access Download |
 1. Bijlagen
 2. pp. 245-254
 3. restricted access Download |
 1. Afkortingen
 2. p. 255
 3. restricted access Download |
 1. Bibliografie
 2. pp. 256-271
 3. restricted access Download |
 1. Index
 2. pp. 273-277
 3. restricted access Download |
 1. Colofon
 2. p. 279
 3. restricted access Download |

Additional Information

ISBN
9789461660992
Print ISBN
9789058679444
MARC Record
OCLC
899262521
Pages
288
Launched on MUSE
2015-01-01
Language
Dutch
Open Access
N
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.