Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-6

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. 7-10

Afkortingen

pdf iconDownload PDF

pp. 11-12

read more

Afrika aan de horizon

pdf iconDownload PDF

pp. 13-20

Vanuit de lucht bekeken lijkt het een kartonnen maquette in een maanlandschap. Als speldeprikken ziet men hier en daar enkele figuurtjes verrijzen, een wagen en enkele bomen staan verdwaald over het plateau. Het zwembad op de voorgrond trekt al de aandacht. Net als de verkoelende wind die over het plateau waaide, ...

read more

De koloniale onderneming: De Leuvense universiteit, Leopold ii en Congo 1885-1914

pdf iconDownload PDF

pp. 21-54

Uitbundig feliciteerde de Leuvense rector Constant Pieraerts koning Leopold ii op 9 maart 1885 met zijn Berlijnse successen.1 De vorst was er met de nodige diplomatie in geslaagd het gebied dat Henry Morton Stanley in Centraal-Afrika had blootgelegd te laten erkennen door de Europese mogendheden op een internationale conferentie. ...

read more

Zending: Universiteit en missiecongregaties in Congo 1918-1945

pdf iconDownload PDF

pp. 55-84

Kisantu, Bunia, Kamponde, Kalenda en Katana: het zijn de Congolese namen van de locaties waar de Leuvense universiteit vanaf het midden van de jaren 1920 landbouwkundige en medische scholen oprichtte. Dit gebeurde in een bijzondere, soms moeilijke, bij wijlen conflictueuze, ...

read more

Slagkracht (1): De uitbouw van de Leuvense koloniale beweging 1918-1945

pdf iconDownload PDF

pp. 85-116

Terwijl in Congo missionarissen en Leuvense landbouwkundigen en medici apostolaatswerk onder de tropenzon verrichtten, vonden er ook aan de Alma Mater zelf belangwekkende ontwikkelingen plaats. Naast de groep van FOMULAC en CADULAC werkte er een aantal hoogleraren met een meer onderzoeksgerichte instelling aan projecten ...

read more

De rector in Congo

pdf iconDownload PDF

pp. 117-126

In een herdenkingsrede voor de overleden rector Paulin Ladeuze kon Honoré van Waeyenbergh zijn voorganger eren als een ‘groot Koloniaal’.1 Die titel had Ladeuze verdiend door de steun die hij had verleend aan FOMULAC en CADULAC, de koloniale opleidingen die tijdens zijn rectoraat waren gegroeid, ...

read more

Slagkracht (2): De uitbouw van de Leuvense koloniale beweging 1945-1954

pdf iconDownload PDF

pp. 127-164

De naoorlogse uitbouw van de Leuvense koloniale beweging verliep parallel met de vestiging van Lovanium. Al in 1945 circuleerden er plannen voor een Congolese universiteit, maar deze bevonden zich vooralsnog in het stadium van de geruchten; pas vanaf 1947, na de reis van rector Honoré van Waeyenbergh, werden ze concreter. ...

read more

Vestiging: De inplanting van Lovanium 1945-1954

pdf iconDownload PDF

pp. 165-200

Rector Honoré van Waeyenbergh sprak over Lovanium als ‘een reusachtige onderneming in Afrika’, waarvoor de universiteit zich ‘opofferingen’ moest getroosten en ‘moeilijkheden’ overwinnen. Ook voor anderen die betrokken waren bij de oprichting van de eerste katholieke universiteit op Afrikaanse bodem was dat ‘een grootscheeps project’, ...

read more

Bezielde heuvel: Een universitaire gemeenschap in opbouw 1954-1960

pdf iconDownload PDF

pp. 201-236

‘Ik weet, en waardeer ten volle, het pionierswerk dat door u allen wordt geleverd, en de trouwe aanhankelijkheid die Lovanium met onze Alma Mater verbindt. God steune en zegene U: wij blijven helpen zoveel we kunnen.’1 Met dat envoi wenste de Leuvense rector Honoré van Waeyenbergh het jonge Lovanium een behouden vaart. ...

read more

Dekolonisatie: Veranderende tijden in Leuven en Lovanium 1955-1960

pdf iconDownload PDF

pp. 237-278

Martin Nguete werd in 1924 geboren in Lukula.1 Na zijn humaniorastudies belandde de jongeman aan de medische sectie van het universitaire centrum te Kisantu, waar hij met grote onderscheiding afzwaaide. De beloftevolle medicus werd er aangeworven als assistent, belast met lesopdrachten en wist in 1951 zijn eerste wetenschappelijke studie te publiceren. ...

read more

De avonturenacademie

pdf iconDownload PDF

pp. 279-284

In 1960 werd een blad omgeslagen. De kater van de onafhankelijkheid en de strijd om ‘Leuven Vlaams’ maakte een eind aan tachtig jaren geschiedenis waarin Congo een vanzelfsprekend, prominent onderdeel van de universitaire werking was geweest. De universiteit Lovanium, het meest tastbare icoon van Leuven in Congo, bewandelde voortaan nieuwe, postkoloniale paden.1 ...

read more

Dankwoord

pdf iconDownload PDF

pp. 285-288

Dit boek is ontstaan binnen een project van de onderzoekseenheid cultuurgeschiedenis na 1750 over de geschiedenis van de Leuvense universiteit. Naast Geleerd in de tropen vormt De stad op de berg. Een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1968 het belangrijkste resultaat van dit project. ...

Noten

pdf iconDownload PDF

pp. 289-338

Bibliografische toelichting

pdf iconDownload PDF

pp. 339-342

Herkomst van illustraties

pdf iconDownload PDF

pp. 343-346

Register van persoonsnamen

pdf iconDownload PDF

pp. 347-352