Frontmatter

pdf iconDownload PDF
 

Inhoud

pdf iconDownload PDF
 

read more

Voorwoord

pdf iconDownload PDF

pp. 7-8

In juli 1910 werden twee gedichten van Maria Broeckx gepubliceerd in het tijdschrift Vlaamsche Arbeid. Hoofdredacteur Karel van den Oever had onmiddellijk enthousiast gereageerd toen zij hem de verzen ter publicatie...

read more

Inleiding

pdf iconDownload PDF

pp. 9-26

“Ik werk onverpoosd, eerst aan mijn vrouwenartikels en dan aan eene reeks artikels over ‘het landleven in de letterkunde’”, schreef Marie Elisabeth...

read more

Hoofdstuk I: Het schrijverschap van Marie Elisabeth Belpaire tot 1914

pdf iconDownload PDF

pp. 27-123

Marie Elisabeth Belpaire trad in het laatste decennium van de negentiende eeuw op het literaire en Vlaamse voorplan. Ze werd een van de drijvende krachten achter de oprichting van de geheime gilde Eigen Leven, die....

read more

Hoofdstuk II: De journalistieke activiteitenvan Marie Elisabeth Belpairein oorlogstijd

pdf iconDownload PDF

pp. 125-179

“Jan wil mij doen vertrekken. Tia en Betsy willen niet. ‘Wij zullen tot morgen wachten.’”1 Dat schreef Marie Elisabeth Belpaire op woensdag 7 oktober 1914 in haar dagboek. Ze had, uit optimisme of naïviteit, de oorlogsdreiging...

read more

Hoofdstuk III: De tanende invloed van Marie Elisabeth Belpaire, 1918-1940

pdf iconDownload PDF

pp. 181-237

Na de wapenstilstand van 11 november 1918 keerden de Vlaamse ‘bannelingen’ druppelsgewijs terug naar huis, waar ze de draad van hun leven probeerden op te pikken. Ook in het literaire veld werd...

read more

Slotbeschouwing

pdf iconDownload PDF

pp. 239-244

In haar essay Vrouweninvloed (1903) schreef Marie Elisabeth Belpaire dat ze een hekel had aan alle woorden die eindigen op ‘-ism’: “alcoholism, feminism, socialism. De klank alleen heeft al iets zoo vervelends! Wat moet het met de....

Bijlagen

pdf iconDownload PDF

pp. 245-254

Afkortingen

pdf iconDownload PDF

p. 255

Bibliografie

pdf iconDownload PDF

pp. 256-271

Index

pdf iconDownload PDF

pp. 273-277

Colofon

pdf iconDownload PDF

p. 279