In this Book

Geleerd in de tropen
buy this book Buy This Book in Print
summary
Van de dagen van Leopold II tot de dag dat koning Boudewijn Congo onafhankelijk verklaarde, was de Leuvense universiteit actief in de kolonie. Hoogleraren en onderzoekers ondernamen tropische expedities en volgden de veranderende kennis van Congo in Leuven op. Belgische studenten voegden zich bij de ontdekkingsreizen van Stanley, namen deel aan de exploitatie van Katanga of sympathiseerden met de onafhankelijkheidsstrijd. In die strijd speelde Leuven een voortrekkersrol met de Lovanium-universiteit die zij nabij Leopoldstad oprichtte. Op basis van archiefonderzoek en interviews brengt Ruben Mantels een intrigerend portret van Lovanium, de universiteit onder de tropenzon. Mantels beschrijft het dagelijks leven op de campus, verhaalt van tropische carrières en portretteert de eerste generatie Congolese intellectuelen. Geleerd in de tropen is een geschiedenis van een universiteit en een kolonie, van 'blanken' en 'zwarten', van kolonisatie en dekolonisatie. Het vertelt over de faam van koloniale helden en over de pioniers van Lovanium en doet dit in een aantrekkelijke stijl, met een ruime keuze aan origineel beeldmateriaal.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-6
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 7-10
 3. restricted access Download |
 1. Afkortingen
 2. pp. 11-12
 3. restricted access Download |
 1. Afrika aan de horizon
 2. pp. 13-20
 3. restricted access Download |
 1. De koloniale onderneming: De Leuvense universiteit, Leopold ii en Congo 1885-1914
 2. pp. 21-54
 3. restricted access Download |
 1. Zending: Universiteit en missiecongregaties in Congo 1918-1945
 2. pp. 55-84
 3. restricted access Download |
 1. Slagkracht (1): De uitbouw van de Leuvense koloniale beweging 1918-1945
 2. pp. 85-116
 3. restricted access Download |
 1. De rector in Congo
 2. pp. 117-126
 3. restricted access Download |
 1. Slagkracht (2): De uitbouw van de Leuvense koloniale beweging 1945-1954
 2. pp. 127-164
 3. restricted access Download |
 1. Vestiging: De inplanting van Lovanium 1945-1954
 2. pp. 165-200
 3. restricted access Download |
 1. Bezielde heuvel: Een universitaire gemeenschap in opbouw 1954-1960
 2. pp. 201-236
 3. restricted access Download |
 1. Dekolonisatie: Veranderende tijden in Leuven en Lovanium 1955-1960
 2. pp. 237-278
 3. restricted access Download |
 1. De avonturenacademie
 2. pp. 279-284
 3. restricted access Download |
 1. Dankwoord
 2. pp. 285-288
 3. restricted access Download |
 1. Noten
 2. pp. 289-338
 3. restricted access Download |
 1. Bibliografische toelichting
 2. pp. 339-342
 3. restricted access Download |
 1. Herkomst van illustraties
 2. pp. 343-346
 3. restricted access Download |
 1. Register van persoonsnamen
 2. pp. 347-352
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.