Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. v-viii

read more

Woord van dank

pdf iconDownload PDF

pp. 1-2

Dit boek is een aangepaste versie van het proefschrift dat ik in 2009 aan de KU Leuven heb verdedigd. Het kwam tot stand dankzij de bijdrage van vele mensen. Graag dank ik in de eerste plaats mijn promotor Jo Tollebeek voor zijn scherpzinnig advies en niet aflatende hulp op tal van vlakken. ...

read more

Inleiding

pdf iconDownload PDF

pp. 3-12

In het ‘Avant-propos’ tot zijn La danse à travers les âges et les pays uit 1935 meende Emile Bodeux zich te moeten verantwoorden waarom hij een boek wijdde aan de dans. Het was vermoedelijk de eerste afzonderlijk gepubliceerde monografie over dansgeschiedenis in het België van de twintigste eeuw.2 ...

read more

Deel I. Dans als kunst 1890-1920

pdf iconDownload PDF

pp. 13-16

Op het einde van de negentiende eeuw had de kunstdans een statusprobleem. De lage sociale reputatie van de danseres als ‘publieke vrouw’ – in verschillende gradaties – versterkte de lage artistieke reputatie van de dans als kunstvorm. ...

read more

Hoofdstuk 1. Wie is er bang voor de danseres? Dans en verbeelding in het fin de siècle

pdf iconDownload PDF

pp. 17-44

In de roman Bruges-la-morte (1892) volgde het hoofdpersonage Hugues Viane de vrouw die zo sprekend op zijn overleden echtgenote leek. Hij liep haar na tot in het theater, waar net een operavoorstelling begon. Viane, die tot dan toe in een haast ascetische rouw was geweest, werd bedwelmd door de muziek, ...

read more

Hoofdstuk 2. Natuurlijke discipline. De ‘vrije’ solodans en de danspedagogie

pdf iconDownload PDF

pp. 45-78

De theaterdans had rond de eeuwwisseling een bedroevende reputatie. Wagner had het eigentijdse ballet uit de opera verbannen. Na de zeventiende-eeuwse adellijke paleizen en negentiende-eeuwse burgertheaters, vond het zijn thuis nu in de variététheaters. ...

read more

Hoofdstuk 3. Geraffineerde verleiding. De Ballets Russes en de herwaardering van het ballet

pdf iconDownload PDF

pp. 79-106

In 1910 publiceerde de Antwerpse literator en kunstcriticus André de Ridder zijn novelle Gesprekken met den wijzen jongeling. Als een ware décadent pleitte hij er voor een kunsten levensgenot dat zich niet door morele of politieke, maar door esthetische criteria liet inspireren. ...

read more

Deel II. Tegenbeelden 1921-1929

pdf iconDownload PDF

pp. 107-110

In de jaren twintig kende België een golf van institutionalisering van de dans als kunstvorm. Daarmee werden de artistieke impulsen die België vóór de Eerste Wereldoorlog uit de omringende landen bereikten, verder toegeëigend. Het succes van dans zorgde ervoor dat men niet moest wachten op uitzonderlijke recitals van buitenlandse artiesten, ...

read more

Hoofdstuk 4. ‘Een opera zonder ballet is onmogelijk’ Nieuwe wegen voor het ballet in Antwerpen en Brussel

pdf iconDownload PDF

pp. 111-142

Tot het begin van de jaren twintig leek de positie van de Brusselse Koninklijke Muntschouwburg in België onaantastbaar. De voornaamste ‘lyrische scène’ van het land – een gangbare term voor operahuis – had ook het beste balletgezelschap. Daarnaast waren Luik, Antwerpen, Gent, Namen, Bergen en Verviers niet onverdienstelijk. ...

read more

Hoofdstuk 5. Het eeuwige duel. Bevrijding en beheersing in de kunstdans buiten het ballet

pdf iconDownload PDF

pp. 143-180

Isadora Duncan werd in 1921 gastvrij ontvangen door de Brusselse artistieke beau monde. Na afloop van haar laatste optreden, op 11 juni, was er ten huize Jules Destrée een intieme receptie om afscheid te nemen van de Amerikaanse beroemdheid. Destrée was literator, maar ook socialistisch politicus en op dat moment minister van Kunsten en Wetenschappen. ...

read more

Hoofdstuk 6. ‘Een staat van zuiverheid’ Dans en modernisme in de jaren twintig

pdf iconDownload PDF

pp. 181-216

‘Dans is uitverkoren voor de hoogste verwerkeliking [sic] van ons modern stijlbegrip.’ Deze stelling verkondigde de literator Victor Brunclair in 1921 in het katholieke Vlaamse culturele tijdschrift Vlaamsche Arbeid. Als kunst- en literatuurcriticus was hij enkele jaren voordien in contact gekomen met dans via Duitse publicaties. ...

read more

Deel III. De dans vande gemeenschap 1930-1940

pdf iconDownload PDF

pp. 217-220

Onder impuls van de Ballets Russes werd ook in België tijdens de jaren twintig en dertig de modernisering van het operaballet ingezet. Toch was de verouderde artistieke taal, maar vooral de context waarin het ballet werd opgevoerd voor velen niet geschikt om een cultuurkritisch discours te belichamen. ...

read more

Hoofdstuk 7. ‘Het onuitdrukbare uitdrukken’ Werelds of onwerelds engagement in de theaterdans

pdf iconDownload PDF

pp. 221-262

Waarom gingen Belgische liefhebbers in de jaren 1930 kijken naar een voorstelling met dans? Het antwoord op die vraag was verre van eenduidig. De discussies over de wenselijke functie en esthetiek van de dans bleven de danscritici bezighouden. Voor velen mocht de rol van dans beperkt blijven tot een mooi en bevallig intermezzo vóór of te midden van de opera. ...

read more

Hoofdstuk 8. Kunst voor de massa? Dans buiten de traditionele theaters

pdf iconDownload PDF

pp. 263-314

In de jaren twintig ondergingen Belgische choreografen nauwelijks enige invloed van de Ausdruckstanz die rond 1910 in Duitsland was ontstaan. Anders dan in Nederland, kwamen de Duitse ‘moderne’ choreografen-dansers niet optreden in België voordat Kurt Jooss in 1932 met De groene tafel de Parijse publieke opinie voor zich had gewonnen. ...

read more

Balans

pdf iconDownload PDF

pp. 315-330

Op het einde van de negentiende eeuw had de kunstdans in België een laag statuut. Hij was wel vertegenwoordigd in gereputeerde operahuizen, maar vormde voor het publiek in het beste geval slechts een aangenaam divertissement tussen of voorafgaand aan de operabedrijven. ...

Bibliografie

pdf iconDownload PDF

pp. 331-346

Illustratieverantwoording

pdf iconDownload PDF

pp. 347-348

Persoonsregister

pdf iconDownload PDF

pp. 349-358