In this Book

Ik, mezelf en wij
buy this book Buy This Book in Print
summary
De mens valt niet samen met zijn lichaam. Hij is een lichaam, maar ook iets dat zich ophoudt áchter dat lichaam. De hamvraag van dit boek luidt: wat is dit iets? Is het de ziel, zoals lang werd aangenomen? Greg Houwer laat op een heldere en vlotte manier zien hoe er zich op deze vraag maar steekhoudende antwoorden aandienen als men rekening houdt met het sociale karakter van het menselijke zelfbewustzijn: de mens staat niet tegenover een gemeenschap, maar wordt maar mens vanuit een gemeenschap. Door te tonen hoe het lichaam daarbij een centrale rol speelt, plaatst dit boek het mensdier opnieuw middenin het dierenrijk, om nadien te reconstrueren hoe de mens zich mentaal van dat dierenrijk heeft kunnen losscheuren. Ik, mezelf en wij schetst de mens als een sociaal wezen, het resultaat van een onbreekbaar verbond tussen natuur en cultuur, maar het toont de mens tegelijkertijd als een gespleten wezen. In Houwers boek wordt duidelijk hoe de spanning en gespletenheid tussen natuur en cultuur, het eigene en het vreemde, het individu en de gemeenschap typisch menselijk is en zich manifesteert in tal van maatschappelijke fenomenen zoals kunst, religie en Facebook.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-5
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 6-8
 3. restricted access Download |
 1. Proloog
 2. pp. 9-20
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 1. Zielen knijpen. Het (non-)probleem van persoonsidentiteit en het antwoord van de ziel
 2. pp. 21-32
 3. restricted access Download |
 1. Interludium. Maarten de Krabbelaar en de queeste naar het ware zelf
 2. pp. 33-38
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2. Een gestrand spookschip. De rabiate materialisten en persoonsidentiteit als illusie
 2. pp. 39-52
 3. restricted access Download |
 1. Interludium. In de cinemazaal van ons zelfbewustzijn
 2. pp. 53-76
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 3. Infans ritualis. Dans dans dans. De unieke biologisch-symbolische rol van het menselijke lichaam
 2. pp. 77-102
 3. restricted access Download |
 1. Interludium. (On)begrip
 2. pp. 103-104
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 4. Homo theatralis. Zijnstekort en de ziel. De werkelijke en de utopische gemeenschap
 2. pp. 105-150
 3. restricted access Download |
 1. Interludium. Het geheim van Joe Gould
 2. pp. 151-162
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 5. Holenmens. Waanzin, fundamentalisme en kunst (liefde, overgave
 2. pp. 163-204
 3. restricted access Download |
 1. Interludium
 2. pp. 205-214
 3. restricted access Download |
 1. Epiloog
 2. pp. 215-222
 3. restricted access Download |
 1. Noten
 2. pp. 223-227
 3. restricted access Download |
 1. Disclaimer
 2. pp. 228-228
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.