Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. 5-6

read more

Woord vooraf

pdf iconDownload PDF

pp. 7-10

“Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera”. Deze visionaire uitspraak van Napoleon I, ook hernomen als titel van een spraakmakend boek van Alain Peyrefitte (1973), lijkt actueler dan ooit. China is “in”. Niet alleen het numerieke overwicht van de Chinezen in de wereldbevolking, ...

read more

China: dichtbij, veraf en anders Poging tot ordening

pdf iconDownload PDF

pp. 11-30

Deze bijdrage gaat over de verhouding van Oost en West, en nader: de wederzijdse verhouding van China en het Westerse denken. Mijn metier is niet de sinologie, maar de interculturele filosofie. Omdat dit implicaties heeft voor de benadering van de Oost-West thematiek en ook omdat de interculturele filosofie ...

read more

De Tao: het Ene, het Ware en het Goede?

pdf iconDownload PDF

pp. 31-44

De beroemde aanvangszin van de Dao De Jing luidt: “Dao ke dao fei chang dao”, of in Nederlandse vertaling: “De Tao waarover men kan spreken is niet de ware/eeuwige/onveranderlijke Tao”. Men hoeft geen Chinees te kennen om te zien dat in de Chinese versie drie maal sprake is van Dao, terwijl de Nederlandse vertaling slechts twee keer Tao overhoudt. ...

read more

Meesters en leerlingen in Zhuangzi: Taoïstisch onderricht in ‘zorg voor zichzelf’

pdf iconDownload PDF

pp. 45-72

Toen de jonge Zwitserse, Elisabeth Hsu, zich wilde bekwamen in de Chinese geneeskunde, deed ze wat bijna al onze sinologie studenten doen: een beurs aanvragen voor een verdere studie aan een Chinese universiteit. Aldus belandde ze in een grote groep studenten aan het departement “Chinese geneeskunde” (een sectie binnen Geneeskunde) ...

read more

De Dao als Logos in een Chinese vertaling van het Nieuwe Testament

pdf iconDownload PDF

pp. 73-92

Als we de Chinese Nieuwe-Testamentvertaling openslaan die de beroemde jurist, letterkundige en bekeerling John C. H. Wu1 in 1949 publiceerde, vinden wij direkt op de achterzijde van de titelpagina een imprimatur van de destijdse aartsbisschop Luo Guang. Op de tegenoverliggende pagina gaan we verder met de tekst van een lovende brief van Paus Pius XII, ...