Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. 5-6

read more

Aan de lezer

pdf iconDownload PDF

pp. 7-14

Herdenkingsjaren zijn ideale momenten om componisten en hun werk voor het voetlicht te brengen, zeker als het om figuren gaat die ten onrechte tussen de plooien van de geschiedenis zijn gevallen of die, ondanks de kwaliteit van hun productie, te weinig aandacht kregen. ...

read more

Kroniek

pdf iconDownload PDF

pp. 15-36

Over de eerste veertig jaren van het leven van Rameau zijn de gegevens schaars en niet altijd betrouwbaar. Zelf liet hij zich daar weinig over uit. Hij leidde een nogal onvast bestaan als organist in diverse steden. Pas vanaf zijn veertigste verwierf hij nationale en internationale faam, aanvankelijk als theoreticus, later ook als componist. ...

read more

De mens – De theoreticus – De componist

pdf iconDownload PDF

pp. 37-48

Het blijft problematisch een historische figuur als persoon te karakteriseren. Rameau vormt hierop geen uitzondering. Er zijn heel wat eigentijdse getuigenissen, maar hun objectiviteit (en dus betrouwbaarheid) ligt niet altijd voor de hand. Vaak zijn ze immers ontstaan in een polemische context en komen ze van uitgesproken voor- of tegenstanders. ...

read more

1683-1733

pdf iconDownload PDF

pp. 49-82

Rameau verzamelde zijn originele muziek voor klavecimbelsolo in drie bundels, uitgegeven in 1706, 1724 en 1726/27. In 1741 bewerkte hij voor klavecimbelsolo enkele delen uit de Pièces en concerts voor klavecimbel en twee melodie-instrumenten. Hij publiceerde de arrangementen onder de titel Cinq pièces pour clavecin seul. ...

read more

1733-1764

pdf iconDownload PDF

pp. 83-224

27 april 1673 kan beschouwd worden als de geboortedatum van de nationale Franse opera: toen ging in Parijs Cadmus et Hermione van Jean-Baptiste Lully in première. De Franse opera werd van meet af aan tragédie en musique genoemd, later ook tragédie lyrique. De terminologie verwijst naar het gesproken theater, de tragédie van auteurs als Pierre Corneille en Jean Racine. ...

read more

Tot besluit

pdf iconDownload PDF

pp. 225-230

In de geschiedenis van de Franse muziek werd 1 oktober 1733 een cruciale datum: op die dag vond de première plaats van Hippolyte et Aricie, Rameaus eerste tragédie lyrique. Hij was toen vijftig jaar. In 1722, toen hij zich na een zwervend bestaan als organist definitief in Parijs had gevestigd, was hij op slag beroemd geworden, ...

Literatuur

pdf iconDownload PDF

pp. 231-234

Terminologie

pdf iconDownload PDF

pp. 235-240

Index van namen

pdf iconDownload PDF

pp. 241-248

Index van werken van Rameau

pdf iconDownload PDF

pp. 249-252