Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. 5-6

read more

Inleiding

pdf iconDownload PDF

pp. 7-26

...Althans, dat schreef de liberaal Emile de Laveleye in 1880 in een tekst over de Belgische grondwet. Enkele jaren na de stakingsgolf van maart 1886 stelde de liberale criminoloog Adolphe Prins nog dat “notre génération a un souci dominant: le respect...

read more

Hoofdstuk 1. Liberale politieke cultuuren vrijheid van arbeid vóór 1886

pdf iconDownload PDF

pp. 27-88

...Die overheerste in de volle negentiende eeuw het sociaaleconomische denken van de leidende politieke klasse bij liberalen en katholieken. Centraal in die politieke cultuur stond het principe van de ‘liberté du travail’, of vrijheid van arbeid. Die hield in dat alle afspraken over werkomstandigheden en verloning door vrij overleg tussen de individuele...

read more

Hoofdstuk 2. Schipperen met de vrijheid van arbeid1886-1889

pdf iconDownload PDF

pp. 89-144

...Zo sprak de katholieke kabinetsleider Auguste Beernaert, ongeveer een half jaar na de stakingsgolf van maart 1886, als reactie op de sociale problematiek. Beernaert stelde dus expliciet dat de aanpak minstens ten dele op een nieuwe leest geschoeid...

read more

Hoofdstuk 3. Nieuwe geluiden in de politieke ideologieën en de sociologie vanaf 1890

pdf iconDownload PDF

pp. 145-206

...Hoewel maart 1886 het politieke leven had wakker geschud, lijkt het erop dat de eerste sociale wetten van de late jaren 1880 nauwelijks met radicaal nieuwe argumenten verdedigd werden. Over het algemeen bleef een atomistische politieke cultuur die de vrijheid van arbeid centraal stelde...

read more

Hoofdstuk 4. Pragmatische institutionalisering van het sociaal beleid, 1892-1899

pdf iconDownload PDF

pp. 207-260

...In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe het sociale denken van verschillende politieke strekkingen vanaf 1890 een holistische wending kende. Zoals in dit hoofdstuk zal blijken, kwam die nieuwe inspiratie ook in de parlementaire debatten van de jaren 1890 tot uiting. Terwijl de ‘holistische bekoring’ zich op het einde van de jaren 1880...

read more

Hoofdstuk 5. Doorbraak van de arbeidswetgeving rond 1900

pdf iconDownload PDF

pp. 261-322

...In de late jaren 1890 betraden nieuwe, meer ‘sociaal-progressieve’ groepen het parlement. Zij verdedigden hun sociaal-politieke eisen vaak aan de hand van een holistisch geïnspireerd waardepatroon. In de periode net na 1900 zou die tendens zich nog sterker doorzetten. De Nederlandse historicus Piet de Rooy beschreef de...

read more

Hoofdstuk 6. Sociale verzekeringen en de gesubsidieerde vrijheid

pdf iconDownload PDF

pp. 323-382

...Op het einde van zijn boek over beroepsrisico en welvaartsstaat noemt François Ewald de Franse wet op de arbeidsongevallen de eerste aanzet tot het arbeidsrecht én de eerste wet van sociale bijstand. In zijn visie lag de notie beroepsrisico aan de basis van beide vormen van sociaal recht en konden de twee niet los van elkaar bekeken...

read more

Hoofdstuk 7. Naar een uitbreiding van de verplichting 1908-1914

pdf iconDownload PDF

pp. 383-444

...Rond 1910 kreeg België de eerste wetten die een ondubbelzinnige vorm van verplichting oplegden, zij het dan uitsluitend voor de specifieke groep van de mijnwerkers. In 1909 werd de maximumduur van een werkdag in de mijnen vastgelegd op negen uur en in 1911 kwam er een verplicht pensioenstelsel...

read more

Besluit

pdf iconDownload PDF

pp. 445-456

...In de jaren 1880 beschreven de liberalen Emile de Laveleye en Adolphe Prins nog hoe hun generatie één dominerende bekommernis had gekend, namelijk het respect voor de individuele vrijheid. Heel wat jaren later merkte de eveneens liberale industrieel Ernest Solvay op dat de individuele vrijheid heel wat aan inspirerende kracht...

Bibliografie

pdf iconDownload PDF

pp. 457-504

Index

pdf iconDownload PDF

pp. 505-511

Colofon

pdf iconDownload PDF

pp. 512-512